Online leergang verbintenissenrecht

PO punt(en): 46

Kosten: € 600,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 02-03-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

woensdag 02-03-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Insolventierecht, Letselschaderecht, Vastgoedrecht

In de online leergang verbintenissenrecht worden de meest voorkomende onderwerpen die bij uitstek relevant zijn voor uw (dagelijkse) rechtspraktijk, besproken. De sprekers komen uit de rechterlijke macht en uit de praktijk zodat deze leergang een grote praktische insteek heeft. De online leergang verbintenissenrecht is bedoeld voor juristen die hun kennis willen verdiepen.

Aanmelden

Programma

Schadevergoeding | Causaliteit | Omkeringsregel | Proportionele aansprakeli... (webinar)

mr. Toine de Bie

woensdag 02-03-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bronnen van recht op schadevergoeding
 • Causaliteit
 • Overzicht uitspraken: Causaliteit als voorwaarde vestiging
 • Overzicht uitspraken: Csqn -causaliteit en bewijs
 • Overzicht uitspraken: Omkeringsregel
 • Proportionele aansprakelijkheid
 • Overzicht uitspraken: Juridische Causaliteit
 • Eigen schuld
 • Voordeeltoerekening
 • Schadeberekening

Lees meer

sluiten -

meer info +

Schadevergoeding | Schadeberekening | Personenschade / letselschade | Immat... (webinar)

mr. Toine de Bie

woensdag 02-03-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Schadeberekening
 • Overzicht uitspraken: Abstracte schadeberekening
 • Personenschade / letselschade
 • Immateriële schade
 • Schade van derden
 • Schadestaatprocedure

Lees meer

sluiten -

meer info +

Ontbinding van overeenkomsten | Klachtplicht | Ontbinding wegens tekortkomi... (webinar)

mr. Toine de Bie

woensdag 02-03-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Klachtplicht
 • Klachtplicht omzeilen
 • Ontbinding wegens tekortkoming
 • Verzuim debiteur vereist
 • Nakoming blijvend onmogelijk
 • Verzuim zonder ingebrekestelling

Lees meer

sluiten -

meer info +

Ontbinding van overeenkomsten | Opschortingsrechten | Verhouding van ontbin... (webinar)

mr. Toine de Bie

woensdag 02-03-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Gevolgen van ontbinding wegens tekortkoming
 • Opschortingsrechten
 • Ontbinding of wijziging wegens onvoorziene omstandigheden

Lees meer

sluiten -

meer info +

In gebreke stelling | Verzuim | Blijvende onmogelijkheid | Ingebrekestellin... (webinar)

mr. drs. Jan Spanjaard

woensdag 09-03-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verzuim
 • Blijvende onmogelijkheid
 • Garantieverbintenis
 • Ingebrekestelling
 • Aansprakelijkstelling

Lees meer

sluiten -

meer info +

In gebreke stelling | Verzuim zonder IGBS | Fatale termijn | Onrechtmatige ... (webinar)

mr. drs. Jan Spanjaard

woensdag 09-03-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verzuim zonder IGBS
 • Fatale termijn
 • Onrechtmatige daad en schadevergoeding
 • De rechten voor opeisbaarheid
 • Overmacht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Beëindiging van duurovereenkomsten | Opzegging | Redelijkheid en billijkhei... (webinar)

mr. drs. Jan Spanjaard

woensdag 09-03-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Opzegging
 • Gewichtige redenen
 • Bronnen
 • Redelijkheid en billijkheid
 • Aanvullende werking
 • Opzegging duurovereenkomsten van onbepaalde tijd
 • Opzegging of ontbinding

Lees meer

sluiten -

meer info +

Beëindiging van duurovereenkomsten | Ontbinding | De rechten voor opeisbaar... (webinar)

mr. drs. Jan Spanjaard

woensdag 09-03-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Ontbinding
 • In beginsel verzuim nodig
 • De rechten voor opeisbaarheid
 • Gehele of gedeeltelijke ontbinding
 • Ontbinding moet schriftelijk

Lees meer

sluiten -

meer info +

Beperkende werking redelijkheid en billijkheid | Exoneratie clausule | Opze... (webinar)

mr. drs. Jan Spanjaard

dinsdag 15-03-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Redelijkheid en billijkheid
 • Art. 6:248 Bw
 • Beperkende werking
 • Exoneratieclausule
  • Bestrijding exoneratieclausule
 • Normering
 • Uitleg exoneratie

Lees meer

sluiten -

meer info +

Beperkende werking redelijkheid en billijkheid | Contractueel niet uit te s... (webinar)

mr. drs. Jan Spanjaard

dinsdag 15-03-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Contractueel niet uit te sluiten
 • Corona en onvoorziene omstandigheden
 • Huurrecht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Totstandkoming van overeenkomsten | Wilsvertrouwensleer | Verval van een aa... (webinar)

mr. drs. Jan Spanjaard

dinsdag 15-03-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wilsvertrouwensleer
 • Is een rechtshandeling tot stand gekomen
 • Wat maakt een overeenkomst
 • Art. 6:219 BW
 • Verval van een aanbod

Lees meer

sluiten -

meer info +

Totstandkoming van overeenkomsten | Precontractuele fase | Onderhandelen me... (webinar)

mr. drs. Jan Spanjaard

dinsdag 15-03-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Precontractuele fase
  • Afbreken gerechtvaardigd
  • Het vertrouwen
  • Andere omstandigheden
 • Overzicht uitspraken: Wanneer afbreken algemeen geoorloofd
 • Overzicht uitspraken: Ongerechtvaardigd afbreken
 • Onderhandelen met een voorbehoud
  • Art. 6:23 lid 1 BW

Lees meer

sluiten -

meer info +

Uitleg van overeenkomsten | Toerekening van verklaringen en wetenschap | De... (webinar)

mr. drs. Jan Spanjaard

dinsdag 15-03-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Uitganspunten uitleg
 • Toerekening van verklaringen en wetenschap
 • De CAO - norm
 • Objectiveren binnen Haviltex
 • Annotatie: Hoge Raad 23 december 2005 | Normaal gebruik
 • Annotatie: Hoge Raad 2 februari 2018 | Toepassing geobjectiveerde Haviltex
 • Dank voor jullie aandacht!

Lees meer

sluiten -

meer info +

Uitleg van overeenkomsten | Dynamische uitleg van duurverhoudingen | Uitleg... (webinar)

mr. drs. Jan Spanjaard

dinsdag 15-03-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Conflict tussen woorden en strekking
 • Norm bij “ uitonderhandelde commerciële contracten”
 • Annotatie: Hoge Raad 5 april 2013 | De gekozen woorden
 • Overzicht uitspraken: In redelijkheid maar voor een uitleg vatbaa
 • Dynamische uitleg van duurverhoudingen
 • Annotatie: Hoge Raad 2 september 2001 | Feitelijke maatstaf
 • Grensvlak van verbintenissenrecht en goederenrecht
 • Koop en levering van een stuk grond
 • Uitleg en goederenrecht
 • Procesrechtelijke aspecten

Lees meer

sluiten -

meer info +

De onrechtmatige daad | Handelen en nalaten i.s.m. wettelijke plicht | Inbr... (webinar)

mr. Toine de Bie

woensdag 16-03-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Aansprakelijkheid voor eigen onrechtmatig gedrag
 • Overzicht uitspraken: Handelen/nalaten i.s.m. wettelijke plicht
 • Overzicht uitspraken: Inbreuk ‘op andermans recht
 • Nalatigheid is geen inbreuk
 • Onbetamelijk handelen/nalaten
 • Annotatie: Gevaarzetting
 • Overzicht uitspraken: Andermans vermogensbelangen in ernstige mate veronachtzamen
 • Overzicht uitspraken: Onbetamelijkheid
 • De relativiteitseis

Lees meer

sluiten -

meer info +

De onrechtmatige daad | Toerekening | Kwalitatieve aansprakelijkheden | Aan... (webinar)

mr. Toine de Bie

woensdag 16-03-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Toerekening
 • Kwalitatieve aansprakelijkheden
 • Aansprakelijkheid voor andere personen
 • Aansprakelijkheid voor ondergeschikte
 • Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikte
 • Aansprakelijkheid voor vertegenwoordiger
 • Aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken
 • Annotatie: Hoge Raad 17 december 2010 | Aansprakelijkheid Art. 6:174 BW
 • Tenzij-clausule
 • Annotatie: Hoge Raad 8 oktober 2010 | Medebezitters
 • Voorzienbaarheid en art. 6:174 BW
 • Aansprakelijkheid voor dier
 • Aansprakelijkheid voor onveilig product

Lees meer

sluiten -

meer info +

Algemene voorwaarden | Battle of forms | Wat zijn algemene voorwaarden | I... (webinar)

mr. drs. Jan Spanjaard

dinsdag 22-03-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wat zijn algemene voorwaarden
 • Overzicht uitspraken: Hoe worden algemene voorwaarden toepasselijk; nationaal
 • Battle of forms
 • Internationaal
 • Toepasselijkheid: internationale dienstverlening
 • Overzicht uitspraken: Vernietiging van algemene voorwaarden
 • Geen beroep op 6:233 BW
 • Terhandstelling
 • Kritiek en overgangsrecht
 • Bewijslast bij algemene voorwaarden

Lees meer

sluiten -

meer info +

Algemene voorwaarden | Inhoudscontrole | De gebruiker | Uitleg | De zwarte... (webinar)

mr. drs. Jan Spanjaard

dinsdag 22-03-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Uitleg
 • Inhoudscontrole
 • Consument
 • De gebruiker
 • Ambtshalve toetsing
 • Boetebedingen

Lees meer

sluiten -

meer info +

De vaststellingsovereenkomst | Uitleg | Dading (webinar)

mr. drs. Jan Spanjaard

dinsdag 22-03-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Dading en vaststellingsovk
 • Arbeidsrecht
 • Annotatie: Hoge Raad 2 april 2004 | Uitleg
 • Annotatie: Hoge Raad 11 september 2009 | Aard van de vaststellingsovereenkomst
 • Annotatie: Hoge Raad 20 december 2013 | Uitleg kwijtingsbeding
 • Annotatie: Hoge Raad 2 juni 2018 | Uitleg
 • Annotatie: Hoge Raad 4 juni 2010 | Uitleg afstandsovereenkomst
 • Annotatie: Hoge Raad 23 december 2016 | Uitleg

Lees meer

sluiten -

meer info +

De vaststellingsovereenkomst | De wet artikel 7:900 BW | Bewijsovereenkomst... (webinar)

mr. drs. Jan Spanjaard

dinsdag 22-03-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 27 maart 2009 | Kwalificatie
 • De wet artikel 7:900 BW
 • Bewijsovereenkomst
 • Aard van de onzekerheid
 • De vaststellingsovk als hulp ovk
 • Artikel 7:902 BW
 • Dwingend recht
 • Aantasting/dwaling
 • Aantasting/ontbinding

Lees meer

sluiten -

meer info +

Relativiteit | Strekking van de geschreven norm | Toerekening | Zorgvuldigh... (webinar)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

woensdag 23-03-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Zorgvuldigheidsnorm
 • Strekking van de geschreven norm
 • Toerekening
 • Dwarsverbanden met aanverwante leerstukken

Lees meer

sluiten -

meer info +

Relativiteit | Kwalitatieve aansprakelijkheid | Open norm | Proportionele ... (webinar)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

woensdag 23-03-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Rechtbank Gelderland 20 februari 2019 | OD en relativiteit
 • Kwalitatieve aansprakelijkheid
 • Open norm
 • Proportionele overheidsaansprakelijkheid
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 26 mei 2021 | Aansprakelijkheid staat

Lees meer

sluiten -

meer info +

Pré-contractuele fase | De theorie in de precontractuele fase | Rechtens re... (webinar)

prof. mr. dr. Marcel Ruygvoorn

woensdag 30-03-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De precontractuele fase versus de contractuele fase
 • De theorie in de precontractuele fase
 • Rechtens relevant vertrouwen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Pré-contractuele fase | Voorbehouden (webinar)

prof. mr. dr. Marcel Ruygvoorn

woensdag 30-03-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Voorbehouden

Lees meer

sluiten -

meer info +

Opschortingsrechten | Grondslag opschortingsrecht | Opschorting en opeisba... (webinar)

mr. Emil Verheul

woensdag 06-04-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Plaatsbepaling
 • Opschortingsrechten
 • Functie opschortingsrecht
 • Grondslag opschortingsrecht
 • Vereisten voor opschorting
 • Opschorting en opeisbaarheid
 • Processuele aspecten
 • Opschorten, en dan?
 • Wederzijdse opschorting
 • Connexiteit

sluiten -

meer info +

Opschortingsrechten | Geen bevoegdheid tot opschorting | Retentierecht | G... (webinar)

mr. Emil Verheul

woensdag 06-04-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Kenbaarheid en mededeling opschorting
 • Geen bevoegdheid tot opschorting
 • Gevolgen terechte opschorting
 • Retentierecht
 • Derdenwerking retentierecht
 • Derden met een jonger recht
 • Derden met een ouder recht

sluiten -

meer info +

Eigendomsvoorbehoud | Eigendomsvoorbehoud als zekerheid | Eigendomsvoorbe... (webinar)

mr. Emil Verheul

woensdag 06-04-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bestaansrecht eigendomsvoorbehoud
 • Eigendomsvoorbehoud als zekerheid
 • Eigendomsvoorbehoud en koopovereenkomst
 • Het zekerheidskarakter
 • Eigendomsvoorbehoud en ontbinding
 • De wetgever
 • Voor welke vorderingen?
 • Kredieteigendomsvoorbehoud
 • Eigendomsvoorbehoud in driepartijenverhoudingen
 • Uitoefening eigendomsvoorbehoud door derde
 • Het einde van het eigendomsvoorbehoud
 • Oneigenlijke vermenging
 • Doorverkoop door koper

Lees meer

sluiten -

meer info +

Eigendomsvoorbehoud | Voorwaardelijke eigendom | Uitoefening in faillissem... (webinar)

mr. Emil Verheul

woensdag 06-04-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De constructie van het eigendomsvoorbehoud
 • De goederenrechtelijke werking van vervulling van de voorwaarde
 • Het arrest Rabobank/ Reuser
 • Voorwaardelijke eigendom
 • Verpanding voorwaardelijke eigendom
 • Uitoefening in faillissement
 • Vervreemding door curator
 • Omvang schadevergoeding
 • Uitoefening bodemrecht door fiscus

Lees meer

sluiten -

meer info +

Eigendom van onroerende zaken | Natrekking | De indirecte vereniging | A... (webinar)

mr. dr. Pernille van der Plank

woensdag 20-04-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Twee vormen van natrekking
 • Art. 3:4 BW
 • Natrekking
 • De indirecte vereniging
 • Gevolg kwalificatie onroerend

Lees meer

sluiten -

meer info +

Eigendom van onroerende zaken | Twee vormen van natrekking | Mandeligheid:... (webinar)

mr. dr. Pernille van der Plank

woensdag 20-04-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wegneemrecht huurder
 • Het opstalrecht art. 5:101 BW 1
 • Doorbreking van natrekking
 • Erfpacht als alternatief voor het opstalrecht
 • Mandeligheid:
 • Doorbreking van natrekking

Lees meer

sluiten -

meer info +

Verjaring | Onderzoeksplicht | Het aanvangsmoment | Opeisbaarheid als bode... (webinar)

mr. Flip van Huizen

woensdag 20-04-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Het bekendheidscriterium
 • Onderzoeksplicht
 • Het aanvangsmoment
 • Objectieve rechtsdwaling vs. Subjectieve rechtsdwaling
 • Opeisbaarheid als bodem

Lees meer

sluiten -

meer info +

Samenloop wanprestatie (webinar)

mr. dr. Sjoerd Bakker

dinsdag 26-04-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Inleidende opmerkingen
 • Overeenkomst en OD

sluiten -

meer info +

Samenloop wanprestatie | Overeenkomst en OD: voor - en nafase | Samenloop ... (webinar)

mr. dr. Sjoerd Bakker

dinsdag 26-04-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overeenkomst en OD
 • Beëindigen ovk als OD jegens derde
 • Overeenkomst en OD: voor - en nafase
 • Samenloop tussen functies R&B
 • Cumulatie benoemde ovk's
 • Samenloop van alg. voorwaarden
 • Samenloop ten processe

Lees meer

sluiten -

meer info +

Onvoorziene omstandigheden | Aanvullende en beperkende functie | Samenloop ... (webinar)

mr. dr. Sjoerd Bakker

dinsdag 26-04-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Redelijkheid en billijkheid
 • Aanvullende en beperkende functie
 • Samenloop R&B met andere normen
 • Onvoorziene omstandigheden

sluiten -

meer info +

Onvoorziene omstandigheden | “Share the burden” breuk met het verleden? | ... (webinar)

mr. dr. Sjoerd Bakker

dinsdag 26-04-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Onvoorziene omstandigheden
 • “ Share the burden ”: breuk met het verleden?
 • Corona/ imprevision in de rechtspraak

Lees meer

sluiten -

meer info +

Elektronisch contracteren | Precontractuele informatie | Overzicht informat... (webinar)

dr. Christoph Jeloschek

dinsdag 26-04-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Precontractuele informatie
 • E - commerce meets The Law
 • Wet - en regelgeving (overzicht)
 • Overzicht informatieplichten
 • Informatie ex art. 3:15d BW
 • Algemene verkoopvoorwaarden
 • Gevolgen niet - naleving
 • Informatieverplichtingen tijdens contracteringsproces
 • Bestuursrechtelijke handhaving
 • Informatieverplichtingen overeenkomsten op afstand

Lees meer

sluiten -

meer info +

Elektronisch contracteren | Algemene voorwaarden bij e - contracteren | To... (webinar)

dr. Christoph Jeloschek

dinsdag 26-04-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Totstandkoming van e - contract
 • Algemene voorwaardenbij e - contracteren
 • B2C – overeenkomsten op afstand
 • Herroepingsrecht
 • Levering
 • Herroepingsrecht
 • Nieuw begrip: (levering van) digitale inhoud
 • Nieuwe consumentenrechten
 • Oneerlijke handelspraktijken
 • Geschillenoplossing
 • Op weg naar één voor consumenten
 • Outlook

Lees meer

sluiten -

meer info +

Kwalitatieve aansprakelijkheid | Over de grens van eigen oplettendheid | O... (webinar)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

vrijdag 29-04-2022 | 13:00 uur - 14:00 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid
 • Over de grens van eigen oplettendheid
 • Toezicht op scholen
 • Sport en spel

Lees meer

sluiten -

meer info +

Kwalitatieve aansprakelijkheid | Geestelijke en lichamelijke tekortkoming ... (webinar)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

vrijdag 29-04-2022 | 14:15 uur - 15:15 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Relativiteit
 • Geestelijke en lichamelijke tekortkoming
 • Art. 6:169 Bw.
  • Schoolactiviteiten
  • Verzekeringsaspencten
  • Art. 6:170 Bw
  • Art. 6:171 Bw
  • Art. 6:173 Bw
  • Art. 6:174 Bw
  • Art. 6:181 Bw.
 • Art. 7:658/611 Bw

Lees meer

sluiten -

meer info +

Koop onroerende zaken | Mededelingsplicht verkoper | Non conformiteit | Aa... (webinar)

mr. dr. Jaap Dammingh

woensdag 04-05-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Mei 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Non conformiteit
 • Mededelingsplicht verkoper
 • Aansprakelijkheid verkoper
 • Vorderingen bij niet -toerekenbaarheid
 • NVM-koopakte
 • Ouderdomsclausule
 • Publiekrechtelijke bestemming
 • Boeteregeling

Lees meer

sluiten -

meer info +

Koop onroerende zaken | Aansprakelijkheid makelaar | Financieringsvoorbehou... (webinar)

mr. dr. Jaap Dammingh

woensdag 04-05-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Mei 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Financieringsvoorbehoud
 • Aansprakelijkheid makelaar
 • Bedenktijd

Lees meer

sluiten -

meer info +

Verjaring | Beïnvloeding van de duur van de verjaringstermijn | Verjaring ... (webinar)

mr. Flip van Huizen

woensdag 25-05-2022 | 10:00 uur - 11:00 uur

Mei 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verjaring en partijautonomie
 • Standstill agreements naar Nederlands recht
 • Beïnvloeding van de duur van de verjaringstermijn
 • Beïnvloeding van het aanvangsmoment van de verjaringstermijn
 • Verjaring van vernietigingsacties
 • De aanvang van de verjaringstermijn vernietigingsactie
 • Bijzondere aanvangsmoment voor vernietigbare contractuele bedingen
 • Kan een beroep op een vernietigbaar beding in de overeenkomst worden beschouwd als een ‘andere rechtsmaatregel
 • Klachtplicht
 • Belangen van de schuldenaar geschaad
 • Overzicht uitspraken: Toepassingsbereik van de klachtplicht is niet onbegrensd
 • Geen prestatie
 • Overzicht uitspraken: Uitleg van contractuele klachtbedingen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Klachtplicht | Contractueel klachtbeding | Obliegenheit | Mededelen, klagen... (webinar)

mr. dr. Hendrik Wammes

donderdag 06-10-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Oktober 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Mededelen, klagen, protesteren, kennis geven: communiceren
 • Artikel 6:2 lid 1 en 6:248 lid 1 BW
 • Klagen = communiceren
 • Contractueel klachtbeding
 • Obliegenheit
 • Schenden klachtplicht raakt rechtsvorderingen
 • Stelplicht
 • Verval(termijn) wordt rechtsverwerking

Lees meer

sluiten -

meer info +

Klachtplicht | Kwalificeer de rechtsverhouding | Toerekeningsgronden | Ge... (webinar)

mr. dr. Hendrik Wammes

donderdag 06-10-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Oktober 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verbintenis uit overeenkomst
 • Tekortkoming
 • Kwalificeer de rechtsverhouding
 • Reacties van de schuldeiser op een tekortkoming
 • Contractuele voorzieningen
 • Gevolgen tekortkoming in de nakoming van een verbintenis
 • Toerekeningsgronden
 • Toerekening naar verkeersopvattingen
 • Gevolgen overmacht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Tekortkoming | Schadevergoeding | Verzuim en ingebrekestelling | Ingebrekes... (webinar)

mr. dr. Hendrik Wammes

donderdag 13-10-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Oktober 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Tekortkoming
 • Schadevergoeding:
 • Verzuim en ingebrekestelling
 • Ingebrekestelling vereist?
 • Ambtshalve toetsing
 • Gevolgen van verzuim

Lees meer

sluiten -

meer info +

Tekortkoming | Eigen risico van opschorting | Opschorting | Ontbinding op g... (webinar)

mr. dr. Hendrik Wammes

donderdag 13-10-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Oktober 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Opschorting
 • Eigen risico van opschorting
 • Mededeling dat en waarom wordt opschort vereist
 • Ontbinding op grond van tekortkomingen
 • Ongedaanmakingsverbintenis

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
mr.-Jaap-Dammingh-Doek-01.jpeg
mr. dr. Jaap Dammingh

hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel
mr.-Christoph-Jeloschek-DOEK.jpg
dr. Christoph Jeloschek

advocaat en partner Kennedy van der Laan

Bekijk profiel
prof.mr.-Fokko-Oldenhuis.jpg
prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen, de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht

Bekijk profiel
Marcel-Ruygvoorn-78.jpg
prof. mr. dr. Marcel Ruygvoorn

advocaat en partner Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat, bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
Jan-Spanjaard.jpg
mr. drs. Jan Spanjaard

advocaat facily LAW advocatuur

Bekijk profiel
hendrik-wammes-doek.jpg
mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid

Bekijk profiel
mr.FlipvanHuizen_800x600_D_1215.jpg
mr. Flip van Huizen

advocaat Flip Legal Insurance & Trade

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. dr. Pernille van der Plank

adviseur Houthoff, universitair docent Molengraaff instituut

Bekijk profiel
mr.dr.-Sjoerd-Bakker-DOEK.jpg
mr. dr. Sjoerd Bakker

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
mrEmilVerheul_800x600_0302.jpg
mr. Emil Verheul

universitair docent Rijksuniversiteit Groningen, universitair docent privaatrecht

Bekijk profiel

Jurisprudentie