Online leergang arbeidsrecht 2021

PO punt(en): 60

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten, Basis

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

De belangrijkste onderwerpen in het arbeidsrecht worden door specialisten praktisch besproken. Verder wordt u in 8 uren op de hoogte gebracht van de allerlaatste actuele ontwikkelingen.
De sprekers zijn geselecteerd op academische kwaliteit en op de kennis vanuit de praktijk. We hebben gekozen voor sprekers uit de rechterlijke macht, advocatuur, bedrijfsleven en organisaties.
De cursusonderwerpen zijn vastgesteld op basis van getoetste cursusbehoeften. Alle webinars voldoen aan de eisen van de NOVA. Na elk webinar is er conform de Verordening op de Advocatuur van de NOvA een toets. Na succesvolle afronding wordt per onderwerp een studiepunt toegekend.

Deze leergang is erkend door de Raad voor Rechtsbijstand en biedt toegang tot de specialisatie arbeidsrecht. Na het volgen van de volledige leergang kunt u zich inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand, specialisatie Arbeidsrecht.

Op de hoogte blijven over Online leergang arbeidsrecht 2021

Programma

Werkloosheidswet en ontslag afstemming van de arbeidsrechtelijke kant van ... (webinar)

prof. mr. Gerrard Boot

donderdag 14-03-2019 | 14:00 uur - 15:00 uur

Maart 2019

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verzekerden begrip
 • Voorwaarden WW
 • Arbeidsuren en loonaanspraak
 • Beschikbaarheid
 • Referte - eisen
 • uitsluitingsgronden
 • Hoogte en duur
 • Verrekening bij gaan werken
 • Verwijtbare werkloosheid
 • Benadelingshandeling
 • Kolom - kwesties

Lees meer

sluiten -

meer info +

Werkloosheidswet en ontslag | verwijtbare werkloosheid en andere risico’s v... (webinar)

prof. mr. Gerrard Boot

donderdag 14-03-2019 | 15:30 uur - 16:30 uur

Maart 2019

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verwijtbare werkloosheid
 • Wwz
 • A - grond
  • Ernstige verwijtbaarheid
 • B - grond
 • Passende arbeid
 • Benadelingshandelingen
 • Maatregelen
 • Inlichtingenplicht

Lees meer

sluiten -

meer info +

De arbeidsovereenkomst | Einde arbeidsovereenkomst (webinar)

mr. M. Oranje | mr. F. Penders

woensdag 11-03-2020 | 11:15 uur - 12:15 uur

Maart 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Einde arbeidsovereenkomst
 • Opzegging door werkgever
 • Ontbinding
 • i-grond
 • Beëindigingsovereenkomst
 • Einde van rechtswege
 • Transitievergoeding Recht en opbouw begint vanaf dag éénindien:
 • Wet compensatie transitievergoeding
 • Slapende dienstverbanden

Lees meer

sluiten -

meer info +

De arbeidsovereenkomst (webinar)

mr. M. Oranje | mr. F. Penders

woensdag 11-03-2020 | 10:00 uur - 11:00 uur

Maart 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De arbeidsovereenkomst
 • Groen/Schoevers
 • Beurspromovendi-arrest
 • Notarissenarrest
 • Gezagsverhouding
 • Ketenregeling De ketenbepaling is per 1 januari 2020 verruimd: 
 • Aanzegverplichting
 • Proeftijd
 • Concurrentiebeding

Lees meer

sluiten -

meer info +

Gelijke behandeling AWGB, WGB MV, WGBHCZ, WGBL (webinar)

mr. drs. Jan-Peter Loof

vrijdag 01-05-2020 | 11:15 uur - 12:15 uur

Mei 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Zwangerschap
 • Zwangerschap en ziekte
 • Hoofddoek
 • MeToo
 • Ouderen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Arbeidsrecht in hoger beroep | inleiding (webinar)

mr. Tijn van Osch

woensdag 10-06-2020 | 13:00 uur - 14:00 uur

Juni 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wat en waar gaat het mis
 • Grievenstelsel in hoger beroep
 • Devolutieve werking
 • Twee conclusie regel
 • Tegenverzoek
 • Hoger beroep in arbeidsrecht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Arbeidsrecht in hoger beroep | bijzonderheden (webinar)

mr. Tijn van Osch

woensdag 10-06-2020 | 14:15 uur - 15:15 uur

Juni 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Herstel dienstbetrekking
 • Tips voor appelprocedure
 • Termijnen
 • Tijdsverloop
 • Transitievergoeding
 • Gedeeltelijke beëindiging
 • Kan een ontslaggrond worden gewijzigd
 • Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Formulering ontbindende voorwaarde
 • Intrekking verzoek ontbinding
 • Bewijsrecht
 • Bewijs

Lees meer

sluiten -

meer info +

Ontslag, volgorde afspiegeling en overgang van onderneming 9/11 | Reorganis... (webinar)

mr. Els Unger | mr. Johanne Boelhouwer

donderdag 17-12-2020 | 15:45 uur - 16:45 uur

December 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Herplaatsing en overgang van onderneming
 • Herplaatsing Wettelijk kader
 • Ontslagregeling Herplaatsing
 • Passende functie
 • Volgorde herplaatsing
 • Rol werkgever
 • Ruimte werkgever
 • Werknemer geschikt
 • Reikwijdte herplaatsingsplicht
 • Moment beoordeling herplaatsingsplicht
 • Overgang van onderneming
 • Ontslag wegens ETO
  • Harmonisatie

Lees meer

sluiten -

meer info +

Ontslag, volgorde afspiegeling en overgang van onderneming | WEBINAR 8/11 r... (webinar)

mr. Els Unger | mr. Johanne Boelhouwer

donderdag 17-12-2020 | 14:30 uur - 15:30 uur

December 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Collectief ontslag: ontslagvolgorde en afspiegeling
 • Ontslag bedrijfseconomische redenen
 • Noodzaak collectief ontslag
 • Wet melding collectief ontslag
 • Doel WMCO
 • Ontslagvolgorde
  • Groep 1
  • Groep 2-4
 • Uitwisselbare functies
 • Afspiegeling
 • Onmisbare werknemer
 • Peildatum
 • Nieuwe functies
 • Functiebeschrijving
 • Bedrijfsvestiging
 • Omgekeerd afspiegelen
  • Omgekeerd afspiegelen
  • Last in first out

Lees meer

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | loonsancties c.a. (onderdeel basisopleiding)

mr. Arie Wit

donderdag 25-02-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Loonsanctie
 • Systeem van de loonsanctie
 • Jurisprudentie CRvB: Loonsanctie
 • Aansprakelijkheid werkgever
  • Afwijken oordeel BA
 • DO en een loonsanctie
 • Jurisprudentie overzicht: Loonsanctie

Lees meer

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | uitkeringssystematiek wet WIA (onderdeel basisopleiding)

mr. Arie Wit

donderdag 25-02-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wet WIA
 • LGU algemeen
 • WGA/LGU
 • WGA/LAU
 • WGA/LAU of VU
 • WGA/VU
 • IVA
 • Inhoudelijk volledig en duurzaam
 • 1 of meer diagnoses
 • Verkorte wachttijd
 • Wetgevende voornemens

Lees meer

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | later ontstaan en herleven WIA-ui... (onderdeel basisopleiding)

mr. Arie Wit

donderdag 25-02-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Later ontstaan WIA - uitkering
 • Herleven van een WIA - uitkering
 • Uitsluitingsgronden
 • No - risk polis ex art. 29b ZW

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | coronacrisis (webinar)

mr. Kerstin Hopman

woensdag 17-03-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • NOW
 • Verzekeringsplicht
 • Art.16 beschikbaarheid
 • Art. 16 recht op loondoorbetaling
 • Art 17 voorverlenging
 • Art 19 verblijf buitenland
 • Verwijtbaar werkeloos
 • Ontslag krijgen of nemen
 • Dringende reden
 • Ontslagname
 • Nalaten passende arbeid te verkrijgen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | arbeidsongeschiktheid (webinar)

mr. Kerstin Hopman

woensdag 17-03-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Medische onderzoek
 • Niet - geregistreerd va
 • Persoonlijk onderzoek va
 • Deskundige en FML
 • Medische info
 • Overschrijding belastbaarheid
 • Urenbeperking
 • ME/CVS+4:6 AWB
 • Ingangsdatum IVA
 • CBBS
 • Bekwaamheden, opleiding
 • 9 E Sb
 • Loonsanctie
 • Inkomensbegrip
 • Art. 10a Sb
 • Ziekmelding
 • Benadelingshandeling ZW

Lees meer

sluiten -

meer info +

CAO | Gebondenheid aan CAO | Incorporatiebeding | Nawerking (webinar)

mr. Els Unger

donderdag 01-04-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Relevantie cao in arbeidsgeschillen
 • Werking cao
  • Arbeidsovereenkomst
 • Gebondenheid aan cao
 • Gebondenheid en OvO
 • Contractuele gebondenheid
 • Incorporatiebeding
 • Nawerking
 • Overzicht uitspraken: Rechtbank Oost-Brabant 24 januari 2019 | Nawerking

Lees meer

sluiten -

meer info +

CAO | Procedure AVV | Meerderheidsvereiste | Duur AVV | Uiteg CAO (webinar)

mr. Els Unger

donderdag 01-04-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Procedure AVV
 • Meerderheidsvereiste
 • Uitzondering van avv
 • Annotatie: Raad van State 18 december 2019 | Dispensatie van avv
 • Duur avv
 • Ontwijken cao keurslijf
 • Uitleg cao - bepalingen
  • Normatieve cao - bepalingen
  • Obligatoire cao - bepalingen
  • Diagonale cao - bepalingen
  • CAO - norm

Lees meer

sluiten -

meer info +

De beëindigingsovereenkomst | vaststellingsovereenkomst | Theorie van het p... (webinar)

mr. Ralph Jan van der Ham

dinsdag 06-04-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Algemeen juridisch kader
 • Theorie van het proces
 • Doel/aard overeenkomst/strijd dwingend recht
 • Executoriale titel

Lees meer

sluiten -

meer info +

De beëindigingsovereenkomst | vaststellingsovereenkomst | Kort geding | Vor... (webinar)

mr. Ralph Jan van der Ham

dinsdag 06-04-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • VSO en kort geding
 • Vordering tot nakoming
 • Aantastbaarheid en rechtsgevolgen van aantasting
 • Vaststellingsovereenkomst na de WWZ
 • Problematiek met Ziektewet, pensioen
 • De vaststellingsovereenkomst en de bestuurder
 • Finale kwijting; hoe finaal is finaal

Lees meer

sluiten -

meer info +

Flex overeenkomsten | gelijke behandeling en beloning (webinar)

mr. Hendarin Mouselli

dinsdag 06-04-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Gelijke behandeling
  • Beloning
 • Annotatie: Rechtbank Noord-Holland 17 december 2020 | Payrolling
 • Ketenregeling

Lees meer

sluiten -

meer info +

Flex overeenkomsten | uitzenden versus payrolling (webinar)

mr. Hendarin Mouselli

dinsdag 06-04-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Terbeschikkingstelling of payrolling
 • Wat is terbeschikkingstelling
 • Wat is payrolling
 • Wat is backoffice payrolling
 • Uitzendovereenkomst - payrollovereenkomst
 • Overzicht uitspraken: Uitzendovereenkomst - payrollovereenkomst

Lees meer

sluiten -

meer info +

Verschillende verlofregelingen | calamiteiten- en kortverzuim verlof | covi... (webinar)

mr. Muriël Nolet

donderdag 08-04-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wetgeving
 • Bijzonder of buitengewoon verlof Cao
 • In cao of bedrijfsreglement meestal geregeld
 • Loondoorbetalingsplicht
 • Betaald verlof
 • Vakantiedagen inleveren
 • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 5 juli 2005 | zorgverlof gedeeltelijk toegewezen
 • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 5 juli 2005 | Verlof
 • Calamiteitenverlof
 • Annotatie: Centrale Raad van Beroep 17 mei 2006 | WW-uitkering
 • Verlof in samenhang met Covid -19
 • Kortdurend en langdurend zorgverlof
 • Langdurend zorgverlof

Lees meer

sluiten -

meer info +

Verschillende verlofregelingen | zwangerschaps- en bevallingsverlof | adopt... (webinar)

mr. Muriël Nolet

donderdag 08-04-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Loondoorbetaling
 • Zwangerschapsverlof
 • Meldingsverplichting
 • Annotatie: Hoge Raad 6 november 2020 | Zwangerschapsverlof
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 29 juli 2020 | Zwangerschapsverlof
 • Bevallingsverlof
 • Bevallingsverlof partner
  • WIEG
 • Geboorteverlof
 • Aanvullend geboorteverlof Art. 4:2a Wazo 5 weken verlof zonder behoud van loon Binnen 6 maanden na bevallingsdag opnemen Art. 4:2b Wazo Uitkering UWV 70%
 • Europa geboorteverlof
 • Adoptieverlof
 • Ouderschapsverlof

Lees meer

sluiten -

meer info +

Arbeidsprocesrecht | eerste aanleg | deel 1 (webinar)

mr. Tijn van Osch

donderdag 08-04-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Welke rechter is bevoegd
 • Relatieve competentie:
 • Rechtsmacht
 • Verzoekschrift of dagvaarding
 • Procesinleiding
 • Overzicht uitspraken: Verzoekschrift/dagvaarding
 • Termijnen
 • Switch
 • Overzicht uitspraken: Omgekeerde switch
 • Griffierecht
 • Aanpassingen bij akte
 • Tegenverzoek
 • Overzicht uitspraken: Bewijs
 • Bewijslast loon
 • Bewijsaanbod
 • Verplichte 629a - verklaring
 • Overzicht uitspraken: Hoogte van de billijke vergoeding
 • Proceskosten
 • Buitengerechtelijke kosten
 • Vereeerschrift

Lees meer

sluiten -

meer info +

Arbeidsprocesrecht | Grievenstelsel | Devolutieve werking | Twee conclusie ... (webinar)

mr. Tijn van Osch

donderdag 08-04-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Grievenstelsel in hoger beroep:
 • Annotatie: Hoge Raad 30 november 2018 | Grievenstelsel in het arbeidsrecht
 • Devolutieve werking van het hoger beroep
 • Twee conclusie regel
 • Twee conclusie regel in Wwz zaken
  • Tegenverzoek
 • Eind - of tussenbeschikking
 • Speciale problemen in Wwz zaken in hoger beroep
 • Voorzieningen
 • Transitievergoeding terug
 • Loon
 • Stelplicht en bewijslast
 • Overzicht uitspraken: Mag/kan ontslaggrond worden gewijzigd
 • Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Overzicht uitspraken: Formulering ontbindende voorwaarde
 • Intrekking verzoek ontbinding
 • Vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog
 • Gedeeltelijke beëindiging en TV
 • Overzicht uitspraken: Corona procesrecht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten privacy | deel 1 (webinar)

mr. Celine van Waesberge

dinsdag 13-04-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Toezicht en handhaving door de AP en andere Europese privacy toezichthouders
 • Actualiteiten Autoriteit Persoonsgegevens
 • Handhaving door AP
 • Handhaving Europese toezichthouders
 • Privacy en COVID - 19
 • Wijzigingen in relevante wetgeving en andere ontwikkelingen
 • Wijziging Telecommunicatiewet
 • Wijziging UAVG
 • Nieuwe (concept) richtsnoeren EDPB
 • Collectieve acties

sluiten -

meer info +

Actualiteiten privacy | deel 2 (webinar)

mr. Celine van Waesberge

dinsdag 13-04-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Recente Europese en nationale rechtspraak
 • Annotatie: Hof van Justitie 11 november 2020 | Verwerking van persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 21 januari 2021 | Grondslag BKR-registratie
 • Annotatie: Rechtbank Zeeland -West -Brabant 3 februari 2021 | Oneerlijke concurrentie|
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 18 maart 2021 | Vordering van Privacy First met betrekking tot het UBO-register afgewezen
 • Internationale doorgiften naar landen buiten de EU (incl. het VK)
 • Status na Schrems -II
 • Nieuwe set (concept) SCC
 • Doorgifte naar het VK & Brexit

sluiten -

meer info +

Statutair directeur | Benoeming | Bedenktermijn | Benoemingstermijn | Belon... (webinar)

mr. Jet Stolk

dinsdag 20-04-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Positie en benoeming bestuurder
 • Dubbele rechtsbetrekking
 • Overzicht uitspraken: Is bestuurder werknemer
 • Benoeming
 • Bedenktermijn
 • Overzicht uitspraken: Benoemingsbesluit
 • Aanvaarding benoeming
 • Benoemingstermijn
 • Rol OR bij benoeming
 • Aandachtspunten benoeming
 • Beloning bestuurder
  • Bevoegdheid beloning
  • Bezoldigingsbesluit
 • Beloning en OR
 • Normering beloning
 • Kern WNT
 • Kern Wbfo
 • Beloningsbeleid
 • Clawback

Lees meer

sluiten -

meer info +

Statutair directeur | Schorsing en ontslag | Bevoegdheid | Procedure AvA | ... (webinar)

mr. Jet Stolk

dinsdag 20-04-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Schorsing en ontslag
 • Bevoegdheid
 • Oproep AvA
 • Overzicht uitspraken: Belang raadgevende stem
 • Procedure tijdens AvA
 • Overzicht uitspraken: Gevolgen ontslag
 • Overzicht uitspraken: Opzegverbod
 • Bekende gebreken
 • Overzicht uitspraken: Arbeidsrechtelijke eisen
 • Bestuurder en WAB
 • Overzicht uitspraken: Billijke vergoeding
 • Overzicht uitspraken: Ontslag en OR
 • Stappenplan
 • Overzicht uitspraken: Ontslag op staande voet
 • Overzicht uitspraken: Minnelijke regeling bestuurder

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten medezeggenschap | Adviesrecht | Instemmingsrecht (webinar)

mr. Yvette Dissel

dinsdag 04-05-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Adviesrecht
 • Annotatie: Hof Amsterdam 30 april 2020 | Adviesrecht
 • Annotatie: Hof Amsterdam 28 oktober 2020 | Adviesrecht
 • Annotatie: Hof Amsterdam 5 november 2020 | Adviesrecht
 • Instemmingsrecht
 • Annotatie: HR 8 maart 2019 | Instemmingsrecht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten medezeggenschap | Instemmingsrecht | Geheimhouding | Geschill... (webinar)

mr. Yvette Dissel

dinsdag 04-05-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Rechtbank Utrecht 6 juli 2020 | Instemmingsrecht
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 18 maart 2021 | Instemmingsrecht
 • Geheimhouding
 • Annotatie: Hof Amsterdam 8 oktober 2020 | Geheimhouding
 • Kosten juridisch advies
 • Annotatie: Rechtbank Alkmaar 9 september 2020 | Kosten juridisch advies
 • Uitsluiting
 • Annotatie: Hoge Raad 27 maart 2020 | Uitsluiting
 • Overzicht uitspraken: Algemene Geschillenregeling
 • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 26 februari 2020 | Naleving voorschriften
 • Wet - en regelgeving

Lees meer

sluiten -

meer info +

Individueel ontslagrecht | deel 1 (webinar)

dr. mr. Steven Jellinghaus

dinsdag 25-05-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 17 april 2020 | Gedeeltelijke transitievergoeding | Xella
 • Overzicht uitspraken: Slapende dienstverbanden

sluiten -

meer info +

Individueel ontslagrecht | deel 2 (webinar)

dr. mr. Steven Jellinghaus

dinsdag 25-05-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Ontslag bij de overheidswerkgever
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 17 juli 2020 | Ontslag op staande voet
 • Annotatie: Rechtbank Overijssel 19 januari 2021 | Weigering mee te werken aan extern onderzoek
 • Eigen risicodragerschap
 • Uit de cao gemeenten
 • Passende regeling bij verstoorde arbeidsverhouding
 • Corona en ontslag
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 21 juli 2020 | Corona en ontslag
 • Actualiteiten transitievergoeding
  • Cao evenementen - en horecabeveiliging
 • Annotatie: Hoge Raad 17 juli 2020 | Transitievergoeding voor Wab
 • Annotatie: Hoge Raad 13 maart 2020 | Ontslag medewerker
 • Annotatie: Hoge Raad 21 februari 2020 | Toesting ontbindingsverzoek

sluiten -

meer info +

Actualiteiten pensioenrecht | deel 1 (webinar)

prof. dr. mr. Mark Heemskerk

donderdag 27-05-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Procederen over pensioen
 • Pensioenontslag
 • Klassiek pensioenontslaggeschil
 • Overzicht uitspraken: Pensioenleeftijd uitleggen
 • Pensioenontslag vóór AOW
 • Overzicht uitspraken: Transitievergoeding < AOW-leeftijd?
 • Rechtspraak in wording
 • Eenzijdige wijziging pensioen
 • Overzicht uitspraken: Ijkpunten bij wijziging
 • Overzicht uitspraken: Eenzijdige wijziging
 • Werkingssfeergeschillen
 • Overzicht uitspraken: Booking.com
 • Is een pannenkoek een koek
 • Is een pizza etenswaren
 • Overzicht uitspraken: Verjaring

sluiten -

meer info +

Actualiteiten pensioenrecht | deel 2 (webinar)

prof. dr. mr. Mark Heemskerk

donderdag 27-05-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Programma I Pensioenakkoord en wet toekomst pensioen
 • Pensioenakkoord en de WTP
 • Pensioenakkoord
 • Wat vindt u van Pensioenakkoord/WTP
 • Pensioenakkoord is breder dan WTP
 • Verwachtingsmanagement
 • De pensioentransitie
 • Pensioen nu en straks
 • WTP verkort
 • Welk pensioencontract?
 • Wettelijk transitieplan
 • Waarom is compensatie nodig?
 • Wijziging naar toekomst
 • Wijziging opgebouwd pensioen
 • Invaren
 • Niet invaren een optie?
 • Stellingen invaren Stelling 1Pensioenfondsen moeten invaren, tenzij onevenredig ongunstig of onevenredig nadeel voor stakeholdersStelling 2Verzekeraars zijn niet verplicht om in te varenAStelling 1 en 2 zijn juistB Stelling 1 en 2 zijn onjuistC St
 • Invaren: i.s.m. eigendomsrecht?
 • Welkom in de WGBL Risico op verboden leeftijdsonderscheid (WGBL) – Noem er 3 – Remedie WGBL: legitiem doel, geschikt en noodzakelijk – Effecten in transitieplan 150d 2 c, geen excessief nadeel (proportionaliteits-en subsidiariteitstoets)
 • Verzekerde regeling in de WTP?
 • Overgangsrecht
 • Progressieve premie
 • Transitieplan verplicht?
 • Transitieplan: ja of nee?
 • Overgangsrecht
 • Take aways Pensioenakkoord

sluiten -

meer info +

Concurrentie, boete en proeftijd beding | deel 1 (webinar)

mr. Alexander Briejer

woensdag 02-06-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Proeftijdbeding
  • Schriftelijkheidsvereiste
 • Overzicht uitspraken: Aanvang proeftijd
 • Overzicht uitspraken: Omzetting
 • Proeftijdontslag
 • Belemmerende bedingen
 • Overzicht uitspraken: Belemmerende bedingen motiveringseis

sluiten -

meer info +

Concurrentie, boete en proeftijd beding | deel 2 (webinar)

mr. Alexander Briejer

woensdag 02-06-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Belangenafweging
 • Overzicht uitspraken: Zwaarder drukken criterium
 • Verval beding
 • Overzicht uitspraken: Vergoeding
 • Het boetebeding

sluiten -

meer info +

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | eigenrisicodrager in de ZW (webinar)

mr. Kerstin Hopman

dinsdag 08-06-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Eigenrisicodrager
 • ER ZW en actualiteiten
 • BEZAVA
 • Hoogte uitkering
 • Art. 63 a ZW
 • Overzicht uitspraken: ER - ZW bestuursorgaan?
 • Overzicht uitspraken: Civiel- of bestuursrecht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Overgang van onderneming | Medezeggenschap | Besluitvorming | Eigendomsover... (webinar)

mr. Eugenie Nunes

woensdag 16-06-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Medezeggenschap
 • Adviesrecht Ondernemingsraad
 • Strategische besluitvorming
  • Gefaseerde besluitvorming “Salamitactiek
 • Overleg met OR
 • Varianten advies
 • Besluitvorming
 • Overig medezeggenschap
 • Arbeidsrechtelijke aspecten
 • Overgang van onderneming
 • Het ondernemingsbegrip
 • Zeven handvatten
 • Annotatie: Hof van Justitie 18 maart 1986 | Identiteitsbehoud
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 13 juni 2017 | Geen identiteitsbehoud
 • Eigendomsoverdracht
 • Overzicht uitspraken: Kapitaalintensief vs arbeidsintensief
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 18 juli 2017 | Identiteitsbehoud

Lees meer

sluiten -

meer info +

Overgang van onderneming | deel 2 (webinar)

mr. Eugenie Nunes

woensdag 16-06-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Het overgangsbegrip
 • Overzicht uitspraken: Het werknemersbegrip
 • Annotatie: Hoge Raad 5 april 2013 | Overgang van onderneming
 • Bescherming werknemer
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Annotatie: Hoge Raad 22 juni 2018 | Verworven rechten
 • Bijzondere rechten en verplichtingen
 • Bedrijfseigen arbeidsvoorwaarden
 • CAO
 • Overzicht uitspraken: Anciënniteit bij opzegtermijn wel van belang
 • Nieuwe CAO direct bij overgang
 • Nieuwe CAO direct bij overgang
 • Pensioen
 • Annotatie: Hoge Raad 14 oktober 2016 | Pensioen
 • Concurrentiebeding/Relatiebeding
 • Overzicht uitspraken: Informatieplicht
 • Ontslagbescherming
 • De onwillige werknemer
 • Het stroomlijnen van de nieuwe organisatie
 • Individuele overgang / Detachering
 • Rol Ondernemingsraad
 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

sluiten -

meer info +

Ontslag op staande voet | deel 1 (webinar)

mr. Tjarda Pieters

donderdag 17-06-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Materiële aspecten
 • Daden, gedragingen, eigenschappen werknemer
 • Dringend
 • Onverwijlde mededeling dringende reden
 • Overzicht uitspraken: Onverwijld
 • Fixatie ontslaggrond
 • Overzicht uitspraken: Samengestelde dringende reden
 • Wat zijn de afwegingen wel/niet oosv
 • Uitgangspunt: ultimum remedium
 • Overzicht uitspraken: Recente rechtspraak dringende reden
 • Overzicht uitspraken: Strafbaar feit
 • Overzicht uitspraken: Ontslag op staande voet en ziekte
 • Overzicht uitspraken: Ontslag op staande voet en ziekte
 • Overzicht uitspraken: Zero tolerance beleid
 • Loon doorbetaling na oosv
 • Overzicht uitspraken: Ontslag op staande voet en corona
 • Hoor en wederhoor, bewijslast
 • Annotatie: Hoge Raad 14 september 2007 | Inzet drugs test

sluiten -

meer info +

Ontslag op staande voet | deel 2 (webinar)

mr. Tjarda Pieters

donderdag 17-06-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Waar komen we het oosv tegen
 • Werknemersverzoek ogv7:681 BW
 • Voorwaardelijke ontbinding
 • Complicaties
 • Vervaltermijnen
 • Bewijsrecht
 • Overzicht uitspraken: Bewijs oosv
 • Billijke vergoeding

sluiten -

meer info +

Werkgeversaansprakelijkheid | | Causale relaties | Schade geleden in uito... (webinar)

mr. Tjarda Pieters

donderdag 17-06-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Systeem artikel 7:658 BW
 • Welke procedure
 • Causale relaties
 • Schade geleden in uitoefening werk
 • Stelplicht en bewijslast werknemer
 • Schade
 • Annotatie: Hoge Raad 1 maart 2002 | Schade
 • Overzicht uitspraken: Ongevalstoedracht
 • In uitoefening werkzaamheden
 • Overzicht uitspraken: Werkplek
 • Overzicht uitspraken: Uitvoering van werkzaamheden
 • Overzicht uitspraken: Zeggenschap
 • Schending zorgplicht
  • Onderzoeksplicht werkgever
 • Overzicht uitspraken: Invloed wet en regelgeving
 • Kelderluikcriteria
 • Overzicht uitspraken: Kelderluikcriteria

Lees meer

sluiten -

meer info +

Werkgeversaansprakelijkheid | Conclusie zorgplicht | Toerekening schade aa... (webinar)

mr. Tjarda Pieters

donderdag 17-06-2021 | 13:00 uur - 14:00 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Schending zorgplicht
 • Kelderluikcriteria
 • Overzicht uitspraken: Kelderluikcriteria
 • Overzicht uitspraken: Verstrekken hulpmiddelen
 • Overzicht uitspraken: Instructies
 • Overzicht uitspraken: Huis tuin en keuken
 • Sexuele intimidatie
 • Eigen deskundigheid
 • Conclusie zorgplicht
 • Overzicht uitspraken: Bijzondere bewijslastverdeling
 • Arbeidsrechtelijke omkeringsregel
 • Overzicht uitspraken: Burn out
 • Causaal verband schending zorgplicht en schade
 • Toerekening schade aan ongeval
 • Belangrijke stukken tav schade

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | voorjaar | deel 1 (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 22-06-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 6 november 2020 | Participatiewet
 • Annotatie: Hoge Raad 19 maart 2021 | Outsourcing
 • Annotatie: Hoge Raad 15 april 2021 | Vernietiging ontslag en herstel arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Hoge Raad 28 mei 2021 | Ontbinding op grond van art. 7:669 lid 3, onder e, BW
 • Annotatie: Hoge Raad 5 februari 2021 | Is verzoekschrift toekenning transitievergoeding tijdig ingediend?
 • Annotatie: Hoge Raad 21 mei 2021 | Is verzoek tot nietigverklaring van ontslag op staande voet tijdig ingediend

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | voorjaar | deel 2 (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 22-06-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • D - grond
 • Overzicht uitspraken: E - grond
 • H - grond
 • I - grond

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | voorjaar | deel 3 (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 22-06-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Commissie Borstlap
 • SER - advies
 • Arbeidsmarkt
 • Investeren in welvaart
 • Budgettair beleid

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | voorjaar | deel 4 (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 22-06-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Werken waar je wil
 • Corona
 • Normalisering
 • Overzicht uitspraken: Normalisering

sluiten -

meer info +

Verdieping de zieke werknemer | Ziektebegrip | Loonbetaling | Loonsanctie (webinar)

mr. Peter Jansen

donderdag 24-06-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Ziektebegrip
 • Situatieve arbeidsongeschiktheid
 • Overzicht uitspraken: Loonbetaling en ziekte
 • Re - integratie
 • Loonsanctie werkgever

Lees meer

sluiten -

meer info +

Verdieping de zieke werknemer | deel 2 (webinar)

mr. Peter Jansen

donderdag 24-06-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Opzegverbod
 • Overzicht uitspraken: Ontbinding
 • Overzicht uitspraken: Ontslag op staande voet en ziekte
 • Overzicht uitspraken: Ernstige verwijtbaarheid
 • Overzicht uitspraken: Slapend dienstverband

sluiten -

meer info +

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | Eigenrisicodrager| Ziekengeldsancti... (webinar)

mr. Kerstin Hopman

donderdag 09-09-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bestuursorgaan
 • WIA Sanctie ER
 • Verplichtingen
 • Maatregelen
 • Afstemming
 • Ziekengeldsanctie

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | Tussentijdse opzegging | Verwijtbaa... (webinar)

mr. Kerstin Hopman

donderdag 09-09-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verwijtbaar werkloos
 • Tussentijdse opzegging
 • Ontslagname WW
 • Benadelingshandeling ZW
 • Bedrijfseconomische redenen
 • Verminderde verwijtbaarheid

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | terugvordering en kwijtschelding in... (webinar)

mr. Kerstin Hopman

donderdag 09-09-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Belangrijke regelingen
 • Wat is terugvordering?
 • Intrekking/ herziening
 • Belastend besluit/tv WW
 • Vaststelling feiten
 • Oordeel strafrechter - 4
 • Vzp /fraude
 • Inlichtingenplicht
 • TV verjaard

Lees meer

sluiten -

meer info +

De transitievergoeding | Duur dienstverband | Hoogte | Componenten | Wissel... (webinar)

mr. Margriet van der Velden - Rijnsburger

woensdag 20-10-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Oktober 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Tweeledig doel
 • Artikel 7:673 BW
 • EVHN
 • Duur dienstverband
 • Hoogte
 • Naar rato
 • Componenten
 • Wisselende arbeidsduur
 • Aftrek scholingskosten
 • CAO voorziening

Lees meer

sluiten -

meer info +

De transitievergoeding | Een jurisprudentie overzicht (webinar)

mr. Margriet van der Velden - Rijnsburger

woensdag 20-10-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Oktober 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 30 maart 2018 | TV bij ontslag op staande voet
 • Annotatie: Hoge Raad 17 juli 2020 | Einddatum onterecht OOSV
 • Annotatie: HR 8 februari 2019 | Een andere toets
 • Annotatie: Hoge Raad 25 januari 2019 | TV bij herstel van de aok
 • Annotatie: Rechtbank Midden-Nederland 11 april 2018 | TV bij ontbindende voorwaarde
 • Annotatie: Hoge Raad 14 september 2018 | Gedeeltelijke TV

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht (webinar)

mr. Marije Schneider

woensdag 08-12-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 16 april 2021 | Weigeren verlofaanvraag
 • Annotatie: Hoge Raad 28 mei 2021 | E -grond laatste redmiddel
 • Overzicht uitspraken: Termijnen
 • Annotatie: Hoge Raad 17 september 2021 | Verzekeringsplicht
 • Annotatie: Hoge Raad 1 november 2021 | Opzegverbod
 • Annotatie: Hoge Raad 12 november 2021 | Onderzoeksplicht werkgever bij opzegging

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | Wnra | Integriteit | Uitleg (webinar)

mr. Marije Schneider

woensdag 08-12-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wnra Overgangsrecht
 • Ontslagbesluit in 2019
 • Reorganisatie
 • Uitleg
 • Overzicht uitspraken: Integriteit
 • Uitleg cao

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | Ontslag op staande voet | Loonrisicoverdeling ... (webinar)

mr. Marije Schneider

woensdag 08-12-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wijzigingen
 • Ontslag op staande voet
 • Loonrisicoverdeling
 • Vaccinatie

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | De d tot en met de i Grond (webinar)

mr. Marije Schneider

woensdag 08-12-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: D - grond
 • Overzicht uitspraken: E - grond
 • Overzicht uitspraken: G - grond
 • Overzicht uitspraken: H - grond
 • Overzicht uitspraken: I - grond

Lees meer

sluiten -

meer info +

Sociale Zekerheidsrecht | Herstel gebrek medische beoordeling | Voorschot W... (webinar)

mr. Kerstin Hopman

donderdag 09-12-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Tekort verzekeringsartsen
 • Herstel gebrek medische beoordeling
 • Voorschot WIA
 • Bijzondere waarde rapport VA
 • Medisch onderzoek - zelfde BVA
 • Verborgen beperkingen
 • Urenbeperking
 • Medische beoordeling
 • Duurzaam - IVA
 • Vertrouwensbeginsel
 • Omvang geding

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | arbeidsongeschiktheid arbeidskundig... (webinar)

mr. Kerstin Hopman

donderdag 09-12-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Maatman - algemeen
 • Maatman - excessief - 1
 • Maatman - excessief - 2
 • Maatman - wissel - 1
 • Maatman - wissel - 2
 • Maatstaf zijn arbeid art 19 ZW - 1
 • Maatstaf zijn arbeid art. 19 ZW - 2
 • Maatstaf zijn arbeid art. 19 ZW - 3
 • Opleiding
 • Sanctie WIA - 1
 • Sanctie WIA - 2
 • Opvolgen voorschrift va
 • Passende/bedongen arbeid - 1.
 • Passende/bedongen arbeid - 2
 • (ECLI:NL:GHARL:2021:1985)
 • Definitie ER
 • ER of niet?
 • ER en bedrijfsovername
 • Ziekengeldsanctie
 • WIA - aanvraag - > TVB2
 • Benadelingshandeling ZW
 • BENADELINGSHANDELING ZW
 • Jurprud 2021 - 1
 • Jurprud 2021 - 2
 • Jurprud 2021 - 3

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Gerrad-Boot.jpg
prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-Yvette-Dissel.jpg
mr. Yvette Dissel

advocaat Boontje advocaten

Bekijk profiel
Mark-Heemskerk-doek-1.jpg
prof. dr. mr. Mark Heemskerk

advocaat Held Advocaten, bijzonder hoogleraar pensioenrecht Radboud Universiteit

Bekijk profiel
Kerstin-Hopman.jpg
mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Bekijk profiel
Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
Steven-Jellinghaus.jpg
dr. mr. Steven Jellinghaus

advocaat en partner Pallas Advocaten

Bekijk profiel
mr.drs.Jan-Peter-Loof.jpg
mr. drs. Jan-Peter Loof

ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens

Bekijk profiel
mr.-Muriel-Nolet.jpg
mr. Muriël Nolet

advocaat en partner Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel
mr.-Eugenie-Nunes.jpg
mr. Eugenie Nunes

advocaat en partner Dentons

Bekijk profiel
mr.-M.-Oranje-image.jpg
mr. M. Oranje

advocaat Lexence Advocaten

Bekijk profiel
Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
mr-v3.-F.-Penders-image.jpg
mr. F. Penders

advocaat Gimbrère International Advocaten

Bekijk profiel
mr.-Tjarda-Pieters.jpg
mr. Tjarda Pieters

raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
Marije-Schneider-5271.jpg
mr. Marije Schneider

docent Universiteit Leiden, raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep en vice-voorzitter Ontslagcommissie Gemeenten

Bekijk profiel
mr.-Els-Unger.jpg
mr. Els Unger

advocaat Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel
mr.-Ralph-Jan-van-der-Ham.jpg
mr. Ralph Jan van der Ham

advocaat en partner Holla legal & tax

Bekijk profiel

Jurisprudentie