Leergang arbeidsrecht

PO punt(en): 60

Kosten: € 400,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 14-03-2019 | 14:00 uur - 15:00 uur

donderdag 14-03-2019 | 15:30 uur - 16:30 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

De belangrijkste onderwerpen in het arbeidsrecht worden door specialisten praktisch besproken. Verder wordt u in 8 uren op de hoogte gebracht van de allerlaatste actuele ontwikkelingen.
De sprekers zijn geselecteerd op academische kwaliteit en op de kennis vanuit de praktijk. We hebben gekozen voor sprekers uit de rechterlijke macht, advocatuur, bedrijfsleven en organisaties.
De cursusonderwerpen zijn vastgesteld op basis van getoetste cursusbehoeften. Alle webinars voldoen aan de eisen van de NOVA. Na elk webinar is er conform de Verordening op de Advocatuur van de NOvA een toets. Na succesvolle afronding wordt per onderwerp een studiepunt toegekend.

Deze leergang is erkend door de Raad voor Rechtsbijstand en biedt toegang tot de specialisatie arbeidsrecht. Na het volgen van de volledige leergang kunt u zich inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand, specialisatie Arbeidsrecht.

Aanmelden

Programma

Werkloosheidswet en ontslag afstemming van de arbeidsrechtelijke kant van … (webinar)

prof. mr. Gerrard Boot

donderdag 14-03-2019 | 14:00 uur - 15:00 uur

Eigen werkplek

 • Verzekerden begrip
 • Voorwaarden WW
 • Arbeidsuren en loonaanspraak
 • Beschikbaarheid
 • Referte - eisen
 • uitsluitingsgronden
 • Hoogte en duur
 • Verrekening bij gaan werken
 • Verwijtbare werkloosheid
 • Benadelingshandeling
 • Kolom - kwesties

Lees meer

sluiten -

meer info +

Werkloosheidswet en ontslag verwijtbare werkloosheid en andere risico’s va… (webinar)

prof. mr. Gerrard Boot

donderdag 14-03-2019 | 15:30 uur - 16:30 uur

Eigen werkplek

 • Verwijtbare werkloosheid
 • Wwz
 • A - grond
  • Ernstige verwijtbaarheid
 • B - grond
 • Passende arbeid
 • Benadelingshandelingen
 • Maatregelen
 • Inlichtingenplicht

Lees meer

sluiten -

meer info +

De arbeidsovereenkomst | Einde arbeidsovereenkomst (webinar)

mr. M. Oranje | mr. F. Penders

woensdag 11-03-2020 | 11:15 uur - 12:15 uur

Eigen werkplek

 • Einde arbeidsovereenkomst
 • Opzegging door werkgever
 • Ontbinding
 • i-grond
 • Beëindigingsovereenkomst
 • Einde van rechtswege
 • Transitievergoeding Recht en opbouw begint vanaf dag éénindien:
 • Wet compensatie transitievergoeding
 • Slapende dienstverbanden

sluiten -

meer info +

De arbeidsovereenkomst (webinar)

mr. M. Oranje | mr. F. Penders

woensdag 11-03-2020 | 10:00 uur - 11:00 uur

Eigen werkplek

 • De arbeidsovereenkomst
 • Groen/Schoevers
 • Beurspromovendi-arrest
 • Notarissenarrest
 • Gezagsverhouding
 • Ketenregeling De ketenbepaling is per 1 januari 2020 verruimd: 
 • Aanzegverplichting
 • Proeftijd
 • Concurrentiebeding

sluiten -

meer info +

Gelijke behandeling AWGB, WGB MV, WGBHCZ, WGBL (webinar)

mr.dr. J.P. Loof

vrijdag 01-05-2020 | 11:15 uur - 12:15 uur

Eigen werkplek

 • Zwangerschap
 • Zwangerschap en ziekte
 • Hoofddoek
 • MeToo
 • Ouderen

sluiten -

meer info +

Arbeidsrecht in hoger beroep inleiding (webinar)

mr. Tijn van Osch

woensdag 10-06-2020 | 13:00 uur - 14:00 uur

Eigen werkplek

 • Wat en waar gaat het mis
 • Grievenstelsel in hoger beroep
 • Devolutieve werking
 • Twee conclusie regel
 • Tegenverzoek
 • Hoger beroep in arbeidsrecht

sluiten -

meer info +

Arbeidsrecht in hoger beroep bijzonderheden (webinar)

mr. Tijn van Osch

woensdag 10-06-2020 | 14:15 uur - 15:15 uur

Eigen werkplek

 • Herstel dienstbetrekking
 • Tips voor appelprocedure
 • Termijnen
 • Tijdsverloop
 • Transitievergoeding
 • Gedeeltelijke beëindiging
 • Kan een ontslaggrond worden gewijzigd
 • Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Formulering ontbindende voorwaarde
 • Intrekking verzoek ontbinding
 • Bewijsrecht
 • Bewijs

sluiten -

meer info +

Ontslag, volgorde afspiegeling en overgang van onderneming 9/11 | Reorganis… (webinar)

mr. Els Unger | mr. Johanne Boelhouwer

donderdag 17-12-2020 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

 • Herplaatsing en overgang van onderneming
 • Herplaatsing Wettelijk kader
 • Ontslagregeling Herplaatsing
 • Passende functie
 • Volgorde herplaatsing
 • Rol werkgever
 • Ruimte werkgever
 • Werknemer geschikt
 • Reikwijdte herplaatsingsplicht
 • Moment beoordeling herplaatsingsplicht
 • Overgang van onderneming
 • Ontslag wegens ETO
  • Harmonisatie

Lees meer

sluiten -

meer info +

Ontslag, volgorde afspiegeling en overgang van onderneming | WEBINAR 8/11 r… (webinar)

mr. Els Unger | mr. Johanne Boelhouwer

donderdag 17-12-2020 | 14:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

 • Collectief ontslag: ontslagvolgorde en afspiegeling
 • Ontslag bedrijfseconomische redenen
 • Noodzaak collectief ontslag
 • Wet melding collectief ontslag
 • Doel WMCO
 • Ontslagvolgorde
  • Groep 1
  • Groep 2-4
 • Uitwisselbare functies
 • Afspiegeling
 • Onmisbare werknemer
 • Peildatum
 • Nieuwe functies
 • Functiebeschrijving
 • Bedrijfsvestiging
 • Omgekeerd afspiegelen
  • Omgekeerd afspiegelen
  • Last in first out

Lees meer

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | loonsancties c.a. (onderdeel basisopleiding)

mr. Arie Wit

donderdag 25-02-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Eigen werkplek

 • Loonsanctie
 • Systeem van de loonsanctie
 • Jurisprudentie CRvB: Loonsanctie
 • Aansprakelijkheid werkgever
  • Afwijken oordeel BA
 • DO en een loonsanctie
 • Jurisprudentie overzicht: Loonsanctie

Lees meer

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | uitkeringssystematiek wet WIA (onderdeel basisopleiding)

mr. Arie Wit

donderdag 25-02-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

 • Wet WIA
 • LGU algemeen
 • WGA/LGU
 • WGA/LAU
 • WGA/LAU of VU
 • WGA/VU
 • IVA
 • Inhoudelijk volledig en duurzaam
 • 1 of meer diagnoses
 • Verkorte wachttijd
 • Wetgevende voornemens

Lees meer

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | later ontstaan en herleven WIA-ui… (onderdeel basisopleiding)

mr. Arie Wit

donderdag 25-02-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

 • Later ontstaan WIA - uitkering
 • Herleven van een WIA - uitkering
 • Uitsluitingsgronden
 • No - risk polis ex art. 29b ZW

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | coronacrisis (webinar)

mr. Kerstin Hopman

woensdag 17-03-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

 • Verzekeringsplicht
 • Ontstaansvoorwaarden
 • Verwijtbare werkloosheid
 • Overtreding van de inlichtingenplicht

sluiten -

meer info +

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | arbeidsongeschiktheid (webinar)

mr. Kerstin Hopman

woensdag 17-03-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

 • Recente jurisprudentie
 • Recente wetswijzigingen in de Wajong

sluiten -

meer info +

CAO deel 1 (webinar)

mr. Els Unger

donderdag 01-04-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Eigen werkplek

 • Wettelijke gebondenheid, incorporatiebeding en algemeen verbindend verklaring (deel 1)
 • Uitleg CAO-bepalingen

sluiten -

meer info +

CAO deel 2 (webinar)

mr. Els Unger

donderdag 01-04-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Eigen werkplek

 • Vervolg: Wettelijke gebondenheid, incorporatiebeding en algemeen verbindend verklaring
 • Uitleg CAO-bepalingen

sluiten -

meer info +

Vaststellingsovereenkomst | deel 1 (webinar)

mr. drs. Ralph Jan van der Ham

dinsdag 06-04-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Eigen werkplek

 • De theorie rondom de vaststellingsovereenkomst; waar is het instrument voor bedoeld?
 • Hoe komt de vaststellingsovereenkomst tot stand?;
 • Hoe om te gaan met de vaststellingsovereenkomst bij ontslag op staande voet?
 • Hoe finaal is de finale kwijting tegenwoordig nog?
 • Op welke manieren is een vaststellingsovereenkomst aantastbaar?
 • Welke risico's zijn verbonden aan een vaststellingsovereenkomst bij ziekte?
 • Recente jurisprudentie

sluiten -

meer info +

Vaststellingsovereenkomst | deel 2 (webinar)

mr. drs. Ralph Jan van der Ham

dinsdag 06-04-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Eigen werkplek

 • De theorie rondom de vaststellingsovereenkomst; waar is het instrument voor bedoeld?
 • Hoe komt de vaststellingsovereenkomst tot stand?;
 • Hoe om te gaan met de vaststellingsovereenkomst bij ontslag op staande voet?
 • Hoe finaal is de finale kwijting tegenwoordig nog?
 • Op welke manieren is een vaststellingsovereenkomst aantastbaar?
 • Welke risico's zijn verbonden aan een vaststellingsovereenkomst bij ziekte?
 • Recente jurisprudentie

sluiten -

meer info +

Flex overeenkomsten deel 1 (webinar)

mr. Hendarin Mouselli

dinsdag 06-04-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Eigen werkplek

 • Reikwijdte payrolling
 • Knelpunten rondom 'redelijk tijdelijkheid'
 • Knelpunten rondom legitimiteit van payrolling
 • Intra concern payrolling

sluiten -

meer info +

Flex overeenkomsten deel 2 (webinar)

mr. Hendarin Mouselli

dinsdag 06-04-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Eigen werkplek

Vervolg van deel 1:

 • Reikwijdte payrolling
 • Knelpunten rondom 'redelijk tijdelijkheid'
 • Knelpunten rondom legitimiteit van payrolling
 • Intra concern payrolling

sluiten -

meer info +

Verschillende verlofregelingen deel 1 (webinar)

mr. M. Nolet

donderdag 08-04-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

Verschillende verlofregelingen deel 2 (webinar)

mr. M. Nolet

donderdag 08-04-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

Arbeidsprocesrecht deel 1 (webinar)

mr. Tijn van Osch

donderdag 08-04-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Eigen werkplek

Arbeidsprocesrecht deel 2 (webinar)

mr. Tijn van Osch

donderdag 08-04-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Eigen werkplek

Transitievergoeding | deel 1 (webinar)

mr. Dies Siegers

dinsdag 13-04-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

Transitievergoeding | deel 2 (webinar)

mr. Dies Siegers

dinsdag 13-04-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

Privacy deel 1 (webinar)

mr. C.E.F. van Waesberge

dinsdag 13-04-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Eigen werkplek

Privacy deel 2 (webinar)

mr. C.E.F. van Waesberge

dinsdag 13-04-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Eigen werkplek

Statutair directeur deel 1 (webinar)

mr. J. Stolk

dinsdag 20-04-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Eigen werkplek

 • Benoeming
 • Bezoldiging
 • Ontslag
 • Actuele jurisprudentie

sluiten -

meer info +

Statutair directeur deel 2 (webinar)

mr. J. Stolk

dinsdag 20-04-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Eigen werkplek

 • Benoeming
 • Bezoldiging
 • Ontslag
 • Actuele jurisprudentie

sluiten -

meer info +

Medezeggenschap deel 1 (webinar)

mr. Y.H. Dissel

dinsdag 04-05-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Eigen werkplek

De onderwerpen zullen geplaatst worden zodra de actualiteiten van januari t/m mei 2021 bekend zijn.

sluiten -

meer info +

Medezeggenschap deel 2 (webinar)

mr. Y.H. Dissel

dinsdag 04-05-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Eigen werkplek

De onderwerpen zullen geplaatst worden zodra de actualiteiten van januari t/m mei 2021 bekend zijn.

sluiten -

meer info +

Concurrentie, boete en proeftijd beding | deel 1 (webinar)

mr. A. Briejer

woensdag 19-05-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Eigen werkplek

Concurrentie, boete en proeftijd beding | deel 2 (webinar)

mr. A. Briejer

woensdag 19-05-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Eigen werkplek

De zieke werknemer deel 1 (webinar)

mr. Ellen de Groot

donderdag 20-05-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen:

 • Loonbetaling en ziekte
 • Opzegverbod tijdens ziekte
 • Ontslagname en ziekte
 • Ontbinding en ziekte
 • Ontslag op staande voet en ziekte
 • Ernstige verwijtbaarheid en ziekte
 • Loonsanctie werkgever
 • Loonsanctie UWV
 • ‘Slapend dienstverband’
 • Situatieve arbeidsongeschiktheid

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer deel 2 (webinar)

mr. Ellen de Groot

donderdag 20-05-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen:

 • Loonbetaling en ziekte
 • Opzegverbod tijdens ziekte
 • Ontslagname en ziekte
 • Ontbinding en ziekte
 • Ontslag op staande voet en ziekte
 • Ernstige verwijtbaarheid en ziekte
 • Loonsanctie werkgever
 • Loonsanctie UWV
 • ‘Slapend dienstverband’
 • Situatieve arbeidsongeschiktheid

sluiten -

meer info +

Individueel ontslagrecht | deel 1 (webinar)

dr. mr. Steven Jellinghaus

dinsdag 25-05-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Eigen werkplek

Individueel ontslagrecht | deel 2 (webinar)

dr. mr. Steven Jellinghaus

dinsdag 25-05-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Eigen werkplek

Pensioen | deel 1 (webinar)

prof. mr. drs. Mark Heemskerk

donderdag 27-05-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

Pensioen | deel 2 (webinar)

prof. mr. drs. Mark Heemskerk

donderdag 27-05-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

Ontslag op staande voet | deel 1 (webinar)

mr. Tjarda Pieters

donderdag 03-06-2021 | 09:30 uur - 10:30 uur

Eigen werkplek

Ontslag op staande voet | deel 2 (webinar)

mr. Tjarda Pieters

donderdag 03-06-2021 | 10:45 uur - 11:45 uur

Eigen werkplek

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | juni | deel 1 (webinar)

mr. Kerstin Hopman

dinsdag 08-06-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | juni | deel 2 (webinar)

mr. Kerstin Hopman

dinsdag 08-06-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

Werkgeversaansprakelijkheid | deel 1 (webinar)

mr. Tjarda Pieters

donderdag 10-06-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Eigen werkplek

Werkgeversaansprakelijkheid | deel 2 (webinar)

mr. Tjarda Pieters

donderdag 10-06-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Eigen werkplek

Overgang van onderneming | deel 1 (webinar)

mr. Eugenie Nunes

woensdag 16-06-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

Overgang van onderneming | deel 2 (webinar)

mr. Eugenie Nunes

woensdag 16-06-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsrecht | voorjaar | deel 1 (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 22-06-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsrecht | voorjaar | deel 2 (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 22-06-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsrecht | voorjaar | deel 3 (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 22-06-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsrecht | voorjaar | deel 4 (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 22-06-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | september | deel 1 (webinar)

mr. Kerstin Hopman

donderdag 09-09-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | september | deel 2 (webinar)

mr. Kerstin Hopman

donderdag 09-09-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsrecht | najaar 2021 | deel 1 (webinar)

mr. Marije Schneider

woensdag 08-12-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsrecht | najaar 2021 | deel 2 (webinar)

mr. Marije Schneider

woensdag 08-12-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsrecht | najaar 2021 | deel 4 (webinar)

mr. Marije Schneider

woensdag 08-12-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsrecht | najaar 2021 | deel 3 (webinar)

mr. Marije Schneider

woensdag 08-12-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Eigen werkplek

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | december 2021 | deel 1 (webinar)

mr. Kerstin Hopman

donderdag 09-12-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | december 2021 | deel 2 (webinar)

mr. Kerstin Hopman

donderdag 09-12-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

Spreker(s)

mr.-Gerrad-Boot.jpg
prof. mr. Gerrard Boot

hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden, raadsheer gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
mr.-A.-Briejer-image.jpg
mr. A. Briejer

advocaatVan Doorne N.V.

Bekijk profiel
mr.-Y.H.-Dissel-image.jpg
mr. Y.H. Dissel

advocaat Boontje Advocaten

Bekijk profiel
Ellenkopie.jpg
mr. Ellen de Groot

kantonrechter Rechtbank Gelderland (locatie Arnhem), tevens raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
prof_mr_drs_Mark-Heemskerk.jpg
prof. mr. drs. Mark Heemskerk

bijzonder hoogleraar Pensioenrecht Radboud Universiteit Nijmegen, advocaat Held Advocaten

Bekijk profiel
mr.-K.U.J.-Hopman-image.jpg
mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Bekijk profiel
dr-mr-Steven-Jellinghaus.jpg
dr. mr. Steven Jellinghaus

advocaat De Voort Advocaten | Mediators

Bekijk profiel
mr.dr.-J.P.-Loof-image.jpg
mr.dr. J.P. Loof

ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens

Bekijk profiel
mr.-M.-Nolet-image.jpg
mr. M. Nolet

advocaat Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel
mr.-M.-Oranje-image.jpg
mr. M. Oranje

advocaat Lexence Advocaten

Bekijk profiel
Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, voorzitter raad van discipline

Bekijk profiel
mr-v3.-F.-Penders-image.jpg
mr. F. Penders

advocaat Gimbrère International Advocaten

Bekijk profiel
mr-v2.-T.S.-Pieters-image.jpg
mr. Tjarda Pieters

senior rechter (kantonrechter) in Amsterdam

Bekijk profiel
mr-v2.-M.A.-Schneider-image.jpg
mr. Marije Schneider

docent bij Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-Dies-Siegers.jpg
mr. Dies Siegers

advocaat Van Bladel Advocaten

Bekijk profiel
mr-Els-Unger.jpg
mr. Els Unger

advocaat Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel
mr-v2.-A.-Wit-image.jpg
mr. Arie Wit

juridisch adviseur Sociaalverzekeringsrecht De Geinbrug

Bekijk profiel

Jurisprudentie