Online specialisatiecursus vennootschapsrecht

PO punt(en): 30

Kosten: € 1.000,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

vrijdag 10-09-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

vrijdag 10-09-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

In deze leergang worden de belangrijkste thema’s van het vennootschapsrecht tot op het bot gefileerd. Een keur aan topsprekers gaat met u de diepte in op de onderwerpen die hen met name boeien, waarbij de wetenschappelijke benadering niet zal worden geschuwd. Tegelijkertijd zal de praktische bruikbaarheid van bestudering van de aangesneden onderwerpen groot zijn.

In deze leergang wordt bij de deelnemers een basiskennis van het vennootschapsrecht verondersteld aanwezig te zijn.

Na het volgen van de leergang zal de deelnemer op een meer gerijpte wijze naar de ontwikkelingen in de praktijk van het ondernemingsrecht kijken en zullen zijn inzichten op het brede terrein van het ondernemingsrecht, alsook op de specifieke thema’s die aan de orde komen, krachtig zijn verdiept.

Aanmelden

Programma

Machtsverhoudingen bij grote ondernemingen en MKB | deel 1 (webinar)

prof. mr. Bas Steins Bisschop | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 10-09-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Orgaan
 • Actie art. 2:8 jo15.1 BW
 • Rechtsplicht
 • Fatsoensplicht
 • Maatschappelijke plicht
 • Conclusie taken van organen
 • Besluitvorming binnen AV
 • Rechten en bescherming individuele aandeelhouders
 • Bestuur
 • Samenstelling bestuur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • RvC
 • Commissarissenaansprakelijkheid

sluiten -

meer info +

Machtsverhoudingen bij grote ondernemingen en MKB | deel 2 (webinar)

prof. mr. Bas Steins Bisschop | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 10-09-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Beleid beïnvloeding door non - organen
 • Verlating van aandeelhoudersprimaat
 • Transitie
 • Heroriëntatie
 • Regulering in NL
 • Beschermingsmaatregelen
 • Ondernemingsrechtelijke middelen beschikbaar

sluiten -

meer info +

Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van personenvennootschap/NV en BV/vere… (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 10-09-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van personenvennootschap/NV en BV/vereniging en stichting | deel 1

sluiten -

meer info +

Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van personenvennootschap/NV en BV/vere… (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 10-09-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van personenvennootschap/NV en BV/vereniging en stichting | deel 2

sluiten -

meer info +

Aandeelhouders en aandeelhoudersvergadering | Besluitvorming | Nietigheid v… (webinar)

mr. dr. Rogier Wolf | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 17-09-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Besluitvorming
 • Nietigheid van stem
 • Nietige besluiten
 • Vernietigbare besluiten
 • Stemrechtloze aandelen
 • Participatiebewijzen
 • Certificering
 • Certificaten van aandelen
 • Motieven voor certificering
 • Certificaten met of zonder medewerking
 • Vernietiging van besluiten
 • Certificaathouder zonder vergaderrecht
 • Voorkeursrecht op aandelen
 • Perikelen – uitkering ex art. 2:216 BW
 • Overdraagbaarheid
 • Wijziging van de administratievoorwaarden
 • Fiscale resolutie
 • Werknemersparticipatie
 • Geldlening ter verwerving van certificaten

sluiten -

meer info +

Aandeelhouders en aandeelhoudersvergadering | deel 2 (webinar)

mr. dr. Rogier Wolf | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 17-09-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Besluitvorming
 • Nietigheid van stem
 • Nietige besluiten
 • Vernietigbare besluiten
 • Stemrechtloze aandelen
 • Participatiebewijzen
 • Certificering
 • Certificaten van aandelen
 • Motieven voor certificering
 • Certificaten met of zonder medewerking
 • Vernietiging van besluiten
 • Certificaathouder zonder vergaderrech
 • Voorkeursrecht op aandelen
 • Perikelen – uitkering ex art. 2:216 BW
 • Overdraagbaarheid
 • Wijziging van de administratievoorwaarden
 • Fiscale resolutie
 • Werknemersparticipatie
 • Geldlening ter verwerving van certificaten

sluiten -

meer info +

Tegenstrijdige belangen en aansprakelijkheid | deel 1 (webinar)

prof. mr. dr. Matthijs de Jongh | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 17-09-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Drie vormen tegenstrijdig belang
 • Vertegenwoordigingsregel
 • Annotatie: Hoge Raad 29 juni 2007 | Vertegenwoordiging
 • Huidige wettelijke regeling
 • Bestuur en toezicht rechtspersonen
 • Onthoudingsregel bij beslissingen?
 • Handelen zonder besluit
 • Handhaving bij handelsrechter
 • Aansprakelijkheid bij TB
 • Handhaving: selectieve betaling in zicht faillissement
 • Wederpartij in complot
 • De Ondernemingskamer
 • Kwalitatief tegenstrijdig belang
 • Transacties met verbonden partijen
 • Twee soorten materiële transacties
 • Pauliana als inspiratie
 • Inbedding in bestaande jurisprudentie

sluiten -

meer info +

Tegenstrijdige belangen en aansprakelijkheid | deel 2 (webinar)

prof. mr. dr. Matthijs de Jongh | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 17-09-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Drie vormen tegenstrijdig belang
 • Vertegenwoordigingsregel
 • Annotatie: Hoge Raad 29 juni 2007 | Vertegenwoordiging
 • Huidige wettelijke regeling
 • Bestuur en toezicht rechtspersonen
 • Onthoudingsregel bij beslissingen?
 • Handelen zonder besluit
 • Handhaving bij handelsrechter
 • Aansprakelijkheid bij TB
 • Handhaving: selectieve betaling in zicht faillissement
 • Wederpartij in complot
 • De Ondernemingskamer
 • Kwalitatief tegenstrijdig belang
 • Transacties met verbonden partijen
 • Twee soorten materiële transacties
 • Pauliana als inspiratie
 • Inbedding in bestaande jurisprudentie

sluiten -

meer info +

Concernverhoudingen en aansprakelijkheid | deel 1 (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 01-10-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

Concernleidingsplicht en aansprakelijkheid:

 • In hoeverre kan de concernleiding instructies geven en hoe autonoom is het bestuur op dochterniveau?
 • Wanneer dient het belang van de afzonderlijke vennootschap voorop te staan en in welke gevallen is het concernbelang doorslaggevend?
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

sluiten -

meer info +

Concernverhoudingen en aansprakelijkheid | deel 2 (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 01-10-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

Eigen werkplek

De praktijk van de Leveraged buy-out | deel 1 (webinar)

mr. Herman Kaemingk | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 01-10-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

sluiten -

meer info +

De praktijk van de Leveraged buy-out | deel 2 (webinar)

mr. Herman Kaemingk | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 01-10-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Eigen werkplek

Procederen bij de Ondernemingskamer | deel 1 (webinar)

mr. Aernout Vink | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 08-10-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

Onmiddellijke voorzieningen in de enquêteprocedure:

 • Juridische en praktische aspecten van het effectief procederen bij de Ondernemingskamer
 • Onmiddellijke voorzieningen in de enquêteprocedure
 • Hoe kunnen onmiddellijke voorzieningen bijdragen aan de oplossing van ondernemingsrechtelijke geschillen?

Lees meer

sluiten -

meer info +

Procederen bij de Ondernemingskamer | deel 2 (webinar)

mr. Aernout Vink | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 08-10-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

Eigen werkplek

Jaarrekeningenrecht en Waardebepaling van ondernemingen | deel 1 (webinar)

prof. dr. mr. Peter van der Zanden | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 08-10-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

Waardebepaling bij ondernemingsrechtelijke geschillen:

 • Theorie
 • Meest voorkomende waarderingsmethoden
 • Benodigde gegevens voor de berekeningen
 • Invloed van de context van het geschil

sluiten -

meer info +

Jaarrekeningenrecht en Waardebepaling van ondernemingen | deel 2 (webinar)

prof. dr. mr. Peter van der Zanden | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 08-10-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Eigen werkplek

Aandeelhoudersovereenkomsten, Joint Ventures en geschillen | deel 1 (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz | prof. mr. dr. Bastiaan Kemp

vrijdag 15-10-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

Rol van de aandeelhoudersovereenkomsten, besloten verhoudingen en geschillen:

 • Impact en afdwingbaarheid van aandeelhoudersovereenkomsten en de verhouding tot de statuten van de vennootschap
 • Wat als partijen in besloten verhoudingen een conflict krijgen?
 • Welke opties zijn er om bij een geschil vooraf rekening te houden met een aandeelhoudersovereenkomst?
 • Welke mogelijkheden zijn er achteraf om zo'n geschil te beslechten?

sluiten -

meer info +

Aandeelhoudersovereenkomsten, Joint Ventures en geschillen | deel 2 (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz | prof. mr. dr. Bastiaan Kemp

vrijdag 15-10-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Eigen werkplek

Fusies en overnames: theorie en praktijk | deel 1 (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz | mr. Samuel Garcia Nelen

vrijdag 15-10-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

De praktijk van fusies en overnames in Nederland en daarbuiten:

 • Transacties met beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen
 • Structurering van fusie- en overnametransacties (nadruk op aandelentransacties)
 • Inhoud van contracten (nadruk op aandelentransacties)
 • Relevante stappen in het transactieproces (nadruk op aandelentransacties)

sluiten -

meer info +

Fusies en overnames: theorie en praktijk | deel 2 (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz | mr. Samuel Garcia Nelen

vrijdag 15-10-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

Eigen werkplek

Spreker(s)

prof.-mr.-dr.-Matthijs-de-Jongh.jpg
prof. mr. dr. Matthijs de Jongh

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam

Bekijk profiel
Goedgekeurd_Kit-Schwarz-01.jpg
prof. mr. Kid Schwarz

partner Baker Tilly, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Maastricht University

Bekijk profiel
mr.-ROUNDEL.jpg
prof. mr. Bas Steins Bisschop

adviseur UdinkSchepel Advocaten, bijzonder hoogleraar Corporate Law and Corporate Governance De Nyenrode Business Universiteit

Bekijk profiel
1200px-RAF_roundel.svg.png
mr. Aernout Vink

raadsheer en voorzitter ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
Rogier-Wolf.jpg
mr. dr. Rogier Wolf

advocaat en partner UdinkSchepel Advocaten, universitair docent ondernemingsrecht Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies (ICGI), Universiteit Maastricht

Bekijk profiel
Peter-van-der-Zandenkopie.jpg
prof. dr. mr. Peter van der Zanden

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. Samuel Garcia Nelen

advocaat Allen & Overy LLP, onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam, sectie Handels- en Ondernemingsrecht en Financieel recht

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
prof. mr. dr. Bastiaan Kemp

advocaat Loyens & Loeff, hoogleraar Maastricht University

Bekijk profiel

Jurisprudentie