Leergang vennootschapsrecht

PO punt(en): 30

Kosten: € 2995,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

vrijdag 10-09-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

vrijdag 17-09-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Kasteel Waardenburg

Locatie: Gasthuiskapel Zaltbommel

Locatie: Zaltbommel

Max aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

In deze leergang worden de belangrijkste thema’s van het vennootschapsrecht tot op het bot gefileerd. Een keur aan topsprekers gaat met u de diepte in op de onderwerpen die hen met name boeien, waarbij de wetenschappelijke benadering niet zal worden geschuwd. Tegelijkertijd zal de praktische bruikbaarheid van bestudering van de aangesneden onderwerpen groot zijn.

In deze leergang wordt bij de deelnemers een basiskennis van het vennootschapsrecht verondersteld aanwezig te zijn. De groepsgrootte wordt beperkt tot maximaal 25 deelnemers. Een kritische houding wordt gewaardeerd, alsook de bereidheid om de discussie met de inleider aan te gaan. Bij deze discussies zal de cursusleider, indien nodig, als moderator optreden.

Na het volgen van de leergang zal de deelnemer op een meer gerijpte wijze naar de ontwikkelingen in de praktijk van het ondernemingsrecht kijken en zullen zijn inzichten op het brede terrein van het ondernemingsrecht, alsook op de specifieke thema’s die aan de orde komen, krachtig zijn verdiept.

Aanmelden

Programma

Inleiding, actualiteiten en machtsverhoudingen bij grote ondernemingen en M… (klassikaal)

prof. mr. Bas Steins Bisschop | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 10-09-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Zaltbommel

Onderwerpen

Inleiding en actualiteiten
Beslissingen, besluiten en vertegenwoordiging:

 • Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van personenvennootschap/NV en BV/Vereniging en Stichting


Machtsverhoudingen bij grote ondernemingen en MKB
Preferente beschermings- en financieringsaandelen, certificering en stemrecht:

 • Overzicht van de huidige stand van zaken in rechtspraak en in de praktijk
 • Wat zijn de effecten van Covid-19 op de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van bestuurders?
 • Welke aspecten van het vennootschappelijk belang rechtvaardigen de inzet van bescherming en andere instrumenten?

sluiten -

meer info +

Tegenstrijdige belangen en aansprakelijkheid, aandeelhouders en aandeelhoud… (klassikaal)

prof. mr. dr. Matthijs de Jongh | prof. mr. Kid Schwarz | mr. dr. Rogier Wolf

vrijdag 17-09-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Gasthuiskapel Zaltbommel

Onderwerpen

Tegenstrijdige belangen en aansprakelijkheid
Het kwalitatief tegenstrijdig belang in de rechtspraak van de Ondernemingskamer:

 • Verschillende aspecten van het tegenstrijdig belang-leerstuk
 • Kwalitatief tegenstrijdig belang
 • Verhouding tussen de wettelijke regeling en de jurisprudentie van de Ondernemingskamer
 • Laatste stand van zaken over transacties met verbonden partijen

Aandeelhouders en aandeelhoudersvergadering
Effecten zonder stemrecht:

 • Beraadslaging en besluitvorming in de algemene vergadering
 • Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten
 • Stemrechtloze aandelen
 • Certificaten van aandelen met en zonder vergaderrecht
 • Participatiebewijzen

sluiten -

meer info +

De praktijk van de Leveraged buy-out en concernverhoudingen en aansprakelij… (klassikaal)

mr. Herman Kaemingk | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 01-10-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

De praktijk van de Leveraged buy-out
Vormgeving en aandachtspunten:

 • Leerpunten en valkuilen
 • Hoe worden LBO's vormgegeven en ingericht
 • Over welke onderwerpen vinden de onderhandelingen plaats?
 • Begeleiding van cliënten bij hun afweging van de voor- en nadelen


Concernverhoudingen en aansprakelijkheid
Concernleidingsplicht en aansprakelijkheid:

 • In hoeverre kan de concernleiding instructies geven en hoe autonoom is het bestuur op dochterniveau?
 • Wanneer dient het belang van de afzonderlijke vennootschap voorop te staan en in welke gevallen is het concernbelang doorslaggevend?
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

sluiten -

meer info +

Jaarrekeningenrecht, waardebepaling van ondernemingen en procederen bij de … (klassikaal)

prof. mr. Kid Schwarz | prof. dr. mr. Peter van der Zanden | mr. Aernout. Vink

vrijdag 08-10-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Jaarrekeningenrecht en Waardebepaling van ondernemingen
Waardebepaling bij ondernemingsrechtelijke geschillen:

 • Theorie
 • Meest voorkomende waarderingsmethoden
 • Benodigde gegevens voor de berekeningen
 • Invloed van de context van het geschil


Procederen bij de Ondernemingskamer
Onmiddellijke voorzieningen in de enquêteprocedure:

 • Juridische en praktische aspecten van het effectief procederen bij de Ondernemingskamer
 • Onmiddellijke voorzieningen in de enquêteprocedure
 • Hoe kunnen onmiddellijke voorzieningen bijdragen aan de oplossing van ondernemingsrechtelijke geschillen?

sluiten -

meer info +

Aandeelhoudersovereenkomsten, Joint Ventures, geschillen en fusies en overn… (klassikaal)

prof. mr. Kid Schwarz | mr. Samuel Garcia Neelen | mr. Bastiaan Kemp

vrijdag 15-10-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Aandeelhoudersovereenkomsten, Joint Ventures en geschillen
Rol van de aandeelhoudersovereenkomsten, besloten verhoudingen en geschillen:

 • Impact en afdwingbaarheid van aandeelhoudersovereenkomsten en de verhouding tot de statuten van de vennootschap
 • Wat als partijen in besloten verhoudingen een conflict krijgen?
 • Welke opties zijn er om bij een geschil vooraf rekening te houden met een aandeelhoudersovereenkomst?
 • Welke mogelijkheden zijn er achteraf om zo'n geschil te beslechten?


Fusies en overnames: theorie en praktijk
De praktijk van fusies en overnames in Nederland en daarbuiten:

 • Transacties met beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen
 • Structurering van fusie- en overnametransacties (nadruk op aandelentransacties)
 • Inhoud van contracten (nadruk op aandelentransacties)
 • Relevante stappen in het transactieproces (nadruk op aandelentransacties)

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

prof.-mr.-dr.-Matthijs-de-Jongh.jpg
prof. mr. dr. Matthijs de Jongh

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam

Bekijk profiel
Goedgekeurd_Kit-Schwarz-01.jpg
prof. mr. Kid Schwarz

partner Baker Tilly, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Maastricht University

Bekijk profiel
mr.-ROUNDEL.jpg
prof. mr. Bas Steins Bisschop

adviseur UdinkSchepel Advocaten, bijzonder hoogleraar Corporate Law and Corporate Governance De Nyenrode Business Universiteit

Bekijk profiel
1200px-RAF_roundel.svg.png
mr. Aernout. Vink

rechter Rechtbank Amsterdam

Bekijk profiel
Rogier-Wolf.jpg
mr. dr. Rogier Wolf

advocaat en partner UdinkSchepel Advocaten, universitair docent ondernemingsrecht Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies (ICGI), Universiteit Maastricht

Bekijk profiel
Peter-van-der-Zandenkopie.jpg
prof. dr. mr. Peter van der Zanden

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. Samuel Garcia Neelen

onderzoeker Erasmus School of Law, Sectie Handels- en Ondernemingsrecht en Financieel recht

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. Bastiaan Kemp

advocaat ,Litigation & Risk Management LOYENS & LOEFF N.V.

Bekijk profiel