Klassikaal

Startdatum: donderdag 01-07-2021 | 09:30 uur - 16:45 uur | 3 dag(en)


Deze vijfdaagse cursus is opgezet en ontwikkeld om cursussen op niveau aan te bieden voor advocaten met al meerdere jaren (minimaal 3) ervaring op het gebied van erfrecht. Advocaten die (bijvoorbeeld) de Leergang Erfrecht hebben gevolgd. Dagcursussen (webinars) met een selecte groep van maximaal ca. 24 deelnemers, sprekers van hoog niveau, focus op een toegespitst onderwerp. Er zal veel ruimte zijn voor vragen en discussie.

De focus bij deze vijf dagen ligt in ieder geval op verdieping in de praktijk. De cursus is een combinatie van webinars (11 mei en 9 juni) men traditionele cursussen.

EXTRA INFORMATIE

De AvdR volgt de richtlijnen van het RIVM/Rijksoverheid op. Mocht een fysieke/traditionele cursus onverhoopt niet doorgaan door de Covid-19 ontwikkelingen dan zullen wij in overleg met de docent(en) trachten de cursus om te zetten naar een online cursus. Op dit moment hebben wij 11 mei 2021 en 9 juni 2021 omgezet naar webinars.
 

Onderwerpen

 • Vereffening algemeen
 • Overzicht uitspraken: Chronologie
 • Lichte’ vereffening
 • Wie vereffent na beneficiaire aanvaarding?
 • Hoofdregel (art. 4:202 lid 1 BW)
 • Meldingen kantonrechter
 • Ordemaatregelen
 • Andere ‘ordemaatregelen’, o.a.
 • Sancties bij ‘wanvereffening’
 • Overzicht uitspraken: Verzwijging (art. 3:194 lid 2 BW)
 • Positief saldo
 • Kosten der vereffening en loon
 • Rangorde van schulden der nalatenschap
 • Overzicht uitspraken: Rangorde van schulden der nalatenschap
 • Overzicht uitspraken: Omvang van vereffeningskosten
 • Overzicht uitspraken: Géén vereffeningkosten
 • Overzicht uitspraken: ‘Pre-vereffeningskosten’
 • Loon van de vereffenaar
 • Overzicht uitspraken: Voorschot
 • Vereffening, executele en legitieme
 • Verificatie van rentevorderingen
 • ‘Geringe waarde der baten’ (art. 4:209 BW)
 • Zware vereffening
 • Art. 4:203 BW
 • Art. 4:204 BW
 • Onbeheerde nalatenschap en bank
 • Partiële vereffening?
 • Art. 4:205 BW
 • Verzoekschrift
 • Benoemde vereffenaar
 • Verzet tegen uitdelingslijst en rekening en verantwoording
 • Rekening en verantwoording en uitdelingslijst buiten art. 4:218 BW
 • Verzet ex art. 4:221 lid 3 BW
 • Opheffing beslagen
 • Informatieverstrekking door vereffenaar
 • Positiebepaling
 • Privatieve bevoegdheid vereffenaar
 • Aansprakelijkheid vereffenaar
 • Vereffening : varia/ Levensverzekering
 • Pand, hypotheek, retentierecht
 • De verdeling & de rechter
 • Omvang nalatenschap
 • Art.4:194a BW
 • Wet BETS
 • Erfrechtprocedures (kanton)rechter
 • Termijn art.4:193 lid 1 BW
 • Processueel ondeelbare rechtsverhouding
 • Art.3:194 BW
 • Vereffening
 • Vereffening en verdeling
 • Wilsrechten
 • Rechtsgeldig testament ?
 • Erflater en wilsonbekwaamheid
 • Annotatie: Gerechtshof Den Haag 16 augustus 2017 | Ruimschoots art.4:202 BW
 • Overzicht uitspraken: Legitimaris
 • Overzicht uitspraken: legitieme
 • Informatieplicht
 • Overzicht uitspraken: Informatieplicht
 • Omvang legitieme portie
 • Legitieme en gift
 • Overzicht uitspraken: Verdeling peildata
 • Verdeling van de nalatenschap door rechter (3:185 BW)
 • Absolute competentie verdeling
 • Verdeling en voorzieningenrechter
 • Procederen met een executeur
 • Wijziging van hoedanigheden
 • De toren van de Sint Maartenskerk
 • Rechtbank of kantonrechter
 • Wie betrek je, wie vertegenwoordigt boedel
 • De vereffeningsprocedure
 • De minderjarige in een nalatenschap
 • Machtiging
 • Het novum van art. 4:194a BW
 • Verdeling nalatenschap
 • Een alternatieve route
 • Erfrechtverordening
 • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 6 januari 2016 | Bevoegdheid
 • Toepasselijk erfrecht
 • Haags Testamentsvormenverdrag 1961
 • Toepasselijk recht erfopvolging
 • Rechtskeuze
 • Toelaatbaarheid en materiële geldigheid
 • Renvoi (art. 34)
 • Annotatie: Rechtbank Noord Holland 19 december 2018 | Renvoi
 • Annotatie: Hoge Raad 17 februari 2017 | Buitenlandse erfrechtelijke verkrijging
 • Overzicht uitspraken: Buitenlandse erfrechtelijke verkrijging
 • Aanknopingsovermacht
 • Europese verklaring van erfrecht
 • Bevoegdheid Nederlandse notaris
 • Annotatie: Hof van Justitie 21 juni 2018 | Bevoegdheid Nederlandse notaris
 • Overzicht uitspraken: Bevoegdheid afgifte Nederlandse vve
 • Onjuistheid Evve(art. 71)
 • Rechtsmiddelen Evve(art. 72)
 • Erfrecht en de onderneming | deel 1
 • Erfrecht en de onderneming | deel 2
 • Erfrecht en de onderneming | deel 3
 • Erfrecht en de onderneming | deel 4