Verdieping erfrecht

PO punt(en): 30

Locatie: Kasteel Waardenburg

Locatie: St. Maartenskerk, Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel (centrum)

Locatie: Eigen werkplek

Max aantal deelnemers: 18

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Deze vijfdaagse cursus is opgezet en ontwikkeld om cursussen op niveau aan te bieden voor advocaten met al meerdere jaren (minimaal 3) ervaring op het gebied van erfrecht. Advocaten die (bijvoorbeeld) de Leergang Erfrecht hebben gevolgd. Dagcursussen (webinars) met een selecte groep van maximaal ca. 24 deelnemers, sprekers van hoog niveau, focus op een toegespitst onderwerp. Er zal veel ruimte zijn voor vragen en discussie.

De focus bij deze vijf dagen ligt in ieder geval op verdieping in de praktijk. De cursus is een combinatie van webinars (11 mei en 9 juni) men traditionele cursussen.

EXTRA INFORMATIE

De AvdR volgt de richtlijnen van het RIVM/Rijksoverheid op. Mocht een fysieke/traditionele cursus onverhoopt niet doorgaan door de Covid-19 ontwikkelingen dan zullen wij in overleg met de docent(en) trachten de cursus om te zetten naar een online cursus. Op dit moment hebben wij 11 mei 2021 en 9 juni 2021 omgezet naar webinars.
 

Op de hoogte blijven over Verdieping erfrecht

Programma

Erfrecht en IPR | Erfrechtverordening | Bevoegdheid (webinar)

mr. dr. Jan-Ger Knot

dinsdag 11-05-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Erfrechtverordening
  • Uitgesloten (art. 1 lid 2)
  • Toepassingsgebied
  • Bevoegdheid
 • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 6 januari 2016 | Bevoegdheid

Lees meer

sluiten -

meer info +

Erfrecht en IPR | Haags Testamentsvormenverdrag 1961 | Erfopvolging | Recht... (webinar)

mr. dr. Jan-Ger Knot

dinsdag 11-05-2021 | 12:45 uur - 14:45 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Toepasselijk erfrecht
 • Haags Testamentsvormenverdrag 1961
 • Toepasselijk recht erfopvolging
 • Rechtskeuze
 • Toelaatbaarheid en materiële geldigheid
 • Renvoi (art. 34)
 • Annotatie: Rechtbank Noord Holland 19 december 2018 | Renvoi

Lees meer

sluiten -

meer info +

Erfrecht en IPR | Aanknopingsovermacht | Europese verklaring van erfrecht (webinar)

mr. dr. Jan-Ger Knot

dinsdag 11-05-2021 | 15:00 uur - 17:00 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 17 februari 2017 | Buitenlandse erfrechtelijke verkrijging
 • Overzicht uitspraken: Buitenlandse erfrechtelijke verkrijging
 • Aanknopingsovermacht
 • Europese verklaring van erfrecht
  • Bevoegdheid
 • Bevoegdheid Nederlandse notaris
 • Annotatie: Hof van Justitie 21 juni 2018 | Bevoegdheid Nederlandse notaris
 • Overzicht uitspraken: Bevoegdheid afgifte Nederlandse vve
 • Onjuistheid Evve(art. 71)
 • Rechtsmiddelen Evve(art. 72)

Lees meer

sluiten -

meer info +

Erfrecht en bedrijfsopvolging deel 1 (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz

woensdag 09-06-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Erfrecht en bedrijfsopvolging deel 2 (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz

woensdag 09-06-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Erfrecht en de onderneming en fiscaliteiten | deel 1 (webinar)

prof. mr. dr. Wouter Burgerhart

woensdag 09-06-2021 | 13:45 uur - 15:45 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Erfrecht en de onderneming en fiscaliteiten | deel 2 (webinar)

prof. mr. dr. Wouter Burgerhart

woensdag 09-06-2021 | 16:00 uur - 17:00 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Verdieping en praktisch procesrecht (klassikaal)

prof. mr. Fons Stollenwerck | mr. Gertjan Wouters

donderdag 01-07-2021 | 09:30 uur - 16:45 uur

Juli 2021

St. Maartenskerk, Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel (centrum)

Onderwerpen

 • De verdeling & de rechter
 • Omvang nalatenschap
 • Art.4:194a BW
 • Wet BETS
 • Erfrechtprocedures (kanton)rechter
 • Termijn art.4:193 lid 1 BW
 • Processueel ondeelbare rechtsverhouding
 • Art.3:194 BW
 • Vereffening
 • Vereffening en verdeling
 • Wilsrechten
 • Rechtsgeldig testament ?
 • Erflater en wilsonbekwaamheid
 • Annotatie: Gerechtshof Den Haag 16 augustus 2017 | Ruimschoots art.4:202 BW
 • Overzicht uitspraken: Legitimaris
 • Overzicht uitspraken: legitieme
 • Informatieplicht
 • Overzicht uitspraken: Informatieplicht
 • Overzicht uitspraken: Legitimaris
 • Omvang legitieme portie
 • Legitieme en gift
 • Overzicht uitspraken: Verdeling peildata
 • Verdeling van de nalatenschap door rechter (3:185 BW)
 • Absolute competentie verdeling
 • Verdeling en voorzieningenrechter
 • Procederen met een executeur
 • Wijziging van hoedanigheden
 • De toren van de Sint Maartenskerk
 • Rechtbank of kantonrechter
 • Wie betrek je, wie vertegenwoordigt boedel
 • De vereffeningsprocedure
 • De minderjarige in een nalatenschap
 • Machtiging
 • Het novum van art. 4:194a BW
 • Verdeling nalatenschap
 • Een alternatieve route

sluiten -

meer info +

Verdeling en vereffening nalatenschappen verdiept (klassikaal)

prof. mr. drs. Jan Biemans

donderdag 08-07-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Juli 2021

St. Maartenskerk, Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel (centrum)

Onderwerpen

 • Vereffening algemeen
  • Rechtsbronnen
  • Flexibiliteit
  • Art. 4:208 BW
  • Art. 4:210 lid 1 BW
 • Overzicht uitspraken: Chronologie
 • Lichte’ vereffening
 • Wie vereffent na beneficiaire aanvaarding?
 • Hoofdregel (art. 4:202 lid 1 BW)
 • Meldingen kantonrechter
 • Ordemaatregelen
 • Andere ‘ordemaatregelen’, o.a.
 • Sancties bij ‘wanvereffening’
 • Overzicht uitspraken: Verzwijging (art. 3:194 lid 2 BW)
 • Positief saldo
 • Kosten der vereffening en loon
 • Rangorde van schulden der nalatenschap
 • Overzicht uitspraken: Rangorde van schulden der nalatenschap
 • Overzicht uitspraken: Omvang van vereffeningskosten
 • Overzicht uitspraken: Géén vereffeningkosten
 • Overzicht uitspraken: Omvang van vereffeningskosten
 • Overzicht uitspraken: ‘Pre-vereffeningskosten’
 • Loon van de vereffenaar
 • Overzicht uitspraken: Voorschot
 • Vereffening, executele en legitieme
 • Verificatie van rentevorderingen
 • ‘Geringe waarde der baten’ (art. 4:209 BW)
 • Zware vereffening
 • Art. 4:203 BW
 • Art. 4:204 BW
 • Onbeheerde nalatenschap en bank
 • Partiële vereffening?
 • Art. 4:205 BW
 • Verzoekschrift

sluiten -

meer info +

Fiscaal erfrecht (klassikaal)

prof. mr. Freek Schols | prof. mr. dr. Bernard Schols

donderdag 30-09-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

September 2021

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Successiewetgeving
 • De fictiebepalingen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Roundel-1.jpg
prof. mr. drs. Jan Biemans

hoogleraar Universiteit Utrecht, burgerlijk recht en notarieel recht

Bekijk profiel
prof.-mr.-dr.-Wouter-Burgerhart.jpg
prof. mr. dr. Wouter Burgerhart

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

Bekijk profiel
Jan-Ger-Knot-doek.jpg
mr. dr. Jan-Ger Knot

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, docent Rijksuniversiteit Groningen

Bekijk profiel
prof.-mr.-dr.-Bernard-Schols.jpg
prof. mr. dr. Bernard Schols

hoogleraar Successierecht Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel
prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit, privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht

Bekijk profiel
Goedgekeurd_Kit-Schwarz-01.jpg
prof. mr. Kid Schwarz

partner Baker Tilly, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Maastricht University

Bekijk profiel
mr.-Fons-Sollenwerck-D01-IMG_1832.jpg
prof. mr. Fons Stollenwerck

counsel Smeets Gijbels B.V., oud raadsheer Gerechtshof Den Haag, emeritus hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam

Bekijk profiel
mr.-Gertjan-Wouters-1.jpg
mr. Gertjan Wouters

senior rechter Rechtbank Rotterdam, voorzitter Raad van Discipline Den Haag

Bekijk profiel

Jurisprudentie