Verkorte leergang arbeidsrecht najaar 2020

PO punt(en): 32

Locatie: Eigen werkplek

Locatie: Zaltbommel

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

De verkorte Leergang Arbeidsrecht bestaat uit vijf klassikale bijeenkomsten in de St. Maartenskerk in Zaltbommel. Na de eerste cursusdag op 17 september 2020 sluiten we de dag af met een drankje en hapje voor alle cursisten. Een moment om elkaar beter te leren kennen. De laatste cursusdag sluiten we de leergang af met het uitreiken van certificaten.

PROGRAMMA

Dag 1 – donderdag 17 september 2020, 10.00 - 17.15 uur, aansluitend borrel.
De arbeidsovereenkomst en de flexovereenkomst
Adviseren over de inhoud van arbeidsovereenkomsten, Juridisch kader arbeidsovereenkomst, Burgerlijk Wetboek, CAO, Arbeidsomstandigheden, Medezeggenschap, Pensioenrecht, Flexovereenkomsten, Payroll, Waadi, Uitzenden en detacheren

Sprekers: prof.mr. G.C. Boot en mr. H. Mouselli

Dag 2 - donderdag 8 oktober 2020, 10.00 -  17.15 uur
Bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst
Proeftijd, Nevenwerkzaamheden, Boetebeding, Concurrentiebeding, Vakantie en verlof, Arbeidstijden, Wet minimumloon

Sprekers: mr. M. Grootveld en mr. A. Briejer

Dag 3 - donderdag 29 oktober 2020, 10.00 - 17.15 uur
Sociale zekerheid in het ontslagrecht en de zieke werknemer
Sociale zekerheid en vangnetbepaling, Loonsanctie, WIA, Zieke werknemer in het BW, Ziekte en ontslag, Re-integratie

Sprekers: mr. A. Wit en mr. E.W. de Groot

Dag 4 - donderdag 19 november 2020, 10.00 -  17.15 uur
Het ontslagrecht en de beëindigingsprocedure
Ontslagroute, De gronden van het ontslagrecht, Transitievergoeding, Beëindigingsovereenkomst, Ontslag op staande voet, Billijke vergoeding

Sprekers: mr. E.W. de Groot en prof.mr. G.C. Boot

Dag 5 - donderdag 10 december 2020, 09.00 - 18.15 uur, aansluitend uitreiking van certificaten
Procederen in het Arbeidsrecht
De verzoekschriftprocedure, Bewijsrecht in ontslagprocedure, Hoger beroep in verzoekschriftprocedures

Sprekers: mr. P.J. Jansen en mr. H.Th. van der Meer

CURSUSMATERIAAL

Cursisten ontvangen het Asserboek De Arbeidsovereenkomst deel 7 als basis cursusmateriaal. Daarnaast leveren de docenten de meest actuele jurisprudentie aan tijdens de les, e.e.a. voorzien van ECLI nummers. Het digitale jurisprudentieoverzicht is direct te raadplegen via laptop of tablet.

DOELGROEP

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

NIVEAU

Verdiepingen en actualiteiten

LOCATIE

St. Maartenskerk, Kerkplein 1, Zaltbommel

Spreker(s)

mr.-Gerrad-Boot.jpg
prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel
Ellen-de-Groot.jpg
mr. Ellen de Groot

senior rechter Rechtbank Gelderland

Bekijk profiel
mr.-Marieke-Grootveld.jpg
mr. Marieke Grootveld

consultant labour relations ABN AMRO NV.

Bekijk profiel
Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
web3.jpg
mr. Herman van der Meer

raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel

Jurisprudentie