Verkorte leergang ondernemingsrecht

PO punt(en): 27

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

In deze leergang ondernemingsrecht zal interactief in een kleine groep het ondernemingsrecht in ruime zin onder de loep worden genomen. Hierbij worden recente jurisprudentie en wetgevingsinitiatieven meegenomen en zal er vooral oog zijn voor analyse van praktische problemen. Op deze manier wordt in vier dagen de kennis op dit dynamisch terrein opgefrist, waarbij ook de basis niet zal worden geschuwd, en is de professioneel adviseur weer helemaal klaar voor de strijd. Daarnaast kunt u, individueel en vanaf uw eigen werkplek, een webinar over corporate litigation volgen.

Op de hoogte blijven over Verkorte leergang ondernemingsrecht

Programma

Vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap (klassikaal)

prof. mr. Kid Schwarz

woensdag 17-11-2021 | 10:00 uur - 17:00 uur

November 2021

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Maatschap
 • Vennootschap onder firma
 • Commanditaire vennootschap
 • Vereniging, Coöperatie, Onderlinge Waarborgmaatschap
 • Stichting

Lees meer

sluiten -

meer info +

Kapitaalvennootschappen en corporate governance (klassikaal)

prof. mr. Kid Schwarz

woensdag 24-11-2021 | 10:00 uur - 17:00 uur

November 2021

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Kapitaalvennootschappen
 • Corporate Governance
 • Vennootschappelijk belang
 • Machtsverhoudingen in de vennootschap
 • Open en besloten verhoudingen
 • Aandelen en certificaten

sluiten -

meer info +

Het nieuwe BV recht en de modernisering van de NV (klassikaal)

prof. mr. Kid Schwarz

woensdag 01-12-2021 | 10:00 uur - 17:00 uur

December 2021

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Het nieuwe BV-recht, ook in relatie tot de maatschapsstructuur
 • Modernisering van de NV
 • Bestuur en Toezicht, taken en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders

sluiten -

meer info +

Concernverhoudingen en concernaansprakelijkheid (klassikaal)

prof. mr. Kid Schwarz

woensdag 08-12-2021 | 10:00 uur - 17:00 uur

December 2021

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Concernverhoudingen en concernaansprakelijkheid
 • Aspecten van jaarrekeningenrecht en de 403 verklaring
 • Besluitvorming en Vertegenwoordiging
 • Fusievormen en splitsing

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Goedgekeurd_Kit-Schwarz-01.jpg
prof. mr. Kid Schwarz

partner Baker Tilly, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Maastricht University

Bekijk profiel