Gerrard Boot

Waarom heb je de specialisatie arbeidsrecht gekozen?

De combinatie van menselijke verhoudingen (lief en leed, tekortkomingen en teleurstellingen), maatschappelijke- en juridische ontwikkelingen.

Welke 3 uitspraken zijn volgens jou het belangrijkste binnen dit recht?

HvJ 8 april 1976
Defrenne (NJ 1976/510) Gelijke behandeling m/v

HR 13 maart 1981
Haviltex, NJ 1981/635 (uitleg overeenkomst)

HR 8 april 1994 Agfa/Schoolderman, ECLI:NL:HR:1994:ZC1322 (feitelijke omstandigheden doorslaggevend)

Is er een uitspraak van de Hoge Raad waar jij het niet mee eens bent?

Habing/PRC (ECLI:NL:HR:1999:ZC2886). Ik heb zoveel moeite met die uitspraak dat ik er het liefst de aandacht niet op zou willen vestigen. De werknemer werd aansprakelijk gehouden voor door hem veroorzaakte schade omdat hij een afspraak tot doorwerken niet zou zijn nagekomen, terwijl het de werkgever was die van hem af wilde.


Welke belangrijke les heb je geleerd uit de praktijk?

Verdiep je zowel in je eigen argumenten als in die van de wederpartij.


Welk dossier is je het meeste bijgebleven?

Het kort geding van FNV en CNV tegen Vroom&Dreesmann (23 februari 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:899)


Wat is volgens jou de grootste misconceptie van jouw rechtsgebied/de praktijk als geheel?

Het gebrek aan duidelijkheid over de afbakening van de arbeidsovereenkomst met de opdrachtovereenkomst


Wat is de belangrijkste eigenschap die een advocaat moet bezitten?

Bescheidenheid


Met welke sport zou je de advocatuur willen vergelijken?

Lange afstandslopen, je moet een doorzetter zijn. Maar ook af en toe een briljante ingeving krijgen


Gerrard Boot september 2023