18 maart 2021 | 18:30 uur - 19:00 uur

AvdR Erfrecht inside deel 1 - Gedwongen toerekening van verjaarde schulden

In de rechtspraak wordt verschillend gedacht over het antwoord op de vraag of bij de verdeling van een nalatenschap op de voet van art. 4:228 lid 1 BW toerekening van een vordering van de erflater ten laste van één van de erfgenamen, die zich met succes op verjaring van de vordering beroept, door één of meer van de overige erfgenamen op het erfdeel van de erfgenaam-schuldenaar kan worden verlangd.

Dit webinar is afgelopen. U kunt zich niet meer aanmelden.

AvdR-Erfrecht-inside.jpg

Spreker(s)