10 juni 2022 | 13:00 uur - 14:00 uur

Beschermde diersoorten en projectontwikkeling

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening streeft naar het versnellen van woningbouw tot 100.000 woningen per jaar. En ook voor de rest staat Nederand niet stil. Op veel plekken in Nederland komen beschermde diersoorten voor. Bij projectontwikkeling komt het daarom regelmatig voor dat beschermde diersoorten aanwezig zijn op de locatie waar gebouwd moet worden. Hoe wordt daarmee om gegaan? In dit webinar bespreekt Jake Tingen de praktijk en de laatste jurisprudentie.

Dit webinar is afgelopen. U kunt zich niet meer aanmelden.

Studio-5L5A1345.jpg

Spreker(s)