20 april 2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

De top 10 klachten aanbestedingsrecht

  • ​​​​​​Prijs veelal bepalend
  • Prijsduiken/abnormaal lage prijs
  • Disproportionele Eisen
  • Motiveren uitslag
  • Plafond bedragen
  • Raming onvoldoende + niet geopenbaard
  • Tenderkostenvergoeding
  • Termijnen bij gunning
  • Ontwerp en risico's naar ON
  • Antwoorden Nvt disproportioneel/geen (deugdelijk) antwoord

Aanmelden
Afbeelding-webinar-12-02-2021.jpg

Spreker(s)