8 maart 2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

Het bewijsaanbod in civiele procedures; tips & tricks

Tijdens dit rondetafelgesprek zal worden ingegaan op het bewijsaanbod in civiele procedures. Bewijslevering is in bijna elke procedure aan de orde. Door goed te procederen, kunnen partijen de kansen op honorering van een bewijsaanbod maximaliseren. Indien de rechter het aanbod vervolgens toch afwijst, kan daartegen in hoger beroep of in cassatie worden opgekomen als de reden(en) voor afwijzing niet valide zijn. In het rondetafelgesprek komen diverse tips & tricks aan de orde ten behoeve van een adequaat bewijsaanbod om zodoende uw kans van slagen in procedures te optimaliseren. 
Er zal volop gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.​

Onderwerpen
• Bewijsaanbod (stelplicht, gronden voor afwijzing)
• Verboden prognose
• Getuigenbewijs (partijgetuigen)

Dit webinar is afgelopen. U kunt zich niet meer aanmelden.

AvdR-Studio-5.jpg

Spreker(s)