14 april 2021 | 19:00 uur - 20:00 uur

​Journaal Arbeidsrecht

In dit arbeidsrechtjournaal komen aan de orde een viertal recente, en voor de praktijk interessante uitspraken over perikelen met zieke werknemers, en een uitspraak over demotie en afbouw van salaris.

Uitspraken

  • ECLI:NL:RBOVE:2021:1449 -> bij hernieuwde uitval wegens ziekte ontstaat geen recht op loon, omdat geen sprake is van nieuw bedongen arbeid;
  • ECLI:NL:RBROT:2020:13091 ->terugplaatsing in functie met salarisaanpassing gerechtvaardigd
  • ECLI:NL:RBROT:2021:2319 -> verzoek werkgever tot ontbinding arbeidsovereenkomst vanwege tekortschieten in de re-integratieplicht door werknemer
  • ECLI:NL:GHSHE:2021:636 -> claim wedertewerkstelling na drie jaar ziekte
  • ECLI:NL:GHSHE:2021:714 -> zieke werknemer verblijf in Polen

AvdR-Auto-4.jpg

Spreker(s)