21 mei 2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

Lego case | Uiterlijk LEGO-blokjes is wel beschermd!

Op 24 maart heeft het Gerecht van de Europese Unie een uitspraak gedaan in de lange saga over de bescherming van het Lego-blokje. De specifieke vormgeving van het kliksysteem van één van de Lego-blokjes kan tóch via het modelrecht worden beschermd. Verslaat design toch de techniek? Wat is het belang voor andere modellen die ook een technisch aspect hebben?

UITSPRAAK 24 MAART 2021 EUROPESE HOF VAN JUSTITIE

Het Duitse bedrijf Delta-Sport Handelskontor, dat ook zelf speelgoed ontwikkelt, kwam daartegen in verzet. De vorm van het bewuste blokje zou namelijk een puur technische functie hebben en dan mag het plastic steentje niet als beschermd model geregistreerd staan. Puur technische uitvindingen vallen onder een octrooi, waarvan dat voor Lego al lang is verstreken. Het Europees bureau voor intellectueel eigendom, EUIPO, gaf de Duitsers gelijk en trok de bescherming van het blokje in. Het Europese Hof draait die beslissing nu terug. EUIPO ging namelijk ten onrechte voorbij aan alle specifieke uiterlijke kenmerken van de LEGO-steen. Daardoor is ook niet bewezen dat de vorm uitsluitend door de technische functie is bepaald. Trouw

Korte onderwerpen uitspraak:

  • Features of appearance of a product solely dictated by its technical function
  • Features of appearance of a product to be necessarily reproduced in their exact form and dimensions in order to permit the interconnection with other products
  • Designs whose purpose is to allow multiple assembly or connection of mutually interchangeable products within a modular system

Dit webinar is afgelopen. U kunt zich niet meer aanmelden.

Kasteel-Waardenburg-7.jpg

Spreker(s)