29 juni 2021 | 13:00 uur - 14:00 uur

Natuurinclusieve inrichting van Nederland, een steun in de rug voor Natura 2000

Het is niet goed gesteld met de biodiversiteit in Nederland. De Europees beschermde natuurgebieden in Nederland, de zogenaamde Natura 2000-gebieden, zijn belangrijk voor het in stand houden van typische Nederlandse natuur, maar lijden onder een overmaat van stikstof en andere drukfactoren, zoals te weinig (kwalitatief) water. Met name rondom Natura 2000-gebieden kan duurzamer grondgebruik of een zogenaamde ‘natuurinclusieve ruimtelijke inrichting’ bijdragen aan de benodigde milieucondities voor de Natura 2000-gebieden. Tijdens het webinar zal worden besproken hoe ruimtelijke inrichting kan bijdragen aan een betere natuurkwaliteit en tegelijkertijd perspectief kan bieden voor de realisatie van andere opgaven en maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Ook zal worden besproken met wat voor beleid en instrumentarium dit zou kunnen worden bereikt.

Aanmelden
Kasteel-Waardenburg-8.jpg

Spreker(s)