Roundtable M&A

  • De structurering van earn-outs in M&A transacties: (i) op welke wijze kan een earn-out een oplossing vormen voor een waarderingsprobleem of juist een nieuw probleem veroorzaken; (ii) voor- en nadelen vanuit koper en verkopers perspectief; (iii) aandachtspunten bij het draften van earn-outs in de SPA; (iv) fiscale aspecten earn-out (i.e. is de earn-out alleen performance/EBITDA driven of ook afhankelijk van retentie/aanblijven verkoper waardoor het mogelijk als salaris kan worden gezien; (v) earn-out bescherming verkoper (i.e. specificieke veto rechten vs. beslisvrijheid koper