10 februari 2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Publiekrechtelijke aspecten
Per 1 januari 2022 stappen we over op een nieuw stelsel van bouwtoezicht op grond van de Wkb. Belangrijkste wijziging is dat aspecten zoals veiligheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van gebouwen niet langer door het bevoegde bestuursorgaan, maar door marktpartijen worden getoetst. In dit webinar wordt dit toekomstige stelsel besproken, alsmede de meest recente wijzigingen die worden doorgevoerd in het ontwerpbesluit Wkb die in april 2020 werd aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer in het kader van de voorhangprocedure. In het bijzonder wordt ingegaan op de juridische dilemma’s vanuit bestuursrechtelijk perspectief waarvoor de betrokken partijen worden gesteld, waaronder de vraag wat de rol van het bevoegd gezag nog is voor, tijdens en na de bouwwerkzaamheden. Een uitgebreide beschrijving van het toekomstige stelsel is beschikbaar via deze Stibbe blog.

Dit webinar is afgelopen. U kunt zich niet meer aanmelden.

AvdR-Studio-3.jpg

Spreker(s)