mr. P.F.M. Verstegen mr. Marie-Claire Leijten mr. Th. Bouwmans mr. Ludwijn Jaeger mr. Laurie Kuijpers mr. Tim Alferink
mr. drs. Mark van de Laar
Mark-van-der-Laar.jpg

mr. drs. Mark van de Laar

advocaat Capra advocaten
Cursussen
CAO gemeente
Wnra, Onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten , Wijzigingen van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr )

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. drs. Mark van de Laar - advocaat Capra advocaten

Opname maart 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Ambtenarenrecht
Ontslag op staande voet , De verwijtbaar handelende ambtenaar, Dreigbrief op huisadres is buitensporig, Vrijheid van meningsuiting

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. drs. Mark van de Laar - advocaat Capra advocaten

Opname maart 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Ambtenarenrecht
Artikel 2a Ontslagregeling, Beleidsregels WNT 2024, Verder op weg naar normale arbeidsverhoudingen

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. drs. Mark van de Laar - advocaat Capra advocaten

Opname maart 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie ambtenarenrecht, Integriteit, Cao’s, Grensoverschrijdend gedrag

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. drs. Mark van de Laar - advocaat Capra advocaten,  

mr. Jacobien Frederix-Gianotten - advocaat Capra advocaten

Opname juni 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie ambtenarenrecht, Welke rechter is bevoegd, Ontslag op staande voet, Ernstig verwijtbaar handelen

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. drs. Mark van de Laar - advocaat Capra advocaten,  

mr. Jacobien Frederix-Gianotten - advocaat Capra advocaten

Opname juni 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie arbeidsrecht
Niet -meewerken aan re -integratie, Flagrante privacy -schending werkgever, Echtheid handtekening onder arbeidsovereenkomst

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. drs. Mark van de Laar - advocaat Capra advocaten

Opname mei 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Grensoverschrijdend gedrag een jurisprudentieoverzicht

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. drs. Mark van de Laar - advocaat Capra advocaten

Opname maart 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie ambtenarenrecht, De rechtspositie van de medisch specialist

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. drs. Mark van de Laar - advocaat Capra advocaten

Opname maart 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
SPECIAL Grensoverschrijdend gedrag
Waar staan we op dit moment?

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

Meerdere sprekers

Opname maart 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur en Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. drs. Mark van de Laar - advocaat Capra advocaten

Opname december 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Integriteit
Wetsvoorstel bevorderen integriteit, Bewijswaardering, Verwijtbaar handelen, Ontslag op staande voet

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. drs. Mark van de Laar - advocaat Capra advocaten

Opname oktober 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
CAO gemeente
Regelgeving

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. drs. Mark van de Laar - advocaat Capra advocaten

Opname oktober 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie ambtenarenrecht
Erkenning van PTSS als beroepsziekte, Werknemer komt op tegen schriftelijke waarschuwing, Nevenwerkzaamheden

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. drs. Mark van de Laar - advocaat Capra advocaten,  

mr. Jacobien Frederix-Gianotten - advocaat Capra advocaten

Opname juni 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie ambtenarenrecht
Ontslagrecht ambtenarenzaken, Arbeidsovereenkomst is ten onrechte ontbonden, Schorsing vooruitlopend op behandeling ontbindingsverzoek geen vanzelfsprekendheid

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. drs. Mark van de Laar - advocaat Capra advocaten,  

mr. Jacobien Frederix-Gianotten - advocaat Capra advocaten

Opname juni 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden

Legalflix resultaten (9)