mr. David van Bemmel mr. Cornelia Groot-van Ederen mr. Janet Meesters mr. A.J. Swelheim mr. Mart van den Berg mr. Lisan Homan
mr. dr. Jaap Dammingh
mr.-Jaap-Dammingh-Doek-01.jpeg

mr. dr. Jaap Dammingh

hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen
Cursussen
Contractenrecht en procesrechtelijke aspecten

6 PO punt(en) | € 375,00 (excl. btw)

mr. dr. Jaap Dammingh - hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen,  

prof. mr. Gert van Rijssen - raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit...

vrijdag 20-12-2024 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

Klassikaal

Aanmelden
Blunders en misverstanden vermogensrecht

6 PO punt(en) | € 375,00 (excl. btw)

mr. dr. Jaap Dammingh - hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen,  

prof. mr. Gert van Rijssen - raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit...

maandag 11-11-2024 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

Klassikaal

Aanmelden
Koop onroerende zaken
Non –conformiteit, Onderzoeksplicht koper, Mededelingsplicht verkoper

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Jaap Dammingh - hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen

Opname april 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Koop onroerende zaken
Financieringsvoorbehoud, Vormerkung–bescherming, Art. 7:2 lid 1 BW

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Jaap Dammingh - hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen

Opname april 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie verbintenissenrecht
Werkzaamheden makelaar, Zorgplicht verkopend makelaar, Onjuiste informatie

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Jaap Dammingh - hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen

Opname april 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie verbintenissenrecht
Meetinstructie, Relatie makelaar – derde, Derdenbeding

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Jaap Dammingh - hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen

Opname april 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
De positie van de notaris bij koop en levering van vastgoed
Ministerieplicht, Zorgplicht notaris , Belehrungsplicht , Storting koopprijs op derdenrekening notaris

1 PO punt(en) en 1 KnB punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Jaap Dammingh - hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen

Opname februari 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
De positie van de notaris bij koop en levering van vastgoed
Relatie notaris – derden , Novitaris – arrest , Vormerkung , Art. 475h lid 3 Rv

1 PO punt(en) en 1 KnB punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Jaap Dammingh - hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen

Opname februari 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie verbintenissenrecht
Klachtplicht koper, Art. 6:258 BW, Non – conformiteit

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Jaap Dammingh - hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen,  

mr. drs. Jan Spanjaard - advocaat facily LAW advocatuur

Opname december 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie verbintenissenrecht
Algemene voorwaarden

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Jaap Dammingh - hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen,  

mr. drs. Jan Spanjaard - advocaat facily LAW advocatuur

Opname december 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie verbintenissenrecht
Uitleg, Vernietiging, Wettelijke handelsrente, Bevrijdende verjaring, Bankgarantie

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Jaap Dammingh - hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen,  

mr. drs. Jan Spanjaard - advocaat facily LAW advocatuur

Opname december 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Wet opleggen betalingsregeling door rechter
Wilsgebreken

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Jaap Dammingh - hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen,  

mr. drs. Jan Spanjaard - advocaat facily LAW advocatuur

Opname december 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie verbintenissenrecht
Contractsvrijheid, Schadevergoeding , Klachtplicht schuldeiser

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Jaap Dammingh - hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen,  

mr. drs. Jan Spanjaard - advocaat facily LAW advocatuur

Opname juni 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie verbintenissenrecht
Algemene voorwaarden , Webshops en informatieplichten, Recht op bankrekening, Kwalificatie

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Jaap Dammingh - hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen,  

mr. drs. Jan Spanjaard - advocaat facily LAW advocatuur

Opname juni 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie verbintenissenrecht
Verzuim, Boetebeding, Matiging boete , Dienstverlener en derden , Vernietiging

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Jaap Dammingh - hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen,  

mr. drs. Jan Spanjaard - advocaat facily LAW advocatuur

Opname juni 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie Verbintenissenrecht
Faillissement en werknemers, Rangordewisseling

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Jaap Dammingh - hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen,  

mr. drs. Jan Spanjaard - advocaat facily LAW advocatuur

Opname juni 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Koop onroerende zaken
Mededelingsplicht verkoper, Non conformiteit, Aansprakelijkheid verkoper, NVM-koopakte. Klachtplicht koper (art. 7:23 BW)

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Jaap Dammingh - hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen

Opname mei 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Koop onroerende zaken
Aansprakelijkheid makelaar, Financieringsvoorbehoud, Bedenktijd, Vormerkung

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Jaap Dammingh - hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen

Opname mei 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden