mr. Mieke Stap mr. dr. Saskia Montebovi mr. Leendert van den Berg mr. Miranda van Eeden-van Harskamp mr. Bram van Melle mr. Mark der laan
mr. Marije Schneider
Marije-Schneider-5271.jpg

mr. Marije Schneider

docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep en vice-voorzitter Ontslagcommissie Gemeenten
Cursussen
Summercourse | Actualiteiten arbeidsrecht en verwijtbaar handelen

6 PO punt(en) | € 375,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

donderdag 29-08-2024 | 10:00 uur - 17:15 uur

Spiegeltent, locatie Kasteel Waardenburg

Klassikaal

Aanmelden
Bepaalde tijd en opvolgend | Gelijke behandeling

6 PO punt(en) | € 375,00 (excl. btw)

mr. drs. Jan-Peter Loof - Universiteit Leiden constitutioneel recht en mensenrechten,  

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

donderdag 27-06-2024 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

Klassikaal

Aanmelden
AvdR jurisprudentie arbeidsrecht
Ontslag op staande voet, Verlengen arbeidsovereenkomst, Bonus, Bedrijfstakpensioenfonds deelname

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...,  

mr. Fieke Weber - docent Universiteit Leiden

Opname januari 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie arbeidsrecht
Ontslag op staande voet, Gefixeerde schadevergoeding, Informatieplicht, Dringende reden

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname december 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Arbeidsrecht
Uitzendwerk, Kwalificatie, Uitzendwerk, Rechtsvermoeden, Tweede spoor

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname december 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Arbeidsrecht
Ontslag op staande voet, Verstoorde arbeidsrelatie, D-grond, Grensoverschrijdend gedrag

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname december 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Arbeidsrecht
Ontbindingsverzoek, Staking, Ontbindende voorwaarden, All in loon, Billijke vergoeding

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname december 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Arbeidsrecht
Ketenregeling, Wet meer zekerheid Flexwerkers, Kwalificatie, Tweede spoor

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname december 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie arbeidsrecht
Ontbinding i grond, Kort geding over concurrentiebeding, Studiekostenbeding, Vakantiedagen

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname december 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Arbeidsrecht
Overgang van onderneming, Deliveroo , Uitzendovereenkomst, Ontslag op staande voet, Verjaringstermijn, Ketenregeling, Klokkenluiders

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname december 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
SPECIAL Grensoverschrijdend gedrag
Wet seksuele misdrijven, Een gedragscode en gecertificeerde bureaus

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

Meerdere sprekers

Opname december 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Arbeidsrecht, Verval vakantiedagen, Ketenregeling, Gefixeerde schadevergoeding, Vertrouwenspersoon

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname oktober 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie arbeidsrecht
Ontbinding arbeidsovereenkomst op de g -grond, Eenzijdige opzegging door de werknemer, Ontbinding op de i-grond, Concurrentiebeding

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname oktober 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie arbeidsrecht
Concurrentie- en relatiebeding, Kwalificatie arbeidsovereenkomst, Grensoverschrijdend gedrag

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname juni 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie arbeidsrecht
Geen ernstige en duurzame verstoorde arbeidsrelatie, Voldoende verbeterkans, Ontslag op staande voet

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname juni 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie arbeidsrecht
Pensioenrecht, Aansprakelijkheid werkneemster, Overgang onderneming, Uitzendovereenkomst

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname juni 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie arbeidsrecht
Ontslag op staande voet, Ontslagrecht

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname juni 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie arbeidsrecht
Kwalificatie, Concurrentie en relatiebeding, Slapend dienstverband

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname juni 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
SPECIAL Klokkenluiders en Wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon
Wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname juni 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Sociaal zekerheidsrecht
Kwalificatie, Huishoudelijke hulp, Participatiewet

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname maart 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Sociaal zekerheidsrecht
Hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt, Wet Breed Offensief

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname maart 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
SPECIAL Grensoverschrijdend gedrag
Het gaat toch mis en nu?

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

Meerdere sprekers

Opname maart 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
SPECIAL Grensoverschrijdend gedrag
Waar staan we op dit moment?

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

Meerdere sprekers

Opname maart 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Jaaroverzicht arbeidsrecht | Opzegverbod tijdens ziekte | Xella

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Ellen de Groot - senior rechter Rechtbank Gelderland,  

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname december 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie arbeidsrecht
Opzegverbod, Einde dienstverband, Grensoverschrijdend gedrag

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname december 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Het ontslagrecht de gronden
A - grond, C - grond , H - grond , F - grond

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname december 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Vergoedingen
Compensatieregeling, Transitievergoeding, Billijke vergoeding in hoger beroep, Luizengaatje

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname december 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden
Wet flexibel werken, WOR, Klokkenluiders, Hybride werken

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname december 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie arbeidsrecht
D - grond, E - grond, F - grond, G - grond, H - grond, I - grond

1 PO punt(en)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname november 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie arbeidsrecht
Xella in 3 uitspraken, Richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden

1 PO punt(en)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname november 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Procederen voor de overheidswerknemer
Cao Rijk, Geschillencommissie Rijk, Binding aan ontslagcommissie

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname september 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Procederen voor de overheidswerknemer
Kenbaarheid, Liegen over vakantie, Kerstpakket en voetbalreis

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname september 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
SPECIAL Onderzoeksplicht werkgever bij opzegging door werknemer
Aansprakelijkheid van werknemer voor de onderzoekskosten van werknemer, Schriftelijkvereiste bij aanzegplicht

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname juni 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Opzeggingsgronden
D-grond, E-grond, Ernstig verwijtbaar handelen, Oosv en e-grond, G-grond, H-grond

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname juni 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Transitievergoeding bij onregelmatige opzegging
Motivering hoogte billijke vergoeding, Billijke vergoeding en contractueel overeengekomen vergoeding

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname juni 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden en Verplichtingen ambtenaar

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Marije Schneider - docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep...

Opname juni 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden