mr. S. Könemann Jean Schoonbrood BL. Parosha Chandran mr. Marc Molhuysen mr. Annemarie Bolscher mr. drs. Jaron van Bekkum
mr. Tijn van Osch
Tijn-van-Osch.jpg

mr. Tijn van Osch

voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden en nu plv. voorzitter van het Hof van Discipline


"Recht-vaardig"

Cursussen
arbeidsprocesrecht

6 PO punt(en) | € 375,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...,  

mr. Herman van der Meer - senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam

donderdag 10-10-2024 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

Klassikaal

Aanmelden
AvdR jurisprudentie arbeidsrecht | mei

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname mei 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding arbeidsrecht, het arbeidsprocesrecht
Algemene problemen in hoger beroep, Verzoekschrift of dagvaarding, Beroepstermijn, Twee conclusie regel, Devolutieve werking hoger beroep

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname maart 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding arbeidsrecht, het arbeidsprocesrecht
Wwz, Hoger beroep in het arbeidsrecht onderdeel Wwz, Rol Hoge Raad, Taak gerechtshof in hoger beroep , Bewijsrecht, Voorzieningen

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname maart 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding arbeidsrecht
Wwz , Rechtsmacht , Toepasselijk recht?, Termijnen, Relatieve competentie

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname maart 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding, arbeidsrecht
Aantasten vaststellingsovereenkomst?, Processtukken, Switch, Griffierecht, Verweerschrift

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname maart 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding arbeidsrecht
Verklaring deskundige bij loonvordering , Tegenverzoek, Discussie op zitting, Herplaatsing, Bewijsrecht

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname maart 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Arbeidsrecht in hoger beroep
Tussenuitspraken, Deelbeschikking/vonnis, Beroepstermijn, Incidenteel appel, Devolutieve werking en gezag van gewijsde, Twee conclusie regel

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname maart 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Arbeidsrecht in hoger beroep
Vernietiging ontbinding/opzegging in hoger beroep, Herstel dienstbetrekking, Voorzieningen, Samenhangende vorderingen 7:686a BW, Stelplicht en bewijslast, Switch

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname maart 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie arbeidsrecht
Ontbinding na afloop proeftijd, Beëindigingsovereenkomst en ander werk

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname oktober 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Arbeidsprocesrecht
Tussenuitspraken, Beroepstermijn, Incidenteel appel, Devolutieve werking hoger beroep

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname augustus 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Arbeidsprocesrecht
Problemen met petita in appel, Voorzieningen, Switch, Stelplicht en bewijslast

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname augustus 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie arbeidsrecht
Oproepovereenkomst, Billijke vergoeding, Ernstig verwijtbaar handelen

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname maart 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie arbeidsrecht
Bewijslast, Kwalificatie, Ziekte, Loon, Beëindiging, VSO en dwaling

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname november 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst, Flexibel -> vast, Ketenregeling, Functiewaardering

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname juni 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Arbeidsprocesrecht | Beroepsaansprakelijkheid in het arbeidsrecht | Absolute competentie | Rechtsmacht | Toepasselijk...

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname mei 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Arbeidsprocesrecht | Tussentijdse wedertewerkstelling | Strategie werkgever | Termijnen | Transitievergoeding | De billijke vergoeding
Tussentijdse wedertewerkstelling, Strategie werkgever, Termijnen, Transitievergoeding, De billijke vergoeding

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname mei 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Arbeidsprocesrecht
Grievenstelsel, Twee conclusie regel, Devolutieve werking, Appeltermijn

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname mei 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Arbeidsprocesrecht
Hoger beroep, Termijnen, Bewijsrecht, Samenhangende vorderingen, Transitievergoeding terug

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname mei 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie arbeidsrecht
Corona, Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, Privacy bij lezen email

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname februari 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Arbeidsprocesrecht
Beroepsaansprakelijkheid, Bevoegde rechter, Verzoekschrift of dagvaarding, Termijnen

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname januari 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Het arbeidsprocesrecht (onderdeel basisopleiding)
Strategie , Billijke vergoeding, Tegenverzoek, Arbeidsovereenkomst of niet?

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname januari 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Het arbeidsprocesrecht (onderdeel basisopleiding)
Termijnen, Verweerschrift, Voorbereiding zitting, Bewijsrecht

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname januari 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Het arbeidsprocesrecht (onderdeel basisopleiding)
Appeltermijn, Hoger beroep algemeen, Grievenstelsel , Devolutieve werking, Twee conclusie regel

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname januari 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Het arbeidsprocesrecht (onderdeel basisopleiding)
Termijn hoger beroep, Bewijsrecht, Transitievergoeding , Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst?

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname januari 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden