prof. mr. Bas Steins Bisschop mr. Janneke Kohlen mr. Rob Sies mr. Marcel van der Horst mr. Helen Hayes mr. Patricia van Eck
mr. Tjarda Pieters
Tjarda-Pieterskopie.jpg

mr. Tjarda Pieters

raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Cursussen
Werkgeversaansprakelijkheid
Schade geleden in uitoefening werk, Uitvoering van werkzaamheden, Schending zorgplicht

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tjarda Pieters - raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Opname april 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Werkgeversaansprakelijkheid
Onderzoeksplicht werkgever, Kelderluikcriteria, Schending zorgplicht, Seksuele intimidatie

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tjarda Pieters - raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Opname april 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Het ontslagrecht (onderdeel basisopleiding)
Opzegging en ontbinding, Preventieve ontslagtoets , Limitatieve gronden, De vaste transitievergoeding , Billijke vergoeding

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tjarda Pieters - raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Opname maart 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Het ontslagrecht (onderdeel basisopleiding)
Opzegging door de werkgever, Opzegverbod tijdens ziekte, Opzegging door de werknemer, Opzegging in de proeftijd

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tjarda Pieters - raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Opname maart 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Het ontslagrecht (onderdeel basisopleiding)
Einde met wederzijds goedvinden, Vaststellingsovereenkomst, Uitleg, Finale kwijting

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tjarda Pieters - raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Opname maart 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Ontslag op staande voet
Dringend, Onverwijld, Fixatie ontslaggrond, Samengestelde dringende reden, Ultimum remedium, Zero tolerance beleid

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tjarda Pieters - raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Opname maart 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Ontslag op staande voet
Werknemersverzoek art. 7:681 BW, Voorwaardelijke ontbinding, Vervaltermijnen, Bewijsrecht, Transitievergoeding, Billijke vergoeding

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tjarda Pieters - raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Opname maart 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden