mr. Jasper Keizer Martijn Steketee mr. Renée Sauer mr. Timo Huisman mr. C. Nekeman mr. Kasper Regter
prof. mr. Dennis Faber
prof.-mr.-Dennis-Faber.jpg

prof. mr. Dennis Faber

senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen lid dagelijks bestuur onderzoekcentrum onderneming & recht Radboud Universiteit Nijmegen
Cursussen
AvdR jurisprudentie insolventierecht
Termijn voor parate executie van art. 58 Fw, Vorderingen die zijn ontstaan tijdens of na een faillissement

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Dennis Faber - senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht...

Opname november 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie insolventie
Vermenging voor pandrecht, Uitleg pandakte

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Dennis Faber - senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht...

Opname november 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie insolventierecht
De Ranitz q.q./Ontvanger-regel, Is vordering van een bank uit geldlening overdraagbaar

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Dennis Faber - senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht...

Opname november 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie insolventierecht
Wanneer is zaak bestanddeel van een zaak, Borgstelling of hoofdelijke aansprakelijkheid

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Dennis Faber - senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht...

Opname november 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie insolventierecht
Girale betaling, Bank die te goeder trouw betalingsopdrachten uitvoert na faillissement van zijn cliënt wordt niet beschermd, Kan de curator een betaling van ná het faillissement vanaf een rekening met een debetstand terugvorderen

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Dennis Faber - senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht...

Opname november 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie insolventierecht
Verrekening van vorderingen, Inning stil verpande vordering door pandgever, Surseance van betaling

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Dennis Faber - senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht...

Opname november 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie insolventierecht
Inzagerecht stil pandhouder, de schikkende pandhouder, verpandingsverbod, verpanding van onoverdraagbare vorderingen

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Dennis Faber - senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht...

Opname mei 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie insolventierecht
Onverpandbaarheid, stille verpanding vorderingen op naam, doorleenconstructie, verpanding software, Onverplichte rechtshandeling, liquidatieakkoord, cessie, regresvordering

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Dennis Faber - senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht...

Opname mei 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie insolventierecht
Fiduciaire cessie, eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht, subrogatie

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Dennis Faber - senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht...

Opname mei 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie insolventierecht
Girale betaling, paritas creditorum, verrekening, uitwinnen pandrecht, toekomstige vordering, positie stil pandhouder, persoonlijke aansprakelijkheid faillissementscurator, stille verpanding van vorderingen op naam

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Dennis Faber - senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht...

Opname mei 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie insolventierecht
Positie stil pandhouder in faillissement, Paritas creditorum

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Dennis Faber - senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht...

Opname mei 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie insolventierecht
Bescherming van de belangen van de schuldeisers van de gesplitste vennootschap, faillissementspauliana, wetenschap van faillissementsaanvraag, overdraagbaarheid

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Dennis Faber - senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht...

Opname mei 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie insolventierecht
Zekerheden en insolventie, Pandrecht en parate executie, Retentierecht en blokeringseffect

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Dennis Faber - senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht...

Opname oktober 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie insolventierecht
Faillissementspauliana, Stil pandrecht en bodemvoorrecht fiscus, Verjaring van een regresvordering

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Dennis Faber - senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht...

Opname oktober 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie insolventierecht
Zekerheden, rangwijziging bij pandrecht, cessie, verpande vordering, gesecureerde vordering

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Dennis Faber - senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht...

Opname oktober 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie insolventierecht
Toepasselijkheid van art. 23 Fw, boedelschuld, fixatiebeginsel

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Dennis Faber - senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht...

Opname oktober 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie insolventierecht
Girale betaling, verrekening en actio Pauliana

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Dennis Faber - senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht...

Opname oktober 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie insolventierecht
Actio pauliana (art. 42 Fw), faillissementspauliana, benadeling schuldeisers, faillissementspauliana en verpanding, Paritas creditorum

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Dennis Faber - senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht...

Opname oktober 2022

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden