Muiderslot Ondernemingsrecht

U dient ingelogd te zijn om het magazine te kunnen bekijken.


Een special AVDR ondernemingsrecht. Het voorwoord is van de directeur van het Muiderslot. Zo bespreekt mr. Jan Louis Burggraaf de beschermingsconstructies, mr. Madeleine Lamers de rol van de ondernemingsraden, mr. Henk Arnold Sijnja het gerbuik van de term "clean teams", en prof. mr. Geert Raaijmakers Governance. Verder een speicale bijdrage van mr. Nele Somers over IP zaken.