Deze serie online Burgerlijk procesrecht geeft een grondige maar ook een verdiepend overzicht van het civiele procesrecht. Van de leerstukken zoals het proces in eerste aanleg tot en het hoger beroep komen aan de orde. Daarnaast zal het bewijsrecht, het kort geding en het beslag- en executierecht worden besproken. Naast deze online serie komt er elke maand een update. Een update waar recente jurisprudentie wordt besproken.

Bij deze online leergang ontvangt u ook gratis toegang tot de bundel jurisprudentie burgerlijk procesrecht. 


ONDERWERPEN

 • Avdr jurisprudentie burgerlijk procesrecht
 • AvdR jurisprudentie burgerlijk procesrecht
 • AvdR jurisprudentie burgerlijk procesrecht
 • AvdR jurisprudentie burgerlijk procesrecht
 • AvdR jurisprudentie burgerlijk procesrecht
 • AvdR jurisprudentie burgerlijk procesrecht
 • AvdR jurisprudentie Burgerlijk procesrecht
 • Hoger beroep | Voeging | Grievenstelsel | Devolutieve werking | Twee conclusie regel | Incidenteel appel
 • Hoger beroep | Rechtsmiddelenregister | Partijperikelen | Vertegenwoordiging
 • Hoger beroep | Tussentijds hoger beroep | Hoofdregel voor terugwijzen
 • Hoger beroep | Feiten en feitelijke grondslag
 • AvdR jurisprudentie Burgerlijk procesrecht
 • Beslag en executie
 • Beslag en executie
 • Beslag en executie | Opheffen van een conservatoir beslag
 • Beslag en executie | Executiegeschillen en dwangsomgeschillen
 • Kort geding | De juridische en praktische voorbereiding
 • Kort geding | Het formuleren van een haalbare en bepaalbare vordering
 • Kort geding
 • Kort geding
 • Bewijsrecht | Debat, bewijs en bewijsrisico (art. 150 Rv)
 • Bewijsrecht | Getuigen en deskundigen
 • Bewijsrecht | Bewijs en rechter: onmiddellijkheid
 • Bewijsrecht | Modernisering bewijsrecht
 • Mondelinge behandeling | KEI: ‘hart van procedure’ | Comparitie Rv 2002 | Procesbeginselen | Wanneer MB | Termijn indienen
 • Mondelinge behandeling | Kenbaarheid | Verklaring partij | Mondelinge uitspraak | Niet op voorhand stukken overleggen | Proces - verbaal
 • Het verzoekschrift | Uitgangspunten verzoekschriftprocedure | Partijautonomie / lijdelijkheid? | Oproeping of betekening | Wijziging verzoek (283 jo 130 Rv)
 • Het verzoekschrift | Verloop van de procedure: mondelinge behandeling | Uitspraak en beschikking | Provisionele/voorlopige voorziening | Bewijsrecht in de verzoekschriftprocedure