Bekijk alles
Masterclass Burgerlijk procesrecht leergang II

Deze serie online Burgerlijk procesrecht geeft een grondige maar ook een verdiepend overzicht van het civiele procesrecht. Van de leerstukken zoals het proces in eerste aanleg tot en het hoger beroep komen aan de orde. Daarnaast zal het bewijsrecht, het kort geding en het beslag- en executierecht worden besproken. Naast deze online serie komt er elke maand een update. Een update waar recente jurisprudentie wordt besproken.

Bij deze online leergang ontvangt u ook gratis toegang tot de bundel jurisprudentie burgerlijk procesrecht. 


ONDERWERPEN

 • Burgerlijk procesrecht jurisprudentie update | november
 • Burgerlijk procesrecht jurisprudentie update | oktober
 • Burgerlijk procesrecht jurisprudentie update | september
 • Burgerlijk procesrecht jurisprudentie update | juni, juli en augustus
 • Burgerlijk procesrecht jurisprudentie update | mei
 • Burgerlijk procesrecht jurisprudentie update | april
 • Burgerlijk procesrecht jurisprudentie | verzoek mondelinge behandeling | Getuigenbewijs | Terugkomen van bindende eindbeslissing | Inzagevordering
 • Hoger beroep | Voeging | Grievenstelsel | Devolutieve werking | Twee conclusie regel | Incidenteel appel
 • Hoger beroep | Rechtsmiddelenregister | Partijperikelen | Vertegenwoordiging
 • Hoger beroep | Tussentijds hoger beroep | Hoofdregel voor terugwijzen
 • Hoger beroep | Feiten en feitelijke grondslag
 • Jurisprudentie Burgerlijk procesrecht | Zekerheid proceskosten | Schending waarheidsplicht ex art. 21 Rv | Getuigenverhoor | Omvang hoger beroep
 • Beslag en executie | De juridische basis en het ideale beslagrekest
 • Beslag en executie | De behandeling van een beslagrekest
 • Beslag en executie | Opheffen van een conservatoir beslag
 • Beslag en executie | Executiegeschillen en dwangsomgeschillen
 • Kort geding | De juridische en praktische voorbereiding
 • Kort geding | Het formuleren van een haalbare en bepaalbare vordering
 • Kort geding | Verweer, formele en materiële incidenten
 • Kort geding | De zitting, het vonnis en daarna
 • Bewijsrecht | Debat, bewijs en bewijsrisico (art. 150 Rv)
 • Bewijsrecht | Getuigen en deskundigen
 • Bewijsrecht | Bewijs en rechter: onmiddellijkheid
 • Bewijsrecht | Modernisering bewijsrecht
 • Mondelinge behandeling | KEI: ‘hart van procedure’ | Comparitie Rv 2002 | Procesbeginselen | Wanneer MB | Termijn indienen
 • Mondelinge behandeling | Kenbaarheid | Verklaring partij | Mondelinge uitspraak | Niet op voorhand stukken overleggen | Proces - verbaal
 • Het verzoekschrift | Uitgangspunten verzoekschriftprocedure | Partijautonomie / lijdelijkheid? | Oproeping of betekening | Wijziging verzoek (283 jo 130 Rv)
 • Het verzoekschrift | Verloop van de procedure: mondelinge behandeling | Uitspraak en beschikking | Provisionele/voorlopige voorziening | Bewijsrecht in de verzoekschriftprocedure