Deze specialisatieopleiding erfrecht is de meest uitvoerige en complete postacademische online opleiding op het gebied van het erfrecht.

De dood, en derhalve ook het erfrecht, leeft! De advocatuur heeft terecht steeds meer belangstelling voor het erfrecht. Dit blijkt onder meer uit de aandacht van de vFAS voor het erfrecht en het succes van de VEAN, de vereniging van erfrecht advocaten.

De erfrechtpraktijk kan gezien worden als groeimarkt. De belangen rondom de nalatenschap zijn steeds vaker groot, de situatie is vaak juridisch complex en de spanning kan oplopen tot grote hoogte. Ruzieboedels en discussies tussen ‘erven’ en schuldeisers zijn aan de orde van de dag. ‘Vergeten’ echtgenoten, onterfde kinderen, te oude testamenten, berooide erfgenamen, ontaarde executeurs, amateur executeurs, bewindvoerders die op de eieren blijven zitten, teleurgestelde verwachters en onwillige (via de echtscheiding geparachuteerde) deelgenoten, zijn geen zeldzaamheid meer. En daar is emplooi voor de in het erfrecht gespecialiseerde advocaat. Maar ook in het voortraject zal de advocaat van de familie of de onderneming een aanspreekpunt zijn als er erfrechtelijke keuzes gemaakt moeten worden alsmede de vertrouwenspersoon zijn bij de afwikkeling van de nalatenschap. Specialistische kennis van het erfrecht is dan onontbeerlijk.

Hoofddocenten zijn:
Prof. Freek Schols
Prof. Wouter Burgerhart


ONDERWERPEN

 • Executele en (afwikkelings)bewind
 • Tweetraps makingen
 • Bijzondere aspecten fiscaal erfrecht
 • Saisine en algemene bepalingen
 • Inleiding fiscale aspecten van het erfrecht
 • Legitieme portie | Bijzondere aspecten
 • Andere wettelijke rechten
 • Inleiding gemeenschap en verdeling
 • Procesrechtelijke aspecten van de verdeling van een nalatenschap | Wanneer kan er worden verdeeld | De betrokken partijen | Bevoegde rechter | Boedelbeschrijving | Onzijdige personen
 • Procesrechtelijke aspecten van de verdeling van een nalatenschap | Reële executie en/of dwangmiddelen | De verdeling door de rechter | Waarderingsperikelen | Verbeurdverklaring ex art. 3:194 lid 2 BW | Inbreng ex art 4:229 en 4:233 BW
 • Procesrechtelijke aspecten van het recht op informatie
 • Beginselen erfrecht
 • Procesrechtelijke aspecten van de wettelijke verdeling | Vaststelling geldvordering | Het verkrijgen van informatie | De procedure van art. 4:15 BW | Conservatoir beslag
 • Procesrechtelijke aspecten van de vereffening | De benoeming van een vereffenaar | Benoeming na beneficiaire aanvaarding | Procesrechtelijke aspecten vanuit de vereffenaar bezien
 • Procesrechtelijke aspecten van de vereffening | De procesbevoegdheid | Deponeren boedelbeschrijving | Opheffing beslagen | Terugvordering (quasi - )legaten | De positie van de schuldeiser | Positie erfgenamen
 • Internationaal erfrecht
 • Executele en (afwikkelings)bewind | bijzonderheden
 • Executele en (afwikkelings)bewind | Drie klassen executele | De executeur en jurisprudentie
 • Versterf erfrecht
 • Versterf erfrecht | deel 2
 • Schenking | Terminologie fiscaalrechtelijk | Terminologie civielrechtelijk | Gift met tegenprestatie of Schenking
 • Schenking | Vormvereisten en voorwaarden | Gift met tegenprestatie of Schenking | Herroepelijke schenking | Andere schenkingsvarianten
 • Overgangsrecht
 • Inleiding legitieme
 • Quasi legaten