Serie AI SPECIAL omgevingsrecht Serie omgevingsrecht updates SPECIAL vennootschapsrecht Journaals erfrecht en huwelijksvermogensrecht
Naar een nieuw Wetboek van Strafvordering

Het wetsvoorstel voor een nieuw Wetboek van Strafvordering maakt het wetboek beter te begrijpen voor de professionals in de rechtspraktijk en voor de burger. Het nieuwe wetboek helpt de strafrechtketen optimaal te functioneren en sluit beter aan bij de aanpak van nieuwe vormen van misdaad, zoals digitale criminaliteit. In deze serie gaan we om de 2 maanden een update verzorgen met alle nieuwe ontwikkelingen die komen gaan. Mr. Paul Verloop zal deze serie voorzitten

Onderwerpen

  • De reden waarom
  • Beginselen
  • De weg naar de nieuwe wet
Spreker(s)

mr. Roel den Otter

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Webinars (los te koop)
Op weg naar een nieuwe Strafvordering
De reden waarom, Beginselen, De weg naar de nieuwe wet

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Paul Verloop - advocaat Libertas Advocaten

Opname februari 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden