De cursus Verdieping mededingingsrecht bij de DAF fabriek in Eindhoven AvdR bij het SJBN Jonge Balie Congres 2023 Studiereis Curaçao 2023 was een groot succes. 2024 Save the date Weer 15 mijlpaalarresten toegevoegd aan de AvdR Mijlpaal-arresten bundel. Terug
Nieuws
mr.-Jos-Zevenberg-Li-01.jpg

NIEUW 20 arbeidsrechtelijk mijlpaalarresten opgenomen!

Mr. Jos Zevenberg, cassatieadvocaat bij AantjesZevenberg Advocaten bespreekt 3 belangrijke leerstukken van het arbeidsrecht, te weten: Kwalificatie, Einde van de arbeidsovereenkomst en Bijzondere bedingen. 18 mijlpaalarresten worden besproken.
 

Kwalificatie

 • Hoge Raad 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:443, Arbeidsovereenkomst of niet. 
 • Hoge Raad 10 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9444, Van der Male/Den Hoedt Kwalificeren van een (arbeids)overeenkomst. 
 • Hoge Raad 5 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8186, ABNAMRO/Malhi Kwalificeren van een (arbeids)overeenkomst.
 • Hoge Raad 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746, X/Gemeente Amsterdam Maatstaf om overeenkomst als arbeidsovereenkomst aan te merken.
 • Hoge Raad 14 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2495, Groen/Schoevers Is de tussen partijen gesloten overeenkomst tot het verrichten van werk tegen betaling een arbeidsovereenkomst als bedoeld in art. 7A:1637a (oud) BW.

Einde arbeidsovereenkomst

 • Hoge Raad 14 januari 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4523, - Hajziani/Van Woerden Beeindiging met wederzijds goedvinden? Onderzoeksplicht. 
 • Hoge Raad 12 februari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2849, Ontslag; dringende reden; schadevergoeding.
 • Hoge Raad 12 september 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC2628, Westhoff/Spronsen Discrepantie tussen wil en verklaring. Onderzoeksplicht van de werkgever.
 • Hoge Raad 29 september 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7282, van D./Nutricia Dringende reden bij ontbreken van ernstige verwijtbaarheid.
 • Hoge Raad 8 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9549, Vixia/Gerrits Ontslag op staande voet door niet naleven ziekteverzuimreglement.
 • Hoge Raad 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1209, Wilco Ontslag op staande voet en verplichting tot doorbetaling loon.
 • Hoge Raad 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187 , New Hairstyle Billijke vergoeding (art. 7:681 BW) in het arbeidsrecht. Annotatie:
 • Hoge Raad 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1617 , Kolom Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid werknemer. Aanpassing arbeidsovereenkomst naar de voor haar op medische gronden mogelijke uren.

Bijzondere bedingen

 • Hoge Raad 13 september 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0331, Dingler/Merkelbach Proeftijdbeding.
 • Hoge Raad 28 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC0384, Philips/Oostendorp Schriftelijkheidsvereiste ook van toepassing op relatiebeding. 
 • Hoge Raad 27 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1859, Den Haan/The Box Fashion Proeftijdbeding. 
 • Hoge Raad 9 maart 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC0770, Brabant/van Uffelen Concurrentiebeding.
 • Hoge Raad 4 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2844, Ghisyawan/LAN-Alyst Uitleg concurrentiebeding.

Elke maand worden er weer nieuwe video annotaties opgenomen.