On demand webinar

Online actualiteiten contracten- en aansprakelijkheidsrecht

Opname november 2020

Webinar

PO punt(en): 6

Kosten: € 350,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Letselschaderecht

Print
Werkwijze

De heer mr. dr. L. Reurich bespreekt in deze cursus de belangrijkste en meest recente ontwikkelingen op het gebied van het contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder aan de hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad.

Aan de orde komen in elk geval het afbreken van onderhandelingen, het opzeggen van onbenoemde duurovereenkomsten, de consequenties van zgn. samenhangende rechtsverhoudingen en de laatste stand van zaken met betrekking tot de toepasselijkheid en vernietigbaarheid van algemene voorwaarden, alsmede de zorgvuldigheidsnorm, risico-aansprakelijkheden en causaliteitsvraagstukken, met inbegrip van de zgn. kansschade.

Met de cursus Actualiteiten Contractenrecht en Aansprakelijkheidsrecht wordt u in korte tijd geheel op de hoogte gebracht van de belangrijkste en de laatste ontwikkelingen in beide rechtsgebieden.

Onderwerpen


  • Totstandkoming aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen
  • Uitleg van overeenkomsten
  • Mogelijkheden om overeenkomsten te beëindigen op grond van opzegging, ontbinding of vernietiging
  • Specifieke aspecten van de samenhangende rechtsverhoudingen
  • Vernietigbaarheid van algemene voorwaarden
  • Het onrechtmatigedaadsrecht
  • Do’s en don’ts
  • Ontwikkelingen rond de onrechtmatige daad en schadevergoeding

Extra informatie


Volgt u dit webinar liever klassikaal? Dat kan! Klik op de onderstaande link om naar de klassikale cursus te gaan en schrijf u in.

Klassikaal Actualiteiten contracten- en aansprakelijkheidsrecht

Aanmelden

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel

Jurisprudentie

Relevante cursussen