Actualiteiten Strafrecht

PO punt(en): 4

Kosten: € 200,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

In deze verwarrende en beangstigende tijden ligt de focus binnen het strafrecht - begrijpelijkerwijs - op de coronadreigers en de wijze waarop de rechtbanken de rechtspraak thans (niet) continueren. Hierdoor kan makkelijk aan het zicht worden onttrokken dat er zich de afgelopen tijd meer belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan op het gebied van zowel formeel- als materieel strafrecht. Denk alleen al aan de Wet USB en alle wijzigingen die deze wet met zich mee heeft gebracht. Maar ook de TBS, medeplegen, noodweer, vormverzuimen, verkeersschuld en het ondervragingsrecht verdienen in dit verband de aandacht.

Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de omstandigheden waaronder thans gewerkt wordt in de rechtspraak. Hoe zwaar weegt de fysieke aanwezigheid van de officier van justitie en procespartijen. Daar wordt kennelijk verschillend over gedacht.

Gerlof Meijer maakt voor u de balans op. Waar moet u bedacht op zijn? Waar liggen mogelijkheden voor het voeren van kansrijke verweren? In een dagdeel zullen deze actualiteiten op dynamische en onderhoudende wijze besproken worden.

Cursussen: 4

On demand resultaten:

Load more

Spreker(s)

mr.-G.H.-Meijer-image.jpg
mr. G.H. Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel