Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ), de Wet Zorg en Dwang (WZD) en de Wet Forensische zorg (WFZ)

PO punt(en): 4

Kosten: € 200,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Sinds 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz) volledig, in werking getreden. Tijdens deze online cursus bespreken mr. drs. P.W.G. de Beer en mr. M. van Harskamp de eerste praktijkervaringen met deze nieuwe wetgeving met speciale aandacht voor uw rol als advocaat. Dit doen zij aan de hand van casuïstiek met ruime gelegenheid voor praktijkvoorbeelden en discussie. Voor deze cursus wordt de inhoud van de nieuwe wetgeving in de basis bekend verondersteld.

Onderwerpen:

Crisismachtiging
Voortgezette Crisismachtiging
Wijzigen Voortgezette Crisismachtiging
Termijnen
Spoedreparatie
Inschakelen advocaat door burgemeester
Beroep
Schadevergoeding
Medische verklaring
Vormen verplichte zorg
Ambulante verplichte zorg
Zorgmachtiging en voorwaardelijke varianten
Regelgeving WVGGZ
Criteria
Voorbereiding
Medische verklaring
Termijnen, termijnoverschrijdingen
Wraking en beslissen
Schadevergoeding
Klachten
Regelgeving
Criteria
Meer dan een diagnose
Wie kan RM aanvragen
Termijnen, termijnoverschrijdingen
Wraking en beslissen
Verzet
Samenloop met Wvggz
Medische verklaring
Art. 2.3 Wfz: toepassing Wvggz of Wzd door strafrechter
Ovj kiest voor civiele rechter of strafrechter
Afweging civiele machtiging vs forensische maatregel
Capaciteitsprobleem NIFP - zorgplicht OM voor psychiatrische patiënt
Samenhang uitspraak strafzaak en zorgmachtiging
Rechter voor ambtshalve zorgmachtiging afhankelijk van informatie Ovj
Zorgmachtiging

Webinars: 4
PO punt(en): 4

On demand resultaten:

Load more

Spreker(s)

mr-v2.-drs.-P.W.G.-de-Beer-image.jpg
mr.drs. Peter de Beer

senior rechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Bekijk profiel

Jurisprudentie