Personenvennootschappen en de moderne BV

wo 19-05-21

Klassikaal

PO punt(en): 6

Kosten: € 350,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 19-05-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Locatie: St. Maartenskerk, Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel (centrum)

Max aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

In de cursus Personenvennootschappen zal de stand van zaken in rechtspraak en literatuur ten aanzien van deze veel gebruikte vennootschapsvormen worden besproken. Ook zullen de ontwikkelingen op het terrein van de modernisering van het Personenvennootschapsrecht gepaste aandacht krijgen.

Er wordt begonnen met een goederenrechtelijke analyse van de personenvennootschap, waarbij vragen aan de orde komen naar de verdeling van de gemeenschap die in de maatschap ontstaat, de wijze van verdeling van die gemeenschap bij toe- of uittreding van maten en de oplossingen die in het voorgestelde moderne recht worden gevonden. De rechtspraak ten aanzien van de verschillende rechtsvormen wordt geanalyseerd, waarbij de voor- en nadelen, vooral in relatie tot het alternatief gebruik van de BV, worden besproken. Na deze intensieve cursus zal (de toekomst van) de personenvennootschap, bezien vanuit het vennootschapsrecht en het goederenrecht, voor u geen geheimen meer kennen.

Onderwerpen


  • Persoonlijke aansprakelijkheid van vennooten
  • Nadelen van de personenvennootschap
  • Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

Extra informatie


Extra informatie

De AvdR volgt de richtlijnen van het RIVM/Rijksoverheid op. Mocht een fysieke/traditionele cursus onverhoopt niet doorgaan door de Covid-19 ontwikkelingen dan zullen wij in overleg met de docent(en) trachten de cursus om te zetten naar een online cursus.

Spreker(s)

Goedgekeurd_Kit-Schwarz-01.jpg
prof. mr. Kid Schwarz

hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht, partner Baker Tilly, accountancy en belastingadvieskantoor

Bekijk profiel

Relevante cursussen