AvdR PO op maat is een "videomagazine" met PO punten. Elke maand komen er nieuwe onderwerpen. U bepaalt zelf welk onderwerp u volgt en het systeem houdt uw kijktijd bij. Na 60 minuten kijken en vijf vragen te hebben beantwoord ontvangt u een certificaat met daarop vermeld het rechtsgebied en de gevolgde onderwerpen. Zo stelt u zelf uw PO punten samen.

Voorwaarden/werkwijze:

 • U kunt per onderwerp kijken en afronden met het beantwoorden van vragen, na 60 minuten kijktijd in totaal  ontvangt u 1 PO punt
 • U kunt er ook voor kiezen om het webinar in zijn geheel te bekijken
 • 36 PO punten te behalen
 • Na aankoop kunt u de onderwerpen op de geplande datum live volgen in uw "mijn AvdR" account
 • Als de geplande datum niet schikt, kunt u deze on demand bekijken t/m 31 december 2022

Veel kijkplezier!PO punt(en): 36

Kosten: € 375 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Redactie

Statistieken

70

Aantal annotaties

44

Aantal onderwerpen

36

Aantal Po punten

5

Overzicht uitspraken

195

Aantal uitspraken

Vorige edities (on demand beschikbaar)

Volgende Edities

Jurisprudentie

In dit webinar of deze webinars komen de volgende uitspraken aan bod.
De AvdR gebruikt hiervoor 3 typen overzichten te weten:

1.       Overzicht uitspraken (groen): de spreker bespreekt over een specifiek onderwerp een aantal uitspraken.
2.       Annotatie (rood): de spreker bespreekt een specifiek arrest|beslissing.
3.       Onderwerpen: de spreker bespreekt een specifiek onderwerp en gebruikt daarbij 1 of meerdere uitspraken.

Zoek naar een onderwerp

U zocht naar

  Overzicht uitspraken

  • Overzicht uitspraken: Rechtsverwerking
  • Overzicht uitspraken: Motiveringsplicht
  • Overzicht uitspraken: Europese wet- en regelgeving
  • Overzicht uitspraken: Nederlandse jurisprudentie
  • Overzicht uitspraken: Voorbeelden onvoldoende motivering

  Annotatie

  • Annotatie: Hvj 3 februari 2021 | FIGC | voetbalbond een publieke instelling
  • Annotatie: Rechtbank Den Haag 1 februari 2021 | vervaltermijn korter dan opschortende termijn
  • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 1 december 2020 | Kennisvoorsprong
  • Annotatie: Rechtbank Overijssel 19 februari 2021 | Wob verzoek
  • Annotatie Gerechtshof Den Haag 12 mei 2020 | Begrip overheidsopdracht
  • Annotatie Gerechtshof Den Haag 22 december 2020 | Contactverbod
  • Annotatie Hof van Justitie 14 januari 2021 | Uitsluitingsgrond
  • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 21 januari 2020 | Opwaarts/zijwaarts
  • Annotatie: Rechtbank 26 februari 2020 | Contactverbod
  • Annotatie: Hof Den Haag 22 december 2020 | Contactverbod
  • Annotatie: Rechtbank Den Haag 14 september 2020 | Contactverbod
  • Annotatie: Rechtbank Oost-Brabant 20 oktober 2017 | Contactverbod
  • Annotatie: Rechtbank Midden-Nederland 19 juni 2020 | Contactverbod
  • Annotatie: Rechtbank Utrecht 11 februari 2009 | Eisen in richtlijnen en in de wet
  • Annotatie: Commissie van Aanbestedingsexperts Advies 424 | Merk voorschrijven bij laboratoriumproducten mag, mits 'of gelijkwaardig' is toegevoegd
  • Annotatie: Hof van Justitie 17 september 2020 | Technische specificaties
  • Annotatie: Hof van Justitie 10 mei 2012 | Technische specificaties
  • Annotatie: Gerechtshof 's Hertogenbosch 4 mei 2010 | Non-discriminatoire en proportionele eisen
  • Annotatie: Hof van Justitie 1 maart 2018 | Overheidsopdracht
  • Annotatie: Gerechtshof Den Haag 20 april 2021 | Opshortende termijn versus vervaltermijn
  • Annotatie: Rechtbank Den Haag 1 februari 2021 | Vervaltermijn korter dan opschortende termijn |
  • Annotatie: Hoge Raad 18 november 2016 | Rol voor wilsgebreken dan wel nietigheid of vernietigbaarheid ingevolge art. 3:40 BW
  • Annotatie: Rechtbank Den Haag 26 februari 2021 | Processueel ondeelbare rechtsverhouding
  • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juni 2019 | Exceptio plurium litis consortium
  • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 januari 2019 | Exceptio plurium litis consortium
  • Annotatie: Rechtbank Den Haag 23 februari 2021 | Rechtsverwerking
  • Annotatie: Hof van Justitie 17 september 2002 | Duurzame eisen
  • Annotatie: Hof van Justitie 21 april 2021 | Toepassing gelijkheidsbeginsel
  • Annotatie: Rechtbank Midden-Nederland 10 september 2020 | Onrechtmatig handelen?
  • Annotatie: Rechtbank Den Haag 22 juni 2020 | Transparantiebeginsel
  • Annotatie: Hof van Justitie 3 juni 2021 | Aanbestedingsprocedure voor sloopwerkzaamheden
  • Annotatie: Hof van Justitie 17 juni 2021 | Raamovereenkomst
  • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 28 juni 2021 | Verkoopprocedure
  • Annotatie: Hof van Justitie 22 april 2021 | Werkingsfeer aanbestedingsplicht
  • Annotatie: Hof van Justitie 24 maart 2021 | Procesbelang
  • Annotatie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5 oktober 2021 | Uniform Europees Aanbestedingsdocument
  • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 september 2021 | Transparantie-en gelijkheidsbeginsel geschonden.
  • Annotatie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 september 2021 | Uitleg eis uit het programma van eisen
  • Annotatie: Hof van Justitie 8 juli 2021 | Voorwaarde waaronder de opdracht wordt uitgevoerd
  • Annotatie: Hof van Justitie 7 september 2021 | Aanbesteding voor inzameling en vervoer van afval
  • Annotatie: 8 september 2021: Rechtbank Midden-Nederland | Aanbesteding voor energie -administratie en facturatie van NS Stations
  • Annotatie: Commissie van Aanbestedingsexperts 9 november 2021 | Klacht dat relatieve voordelen en kenmerken van de winnende inschrijver
  • Annotatie: Rechtbank Den Haag 1 juli 2021 | Gunningbeslissing
  • Annotatie: Rechtbank Den Haag 18 augustus 2021 | Omkoping
  • Annotatie: Rechtbank Den Haag 27 september 2021 | Zelfreinigende maatregelen
  • Annotatie: Rechtbank Den Haag 7 oktober 2021 | Belemmering buitenlandse opdrachtnemers
  • Annotatie: Rechtbank Den Haag 11 oktober 2021 | Onderhandse gunning
  • Annotatie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5 oktober 2021 | UEA van een vennootschap onder firme
  • Annotatie: Rechtbank Den Haag 15 oktober 2021 | Schending motiveringsplicht
  • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 december 2021 | Verplichting tot het bieden van herstelmogelijkheid
  • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 20 december 2021 | Reële tarieven
  • Annotatie: Gerechtshof Den Haag 28 december 2021 | Ernstige beroepsfout
  • Annotatie: Hof van Justitie 3 februari 2022 | Wezenlijke wijziging
  • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 28 februari 2022 | Motiveringsplicht
  • Annotatie: Hof van Justitie 7 september 2021 | Bedrijfsvertrouwelijkheid
  • Annotatie: Rechtbank Den Haag 28 februari 2022 | Abnormale lage inschrijving
  • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 februari 2021 | Rechtsverwerking
  • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 februari 2022 | Duurzaamheid en Raamovereenkomst
  • Annotatie: Rechtbank Den Haag 17 februari 2022 | Schending van het contact-/beïnvloedingsverbod
  • Annotatie: Rechtbank Limburg 23 februari 2022 | Aanbesteding leerlingenvervoer en Exceptio plurium litis consortium
  • Annotatie: Rechtbank Den Haag 28 februari 2022 | Abnormaal lage inschrijving
  • Annotatie: Rechtbank Overijssel 28 februari 2022 | Ernstige beroepsfout
  • Annotatie: Rechtbank Den Haag 15 april 2022 | Beoordelingsteam bij aanbestedingen
  • Annotatie: Rechtbank Noord-Holland 14 april 2022 || Proportionaliteit
  • Annotatie: Rechtbank Den Haag 31 maart 2022 | Verificatieplicht
  • Annotatie: Hoge Raad 7 december 2012 | Rechtmatigheid uitsluiting
  • Annotatie: Rechtbank Den Haag 9 juni 2022 | inschrijving eiseres ten onrechte ongeldig verklaard
  • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 31 mei 2022 | Afwijken van voorschriften in gunningsleidraad
  • Annotatie: Rechtbank Oost-Brabant 9 juni 2022 | Uitsluiting van inschrijver in verband met onjuiste ingevulde UEA
  • Annotatie: Rechtbank Noord-Holland 24 mei 2022 | Gunningscriterium laagste prijs
  Toon meer annotaties

  Onderwerpen

  • Quasi - inbesteding
  • Overtreding contactverbod
  • Technische specificaties
  • Functionele specificaties
  • Eisen in richtlijnen en in de wet
  • Non-discriminatoire en proportionele eisen
  • Begrip overheidsopdracht
  • Begrip werk, levering en dienst
  • Berekening waarde van de opdracht
  • Geschiktheidseisen
  • Selectiecriteria
  • Uitsluitingsgronden algemeen
  • Ernstige beroepsfout, past performance, valse verklaring
  • Self cleaning maatregelen
  • Proportionaliteit
  • Wezenlijke wijziging
  • Wettelijke regeling
  • Veilige havens
  • Rechtsbescherming
  • Motiveringsplicht
  • Wet - en regelgeving
  • Nederlandse wet - en regelgeving
  • Transparantiebeginsel
  • Gelijkheidsbeginsel
  • Proportionaliteitsbeginsel
  • Begrip aanbestedende dienst
  • Speciale - sectorbedrijf
  • Subsidieontvanger
  • Aankoopcentrale
  • Plaats van het proportionliteitsbeginsel in het aanbestedingsrecht
  • Doorwerking van het proportionliteitsbeginsel
  • De nieuwe Gids Proportionaliteit
  • Proportionaliteit van de Grossmann -clausule
  • Verificatieplicht: algemene regeling
  • Verificatieplicht: uitsluitingsgronden
  • Verificatieplicht: geschiktheidseisen
  • Inleiding
  • Aanvulling motivering
  • Grenzen motiveringsplicht
  • Bekend maken prijs?
  • Inhoudelijke toets motivering
  • Einde
  • Inleiding
  • Einde
  Toon meer onderwerpen