AvdR jurisprudentie huurrecht 2024 PO op maat | Huurrecht 2024 AvdR jurisprudentie strafrecht 2024 AvdR jurisprudentie bestuursrecht 2024 AvdR jurisprudentie aanbestedingsrecht 2024
PO op maat | Bestuursrecht

AvdR PO op maat is een "videomagazine" met PO punten. Elke maand komen er nieuwe onderwerpen. U bepaalt zelf welk onderwerp u volgt en het systeem houdt uw kijktijd bij. Na 60 minuten kijken en vijf vragen te hebben beantwoord ontvangt u een certificaat met daarop vermeld het rechtsgebied en de gevolgde onderwerpen. Zo stelt u zelf uw PO punten samen.

Voorwaarden/werkwijze:

 • U kunt per onderwerp kijken en afronden met het beantwoorden van vragen, na 60 minuten kijktijd in totaal  ontvangt u 1 PO punt
 • U kunt er ook voor kiezen om het webinar in zijn geheel te bekijken
 • 54 PO punten te behalen
 • Na aankoop kunt u de onderwerpen op de geplande datum live volgen in uw "mijn AvdR" account
 • Als de geplande datum niet schikt, kunt u deze on demand bekijken t/m 31 december 2023

Veel kijkplezier!

Onderwerpen

 • Overzichtsuitspraken
 • Onrechtmatig handelen
 • Omgevingswet
 • Overschrijding redelijke termijn
 • Procesbelang
 • Bestuursdwang
 • Sluiting woning
 • Overtreding
 • Aard van bestuursdwang en soorten
 • Procesrecht
 • Rechtsbescherming
 • Omgevingsvergunning bouwen
 • Bouwactiviteit en omgevingsplan
 • Omgevingsplanactiviteit
 • Procedure
 • Ruimtelijke ordening
 • Formele aspecten
 • Schade
 • Handhaving
 • Besluitbegrip
 • Toeslagen
 • Evenredigheidsbeginsel
 • Verschoonbaarheid termijnoverschrijding
 • Handhavingstoezicht
 • Nemo tenetur -beginsel en clausuleringsplicht
 • Geen cautie bij schriftelijk verhoor?
 • Overtrederbegrip
 • De functioneel overtreder
 • Bopa of wijziging omgevingsplan
 • Artikel 12.27a Bkl
 • Beslistermijn omgevingsverguning
 • Bopa of wijziging omgevingsplan
 • Zorgvuldigheid
 • Afwijkingsbevoegdheden
 • Weigeren gedoogverklaring
 • Relativiteit
 • Varkens in Nood
 • Advies ABRvS wetsvoorstel
 • Overtredersbegrip
 • Bestuurlijke boete
 • Geheimhoudingsbeslissing
 • Artikel 9 Grondwet
 • Wet openbare manifestaties
 • Kernbegrippen
 • Beperkingsgronden
 • Openbare orde
 • Vergunningsplichtig
 • Woningsluiting
 • Bekendmaken
 • verzenden en ontvangen
 • Bezwaarschriftprocedure
 • Hoger beroep
 • Fuiken en trechters
 • Pro forma bezwaar
 • Relativiteitsvereiste
 • Procesrecht
 • Normaal maatschappelijk risico
 • Actuele jurisprudentie
 • Overzichtsuitspraken
 • Achtergrond EU - natuurbescherming
 • Beschermingsregime
 • Vergunningplicht
 • Stikstofdepositie
 • Het Omgevingsplan
 • Open normen en beleidsregels
 • Functies en locaties
 • Procedure vaststellen omgevingsplan
 • Onrechtmatige overheidsdaad
 • Ambtelijke wijziging
 • Inpassingsplan ecologische onderbouwing
 • Totstandkoming beschikking
 • Beoordeling verzoek
 • Kortsluiting
 • Aard van de voorlopige voorziening
 • Spoedeisende bestuursdwang
 • Exploitatievergunning
 • Gemeentelijk monument
 • Geen nieuwe bestemmingsplannen
 • Wegvallen kruimellijst
 • Onverplichte vergunningaanvraag
 • Prevaleren bouwtechnische voorschriften
 • Veranderende terminologie
 • Terughoudende toetsing
 • Indringendere toetsing
 • Overzicht uitspraken: Exceptieve toetsing
 • Toetsingsverbod
 • Betekenis evenredigheidsbeginsel
 • Reikwijdte voorlopige voorziening
 • Bewijsvermoeden
 • Verschoonbare termijnoverschrijding
 • Rechtsmiddelenclausule
 • Het besluit
 • verschoonbare termijnoverschrijding
 • Dwangsom onevenredig hoog
 • Geen fair play vergunning
 • Aanvullende ongeschreven bevoegdheid
 • Strekking van de wet
 • Gronden voor intrekking
 • Strijd met het recht
 • Evenredigheidsbeginsel
 • Handhavingsverzoek
 • Wet Bibob
 • Bevoegdheid
 • Rechtontwikkeling
 • De Harderwijk - uitspraak
 • Bekendmakingswet
 • Varkens in nood
 • Mer - plichtigheid van Omgevingswet
 • Evenredige sluiting is niet onbepaalde termijn
 • Belanghebbende
 • Vertrouwensbeginsel
 • Exploitatieovereenkomst
 • Vrijheid van goddienst
 • Onaantastbaar besluit
 • Kwalificeert afwijkingenbrief toezichthouder als een besluit
 • Art. 13b Opiumwet en evenredigheidstoets
 • Handhaving
 • Spoedeisende bestuursdwang
 • Heroverweging omgevingsvergunning
 • Exceptieve toetsing
 • Ruimhartig uitleg
 • Niet tijdig genomen procesbesluit
 • Overmacht bij dwangsom
 • Sluiting Notariskantoor
 • toetsing van de wettelijk gefixeerde bestuurlijke boete
 • bewijs bij last onder dwangsom
Spreker(s)
Webinars (los te koop)
Actualiteiten overheidsaansprakelijkheid
Overzichtsuitspraken, Onrechtmatig handelen, Omgevingswet

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Bastiaan Oudenaarden - advocaat VanGoud advocaten

Opname december 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie bestuursrecht
Overschrijding redelijke termijn, Procesbelang, Bestuursdwang, Sluiting woning

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Bastiaan Oudenaarden - advocaat VanGoud advocaten

Opname december 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
(Spoedeisende) bestuursdwang
Overtreding, Aard van bestuursdwang en soorten

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Monique Rus-van der Velde - advocaat Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat,  

mr. Reimer Helder - advocaat Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat

Opname november 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie bestuursrecht
Procesrecht, Rechtsbescherming

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Monique Rus-van der Velde - advocaat Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat,  

mr. Reimer Helder - advocaat Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat

Opname november 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Omgevingsvergunning onder de omgevingswet bouwen
Omgevingsvergunning bouwen, Bouwactiviteit en omgevingsplan, Omgevingsplanactiviteit, Procedure

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Remco Sipman - advocaat hbr Advocaten

Opname oktober 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie bestuursrecht
Ruimtelijke ordening, Formele aspecten, Schade, Handhaving

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Remco Sipman - advocaat hbr Advocaten

Opname oktober 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie bestuursrecht
Besluitbegrip, Toeslagen, Evenredigheidsbeginsel, Verschoonbaarheid termijnoverschrijding

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Oswald Jansen - advocaat Resolución B.V. specialist bestuursrecht

Opname oktober 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Handhaving
Handhavingstoezicht, Nemo tenetur -beginsel en clausuleringsplicht, Geen cautie bij schriftelijk verhoor?, Overtrederbegrip, De functioneel overtreder

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Oswald Jansen - advocaat Resolución B.V. specialist bestuursrecht

Opname oktober 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
De knip De (Invoeringswet) Omgevingswet
Bopa of wijziging omgevingsplan , Artikel 12.27a Bkl , Beslistermijn omgevingsverguning , Bopa of wijziging omgevingsplan

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Peter de Haan - advocaat PDH advocatuur

Opname september 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie bestuursrecht
Zorgvuldigheid, Afwijkingsbevoegdheden, Weigeren gedoogverklaring

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Peter de Haan - advocaat PDH advocatuur

Opname september 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden