Praktijk problemen bij de Wetsbeperking van de wettelijke beperkingen wettelijke gemeenschap van goederen

do 21-06

Klassikaal

PO punt(en): 4

Kosten: € 325,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 21-06-2018 - Deze klassikale cursus is in het verleden.

Aantal deelnemers: 26

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Mr. A.N. Labohm, senior raadsheer Hof Den Haag zal met u de aandachtspunten voor de adviespraktijk van de notaris en de advocaat met betrekking tot de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen bespreken.

Het ligt in de lijn van de verwachting dat dit 1 juli 2017 kracht van Wet wordt. Voor de advies praktijk heeft dit grote gevolgen.

Onderwerpen


  • de voor huwelijkse onderneming art. 1:95 a BW.
  • de positie van schuldeisers.
  • de insluitingsclausuele en de uitsluitingsclausule.
  • de administratie plicht?
  • de betekenis van vergoedingsrechten en de mogelijke fiscale gevolgen

Doelgroep

Advocaten

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel