Ambtenarenrecht Financieel recht Cassatie ICT-recht Onderwijsrecht Bekijk alles

Omgevingsrecht

Uitgelicht

Webinar

Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet, De aanvraag, Bevoegd gezag, Procedure, Toetsingskader

- 28 december 2023

- 12:00 uur - 13:00 uur

- 1 punt(en)

- € 65,00 (excl. btw)

- Eigen werkplek

- mr. Eelco de Jong, advocaat...

Webinar

Flora en Fauna, Natuurbeschermingwetgeving, Habitatrichtlijn, Verschillen uitzonderingen, Individubenadering, Mitigeren of compenseren, Ecologische quickscan, Procedure en bevoegd gezag

- 27 december 2023

- 11:00 uur - 12:00 uur

- 1 punt(en)

- € 65,00 (excl. btw)

- Eigen werkplek

- mr. Anita Nijboer, advocaat...

Webinar

Inrichtingen onder de Omgevingswet, onder e Wabo, Vergunningplichtige of 'milieubelastende inrichtingen, Aanwijzing als MBA is ruimer dan het inrichtingen

- 8 december 2023

- 14:00 uur - 15:00 uur

- 1 punt(en)

- € 65,00 (excl. btw)

- Eigen werkplek

- mr. Jeanette Ozinga, advocaat...

Cursusaanbod

AVDR Legalflix (Zonder PO punten)