Psychiatrisch patiëntenrecht Belastingrecht Vreemdelingenrecht Ondernemingsrecht Transport- en handelsrecht Bekijk alles

Psychiatrisch patiëntenrecht

Uitgelicht

Webinar

Psychiatrie, Evaluatie Wvggz en Wzd, Wilsbekwaamheid, Bijstand door advocaat, Horen betrokkene psychiater

- 3 oktober 2023

- 09:30 uur - 10:30 uur

- 1 punt(en)

- € 65,00 (excl. btw)

- Eigen werkplek

- mr. drs. Peter de Beer, senior... | mr. Marije van Harskamp, advocaat...

Webinar

Klachtrecht en schadevergoeding in de Wvggz, Termijnen, Hoogte schadevergoeding

- 3 oktober 2023

- 10:45 uur - 11:45 uur

- 1 punt(en)

- € 65,00 (excl. btw)

- Eigen werkplek

- mr. drs. Peter de Beer, senior... | mr. Marije van Harskamp, advocaat...

Webinar

Psychiatrie, Wilsbekwaamheid, WZD of Wvggz, Gedrag voortkomend uit psychische stoornis, Opsteller medische verklaring

- 3 oktober 2023

- 12:00 uur - 13:00 uur

- 1 punt(en)

- € 65,00 (excl. btw)

- Eigen werkplek

- mr. drs. Peter de Beer, senior... | mr. Marije van Harskamp, advocaat...

Cursusaanbod