Reorganisatie

Top sprekers nemen u mee in het reorganisatie proces. In 11 colleges helemaal up to date!

PO punt(en): 11

Kosten: € 500,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

In 11 colleges wordt het gehele proces besproken van een stappenplan tot aan ontslag. Alles komt aan bod in deze unieke verkorte leergang. bijvoorbeeld:

Betrekken van de werknemersvertegenwoordiging bij een reorganisatie. Wat zijn de wettelijke verplichtingen in kleine ondernemingen en welke aanpak bevordert een soepel reorganisatieproces? Uitvoering van een reorganisatie, voorkom valkuilen. Deze leergang geeft ook duidelijkheid over de regels en praktijktips voor bedrijfseconomisch ontslag, herplaatsing en in- en outsourcing en de laatste actualiteiten op het gebied van overgang van onderneming.

Mede door de gunstige Nederlandse conjunctuur daalde het aantal bedrijfseconomische ontslagprocedures bij UWV de afgelopen jaren fors. De coronapandemie die eind februari ons land bereikte, bracht daar snel verandering in.

De maatregelen van het kabinet, waaronder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna NOW), zijn gericht op maximaal behoud van werkgelegenheid, derhalve het voorkomen van ontslagen.

Nu ons land inmiddels in de ‘tweede golf’ van de coronapandemie is beland en de op 1 oktober in werking getreden NOW 3.0 aan werkgevers meer ruimte biedt om te reorganiseren (zónder dat dit consequenties heeft voor de NOW-subsidie), wordt verwacht dat veel bedrijven nog dit jaar werknemers om bedrijfseconomische redenen zullen ontslaan. In oktober trad er al een verdubbeling van het aantal bedrijfseconomische ontslagaanvragen op (naar bijna 4.700 aanvragen).

Jan Meijer behandelt de volledige ontslagprocedure van UWV. Uiteraard is er speciale aandacht voor de invloed van de NOW en andere stimulerende maatregelen op de bedrijfseconomische ontslagprocedure.

 • Actualiteiten rondom het indienen van een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden aan de hand van de formulieren A, B en C
 • De gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het van belang deze te weten?
 • De nieuwe Uitvoeringsregels 'Ontslag om bedrijfseconomische redenen' en 'Procedurele aspecten UWV-
  ontslagprocedure', geldend sinds 1 september 2020
 • De kans op een procedure bij de rechter ná de ontslagbeschikking van UWV
 • De gevolgen van bedrijfseconomische ontslagen via UWV voor de loonkostensubsidie o.g.v. de NOW (1.0, 2.0 en 3.0)
 • Hoe moet de werkgever in deze onzekere tijden aannemelijk maken dat arbeidsplaatsen structureel (d.w.z. bezien over een periode van 26 weken) komen te vervallen?
 • Hoe weegt UWV het al dan niet gebruik maken van de NOW en andere stimulerende maatregelen mee bij het
  beoordelen van de bedrijfseconomische redenen voor ontslag?
 • Tips voor het vaststellen van de bedrijfsvestiging(en), de categorie(en) uitwisselbare functies en de duur
  dienstverband in het kader van het afspiegelingsbeginsel
 • Risico van de stoelendans-methode
 • De herplaatsingsplicht: start herplaatsingsinspanningen, redelijke termijn, rol werkgever en werknemer, het
  herplaatsingsgesprek, reikwijdte en norm herplaatsing
 • Vier arresten van de Hoge Raad op de A-grond (ANWB, Stichting tante Louise, KLM en Shell) en de invloed hiervan op de ontslagpraktijk van UWV
 • Opletpunten bij ontslag van langdurige arbeidsongeschikte werknemers (B-grond)
 • Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A- en B-grond

 

Voordeel online:
On demand en kijken wanneer je maar wil
Kijken met je team
Direct een overzicht van de jurisprudentie welke wordt besproken

Webinars: 11
PO punt(en): 11

On demand resultaten:

Load more

Spreker(s)

Jurisprudentie

5L5A4298

Deze online leergang arbeidsrecht is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Advocaten die deze leergang gevolgd hebben, kunnen zich inschrijven bij de Raad voor de specialisatie Arbeidsrecht.

Schrijf je nu in