On demand webinar

Actualiteiten UWV ontslagprocedure | effecten Wwz | toepasselijke wet- en regelgeving | bedrijfseconomisch ontslag

Opname april 2021

Webinar

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Print
Werkwijze

De coronapandemie, die vorig jaar februari ons land bereikte, leidde ertoe dat het aantal ontslagaanvragen bij UWV in 2020 verdubbelde. De maatregelen van het kabinet, waaronder de NOW-regeling en de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), zijn juist gericht op maximaal behoud van werkgelegenheid, derhalve het voorkomen van ontslagen. Ondanks de verdubbeling van het aantal ontslagaanvragen bij UWV, lijkt het erop dat de steunmaatregelen van het kabinet effect sorteren, in die zin dat zij een dempend effect hebben op het aantal bedrijfseconomische ontslagen.

Nu ons land inmiddels in de ‘derde golf’ van de coronapandemie lijkt te zijn beland en voornoemde steunmaatregelen -naar verwachting- per 1 juli aanstaande eindigen, wordt er vanuit gegaan dat veel bedrijven dit voorjaar alsnog werknemers zullen ontslaan.

Jan Meijer, werkzaam als manager Arbeids- en Ontslagrecht op de landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV, zal op woensdag 7 april aanstaande in twee uur de actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure voor u op een rij zetten.

Na afloop van het webinar is er de mogelijkheid om per email vragen rondom de UWV-ontslagprocedure aan Jan voor te leggen.

Onderwerpen


  • Effecten Wwz
  • Toepasselijke wet - en regelgeving
  • Nieuwe Uitvoeringsregels per 01 - 09 - 2020
  • Bedrijfseconomische redenen
  • Rol NOW bij beoordeling bedrijfseconomische redenen

 


 


Aanmelden

Spreker(s)

mr.-Jan-Meijer.jpg
mr. Jan Meijer

landelijk Manager UWV WERKbedrijf

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie

Relevante cursussen