Verdieping Alimentatie en Procesrecht

zo 11-03

Klassikaal

PO punt(en): 6

Kosten: € 595,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

zondag 11-03-2018 - Deze klassikale cursus is in het verleden.

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Mr. K.M. Braun, senior rechter Rechtbank Den Haag en Prof. dr. mr. L.M. Coenraad, hoogleraar Privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam zullen tijdens deze cursus de volgende onderwerpen Alimentatie en Familieprocesrecht met u behandelen.

Onderwerpen


Alimentatie door Mr. Braun

Naast onderwerpen die de deelnemers aandragen het onderdeel Alimentatie van de Verdiepingscursus Personen- en Familierecht zullen (onder meer) de volgende onderwerpen aan de orde komen.

  • Het Rapport van de expertgroep alimentatienormen
  • Aan welke eisen moeten verzoek- en verweerschrift voldoen (Procesregelement alimentatie)
  • De actieve en de lijdelijke rechter in alimentatiezaken
  • Ingangsdatum (wijziging) alimenatie/terugwerkende kracht
  • Kinderalimentatie en kindgebonden budget
  • Kostenvergoedingen en draagkracht
  • Onderhoudsplicht kinderen uit meerdere relaties
  • Afwijken van de wettelijke maatstaven
  • Samenwonen als ware men gehuwd
  • Draagkracht van een dga

Familieprocesrecht door Prof. Coenraad

Het familieproces is een dynamisch rechtsgebied waarin veel innovatieve ontwikkelingen plaatsvinden. In deze cursus wordt aandcht besteed aan actuele procesrechtelijke jurisprudentie betreffende verhuiszaken, alimentatiekwesties, gezag- en omgangproblematiek, bewijsrechtelijke kwesties en de procespositie van de minderjarige.

De gevolgen van KEI door de familieprocedure mogen natuurlijk niet ontbreken in deze cursus. Hoewel de digitalisering van de familieprocedure nog even op zich laat wachten, is wel al een aantal nieuwe regels van procesrecht ingevoerd. Voorts wordt ingegaan op de landelijk in te voeren maatregelen in de scheidingsprocedure, zoals aangekondigd in het visiedocument Rechtspraak (echt)scheiding oduers met kinderen.

Spreker(s)

prof.-dr.-mr.-L.M.-Coenraad-image.jpg
prof. dr. mr. L.M. Coenraad

Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder conflictoplossing, VU en familierechter, rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel
mr. dr. K.M. Braun

senior rechter Rechtbank Den Haag

Bekijk profiel