Verdieping strafrecht | onvoltooide delicten, bewijs in het strafrecht, proceshouding

di 11-05-21

Klassikaal

PO punt(en): 10

Kosten: € 500,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 11-05-2021 | 08:30 uur - 21:00 uur

Locatie: Gasthuiskapel Zaltbommel

Max aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Deze cursus heeft een verdiepend karakter en is bedoeld voor advocaten met minimaal drie jaar werkervaring. In één zeer intensieve dag zullen drie onderwerpen worden uitgediept en heeft u direct 10 PO punten. Intensief maar efficiënt!

Onderwerpen


Onvoltooide delicten,  Prof. dr. A.J. Machielse (3 uur)

  • Wat mag betrokken worden bij het oordeel of er al dan niet een begin is gemaakt van uitvoering van het misdrijf?
  • Is poging tot medeplegen, tot uitlokken en tot medeplichtigheid strafbaar?
  • Welke rol speelt de uiterlijke verschijningsvorm bij absoluut ondeugdelijke poging?
  • Hoe concreet moet de tenlastelegging zijn voor een strafbare voorbereiding als bedoeld in artikel 46 Sr?
  • Tot wanneer kan nog straffeloos vrijwillig worden teruggetreden?

Bewijs in het strafrecht, Mr. C.P.J. Scheele (4 uur)

  • Selectie en waarderingsvrijheid: waar liggen de grenzen voor de strafrechter en welke invloed kan de advocatuur daarop uitoefenen?
  • Unus testis: over de toepassing van 342 lid 2 Sv en de recente ontwikkelingen in de rechtspraak van de Hoge Raad daarover. Zijn de teugels verder aangetrokken of juist weer losgelaten?

Proceshouding,  Mr. W.J. Ausma (3 uur)

  • Zwijgen of spreken? Maar wat is dan het beste moment om een verklaring af te leggen.
  • Worden zwijgende daders hoger bestraft?
  • De rol van de advocaat bij het alternatieve scenario. Hoe ver ga je?

Extra informatie


Extra informatie

De AvdR volgt de richtlijnen van het RIVM/Rijksoverheid op. Mocht een fysieke/traditionele cursus onverhoopt niet doorgaan door de Covid-19 ontwikkelingen dan zullen wij in overleg met de docent(en) trachten de cursus om te zetten naar een online cursus.

Spreker(s)

prof.-mr.-A.J.M.-Machielse-image.jpg
prof. mr. A.J.M. Machielse

hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht Radboud Universiteit Nijmegen, advocaat-generaal in buitengewone dienst Hoge Raad

Bekijk profiel
mr.-Willem-Jan-Ausma.jpg
mr. Willem Jan Ausma

advocaat Ausma De Jong advocaten

Bekijk profiel
1200px-RAF_roundel-v2.svg.png
mr. C.P.J. Scheele

raadsheer, gerechtshof Den Bosch

Bekijk profiel

Relevante cursussen