Speaker

de heer P.J.S.M. Bijlsma

auteur van het boek: 'Het civiele proces' uit de serie Kernzaken Burgerlijk recht