Speaker

dr. ing. Z.J.M.H. Geradts

wetenschappelijk coördinator Digitale Technologie en Biometrie Nederlands Forensisch Instituut