Speaker

dr. R. van den Hoven van Genderen

IT-recht specialist SwitchLegal, universitair docent Privacyrecht Vrije Universiteit Amsterdam