mr. A.M.J. van Buchem-Spapens

raadsheer Hoge Raad, rechter Benelux Gerechtshof