Speaker

mr. C.A. Alberdingk Thijm

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Informatierecht