Speaker

mr. dr. G.T. de Jong

universitair hoofddocent Privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen