Speaker

mr. J. Luscuere

advocaat Luscuere De Jong Wassenaar Dingenouts Advocaten, bestuurslid SVMA (specialistenvereniging migratierechtadvocaten)