Speaker

mr. M.P.F. van Dooren

vice-president Rechtbank Roermond