Speaker

mr. P.A.C.E. van der Kooij

docent Intellectuele eigendom - merkenrecht, octrooirecht, kwekersrecht Universiteit Leiden