Speaker

mr. P.G.F.A. Geerts

Universitair docent Rijksuniversiteit Groningen, Rechter plaatsvervanger, zelfstandig juridisch adviseur